Úvod Aktuality Strategická vízia mesta by mala vzísť z workshopu

Strategická vízia mesta by mala vzísť z workshopu

REKLAMA

Mesto Piešťany pozýva všetkých obyvateľov Piešťan na druhé pracovné stretnutie k tvorbe „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany na roky 2015 –2025.“ (ďalej len PHSR) Chariot. Pracovné stretnutie s expertmi, zodpovednými za prípravu PHSR sa uskutoční v stredu 2. septembra od 16,00 ho 18,00 h v mestskej knižnici. Jedným z bodov programu bude i návrh určenia strategickej vízie mesta 비틀즈 노래 다운로드.

„Druhý workshop bude zameraný na váženie silných a slabých stránok mesta, na základe čoho určíme endogénnu stratégiu mesta Piešťany,“ uvádza sa v pozvánke primátora PC app. (endogénny – vnútorný, pozn. red.) Ďalšou čiastkovou úlohou bude tvorba návrhu strategickej vízie mesta.

REKLAMA
Dompek Pizza 2021
PN Taxi
Buenos pizza  burger

 

 

Spracovanie PHSR dostali na starosť pracovníci firmy Centire 쿵쿵쿵 다운로드. Doteraz už pripravili Analytickú časťSWOT analýzu – určenie silných a slabých stránok mesta, ktorá vzišla z prvého pracovného workshopu v utorok 4 Ravenfield Beta 6. augusta. Oba materiály sú uverejnené na webovej stránke mesta Piešťany a verejnosť ich môže pripomienkovať 키위 닷컴 다운로드.

Program 2. pracovného stretnutia:

16:00 h Prezentácia východísk pre tvorbu stratégie mesta: strategický rámec PHSR TTSK, výsledky prieskumu verejnej mienky, SWOT analýza

16:30 h Matica vzájomného pôsobenia (TOWS matica)

17:00 h Váženie silných a slabých stránok mesta, Návrh stratégickej vízie mesta – zber kľúčových slov

Záver

Zdroj: www.piestany.sk, foto: archív PNky

Čítajte tiež: Ako silné stránky vybrali kúpeľníctvo, imidž či zeleň

 

REKLAMA