Connect with us

Aktuality

Nemecko-slovenská akadémia má záujem prevziať jednu zo základných škôl

Published

on

Reklama
Reklama

Predstavitelia mesta, mestského úradu a niektorých piešťanských základných škôl sa zúčastnili na rokovaniach so zástupcami Deutsch – Slowakische Akademien (DSA). Táto spoločnosť len nedávno vstúpila ako zriaďovateľ napríklad do Strednej odbornej školy polytechnickej v Trnave. Svoje pôsobenie má záujem rozšíriť aj v Piešťanoch, a to prevzatím zriaďovateľských práv vybranej základnej školy. Jej výber necháva priamo na mesto či vedenie škôl. Proces je zatiaľ iba vo fáze rokovaní, v prípade dohody s riaditeľom a radou školy, prevod ešte schvaľuje mestské zastupiteľstvo. 

IMG_3088_resizePodľa informácií riaditeľa pre komunikáciu DSA Slavomíra Maličkaya,  od 1. septembra  minulého roku sa  akadémia na Slovensku stala novým zriaďovateľom Strednej odbornej školy v Trebišove a od nového školského roku na jeseň tohto roku bude takisto prevádzkovať Základnú školu Rozkvet v Považskej Bystrici ako aj Strednú odbornú školu polytechnickú v Trnave. „DSA má záujem rozšíriť sieť prevádzkovaných škôl  v ďalších samosprávnych krajoch a z tohto dôvodu oslovila aj vedenie mesta  Piešťany,“ uviedol.

O zmene zriaďovateľa trnavskej SOŠ polytechnickej, ku ktorej dôjde od 1. septembra tohto roka, rozhodovali krajskí poslanci tento rok. Trnavský samosprávny kraj prenajíma DSA hnuteľný aj nehnuteľný majetok na 15 rokov po jednom eure. Vedenie školy aj tím pedagógov majú zostať nezmenené a štúdium bude naďalej bezplatné. Jedným z dôvodov prevodu práv bol klesajúci počet žiakov školy.

ZŠ F.E (4)Minulý týždeň sa uskutočnila na Mestskom úrade v Piešťanoch prezentácia DSA za prítomnosti primátora M. Tamajku , ďalších predstaviteľov mesta ako aj riaditeľov  piešťanských základných škôl, pozvaných vedením mesta. „Deutsch-Slowakische Akademien zastupoval predseda Predstavenstva Marek Nikel, ktorý predstavil zámery spoločnosti na Slovensku i v piešťanskom regióne. Informoval zároveň o dlhoročných skúsenostiach materskej spoločnosti EBG v Nemecku, ktoré hodlá DSA preniesť na slovenské školy v prípade, že sa stane ich novým zriaďovateľom,“ pokračoval  S. Maličkay. Zástupcovia mesta ako aj zúčastnení riaditelia sa pýtali predovšetkým na právny rámec zmeny zriaďovateľa, zaujímali ich tiež investičné možnosti  DSA ako aj nastavenie  financovania školy po zmene zriaďovateľa. M. Nikel zdôraznil, že aj po nástupe nového zriaďovateľa zostáva štúdium bezplatné. „V prípade záujmu niektorej zo zúčastnených základných škôl je DSA pripravená predstaviť konkrétne zámery aj na rokovaní Rady školy,“ doplnil riaditeľ komunikácie. Mesto Piešťany má vo svojej  pôsobnosti päť základných škôl.  Prípadnú zmenu zriaďovateľa jednej z nich by muselo odobriť mestské zastupiteľstvo.

Reklama

ZŠ Brezová (1)Ako nový zriaďovateľ deklaruje DSA  záujem posilniť technické zameranie výučby vo väzbe na prax a duálne vzdelávanie. Plánuje tiež rozšíriť výučbu v nemeckom jazyku. „Nepôjde však o klasické bilingválne štúdium a aj naďalej zostane zachovaný doterajší rozsah výučby  jazyka anglického,“ vysvetlil zástupca spoločnosti. DSA takisto sľubuje  investície do mestského majetku v podobe modernizácie budovy, technického vybavenia učební a podobne. Spoločnosť okrem jazykovej prípravy a poradenstva žiakov pri výbere strednej školy plánuje aj podporu športových aktivít. V tejto súvislosti budú môcť školy spolupracovať tiež s  partnerskými školami  nemeckej materskej spoločnosti  EBG  ale aj so športovými klubmi v Nemecku. Žiakom chce poskytnúť tiež možnosť stáží a exkurzií na partnerských školách a odborných strediskách v Nemecku i na Slovensku.

vajanskeho-zs

Deutsch – Slowakische Akademien je dcérskou spoločnosťou združenia Europäische Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft – EBG (Európske vzdelávacie centrum pre povolanie a spoločnosť) so sídlom v Magdeburgu, ktoré od roku 1990 pôsobí vo viacerých  nemeckých spolkových krajinách v oblasti prípravy pre povolanie a ďalšie vzdelávanie. V súčasnosti má v Nemecku 34 stredných odborných škôl a odborných stredísk , vrátane viacerých centier  pre rekvalifikáciu nezamestnaných.

ZŠ Holubyho (1)

O ktorú základnú školu pôjde, ešte nie je isté…

-ad-, Zdroj: www.piestany.sk, Tlačová správa DSA, ilustr. foto: archív PNky

Populárne články