Úvod Aktuality Krajská organizácia cestovného ruchu bude komunikovať pod novou vizuálnou identitou

Krajská organizácia cestovného ruchu bude komunikovať pod novou vizuálnou identitou

REKLAMA

Sedemčlenná odborná komisia vybrala nové logo a základnú vizuálnu identitu Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj (KOCR), ktoré vyjadrujú jej motto „Kraj zážitkov“ vmware player 32-bit. Do verejnej súťaže trvajúcej medzi 1. a 30. októbrom 2020 sa zapojilo 186 autorov s 255 návrhmi.

„Potešil nás veľký záujem o účasť v súťaži HeatFilm Express. Niekoľko návrhov nám zaslali talentované deti. Návrhy oplývali vysokou kvalitou i kreatívou, pričom v nich boli reprezentované rôzne prístupy k zadaniu Youtube mp3. Zvíťazil minimalistický návrh Veroniky Barrera, od ktorého sa bude odvíjať komunikácia organizácie s mottom „Kraj zážitkov.“ Aj takto chceme prispieť k zatraktívneniu Trnavského kraja ako destinácie cestovného ruchu,“ uviedol predseda KOCR Trnavský kraj a trnavský vicežupan Pavol Kalman 문명6 무료 다운로드.

REKLAMA
PN Taxi
Dompek Pizza 2021
Buenos pizza  burger

Z 255 prihlásených prác bolo do súťaže zaradených 164, ktoré splnili požadované podmienky. Výherný návrh mal byť podľa propozícií súťaže len jeden, no porota sa nakoniec rozhodla oceniť viaceré 입술의 말 다운로드. Veronika Barrera, autorka víťazného návrhu, získa finančnú odmenu 2000 eur. Návrh Ivana Černeka, ktorý obsadil druhé miesto, zas 200 eur. Na treťom mieste sa umiestnili tri práce – Karolíny Markovej, Jakuba Hatoka a kolektívu žiakov SOŠ chemickej a Školy umeleckého priemyslu v Hlohovci – ktorých autori získajú vecné ceny.

Základným kritériom hodnotenia súťažných návrhov bola originalita, inovatívnosť kreatívneho nápadu a významová zrozumiteľnosť, a to aj v prípade anglickej mutácie názvu.

Podpredseda poroty a odborný garant súťaže, grafický dizajnér Robert Paršo,
ktorý spolupracuje aj so župnou Galériou Jána Koniarka v Trnave, o víťaznom návrhu povedal, že „logo na prvý pohľad zaujme svojou hravou, dynamickou, no zároveň harmonickou kompozíciou. Návrh pracuje s minimálnymi výrazovými prostriedkami, ktoré v sebe kódujú hlbšie významy. Zdanlivo náhodne rozmiestnené tvary rôznych veľkostí dávajú priestor rôznym výkladom. Nápis naznačuje, že ide o pohľad z výšky na sedem okresných miest umiestnených podľa ich reálnej polohy. Pridanou hodnotou je, že každý obdĺžnik svojou veľkosťou reprezentuje počet obyvateľov a je to teda zároveň aj akýsi náznak infografiky. Napokon, kraj a pocity z neho naozaj tvoria jeho obyvatelia. A všetci sa nájdu v novom logu.“

V rámci podpory cestovného ruchu v Trnavskom kraji KOCR uskutočnila kampaň zameranú na prilákanie domácich a aj zahraničných návštevníkov, predovšetkým zo susedného Juhomoravského kraja a župy Györ-Moson-Sopron. Prebiehala v auguste v printových a online médiách, rádiách a na sociálnych sieťach. Predstavené boli turistické „naj“ zo všetkých siedmich okresov kraja.

V zložitej situácii počas pandémie ochorenia Covid-19 KOCR zároveň prispela na marketingové aktivity svojim trom členským oblastným organizáciám cestovného ruchu – OOCR Trnava Tourism, OOCR Rezort Piešťany a OOCR Žitný ostrov-Csallóköz.

Na budúci rok organizácia pripravuje viacero projektov na podporu cestovného ruchu v celom kraji, či už je to obnova turistického značenia, rozvoj cykloturizmu
alebo osveta formou cestovateľského kina. Marketingovými kampaňami doma i v zahraničí bude Trnavský kraj prezentovaný ako atraktívna destinácia, ktorá ponúka zážitky v oblasti kultúry, histórie, gastronómie, vinohradníctva, kúpeľníctva či cyklo a vodnej turistiky.

Tipy, informácie a propagačné materiály o miestach a atraktivitách, ktoré sa oplatí v Trnavskom kraji vidieť a zažiť, sú k dispozícii na webovej stránke www.krajzazitkov.sk a sociálnych sieťach Facebook a Instagram.

Zdroj: Tlačová správa TTSK

REKLAMA