Connect with us

Aktuality

PHSR mesta Piešťany možno pripomienkovať ešte pár dní

Published

on

Reklama
Reklama

Mesto Piešťany zverejnilo na svojej webovej stránke pred pár dňami Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany, ktorý by malo schváliť mestské zastupiteľstvo. Ešte predtým ako sa tak stane, má možnosť pripomienkovať ho široká verejnosť a následne aj odborné komisie pôsobiace pri MsZ. Termín doručenia pripomienok je 15. január.

PHSR obr

Pripomienky podľa majú byť podľa informácií zverejnených na webstránke www.piestany.sk viditeľne označené symbolom PHSR. Fyzická alebo právnická osoba ich môže  doručiť v písomnej forme na poštovú adresu Mestského úradu Piešťany Námestie SNP č. 3, 921 45 Piešťany alebo v elektronickej forme na emailovú adresu msu@piestany.sk.

Dokumenty Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany 2015-2025 a štyri prílohy – Prehľad podnikateľských subjektov, P3 Súhrnný prehľad projektových zámerov, R1 Akčný plán – termíny realizácie, F2 Finančný rámec pre realizáciu PHSR nájdete na adrese http://www.piestany.sk/aktuality-3/spravy/program-hospodarskeho-a-socialneho-rozvoja-mesta-piestany-369sk.html.

Reklama

V prípade, že v prvom dokumente Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany 2015-2025 nevidíte grafy, ktoré sú v dokumente vložené, je to pravdepodobne spôsobené verziou textového editora, ktorý používate. Dokument v pdf formáte nájdete tu.

Príprava PHSR, ktorú zabezpečuje spoločnosť Centire, sa nestretla s príliš veľkým záujmom. Rovnako boli kritizované doterajšie výstupy k programu, ktorý podľa odborníkov nespĺňa všetky zákonné požiadavky. Nezáujem Piešťancov deklaruje napríklad podnikateľský prieskum, ktorý bol súčasťou tvorby PHSR. Mesto Piešťany oslovilo 200 podnikateľských subjektov, medzi ktorými boli najväčšie podniky pôsobiace v meste Piešťany. Dotazník vyplnilo 17 % z oslovených teda iba 34 respondentov. Najvyšší podiel podnikateľských subjektov, ktorí sa zúčastnili prieskumu, podnikajú v oblasti cestovného ruchu, hotelierstva alebo v reštauračných službách (19,05 %), vyšší podiel respondentov pracuje v priemyselnej výrobe (16,67 %) a vo veľkoobchode a maloobchode (14,29 %). V iných oblastiach podniká 23,81 % respondentov, je to oblasť informácií, informatiky, sprostredkovania, poradenstva, geodézie, IT a auditu.

-red-

Populárne články