Connect with us

Aktuality

Kraj investuje pol milióna z predaja majetku do dvoch stredných škôl v Piešťanoch

Published

on

Reklama
Reklama

Poslanci Trnavského samosprávneho kraja na svojom výjazdovom zasadnutí v utorok 20. januára okrem iného schválili aj Stratégiu použitia finančných prostriedkov získaných z predaja „prebytočného a neupotrebiteľného majetku.“ Podľa zásad hospodárenia polovica z príjmu má byť použitá buď priamo v organizácii, ktorá majetok využívala alebo na rozvoj infraštruktúry v danom mieste. V predloženom materiáli tak bolo navrhnuté, aby 50 % z predaja internátu SPŠE a ďalšieho majetku kraja u nás, boli použité pre Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú a Hotelovú akadémiu Ľ. Wintera v Piešťanoch. Poslanci materiál schválili, ako bol predložený, presné použitie a rozdelenie peňazí kraj v ňom nešpecifikoval.

Rozdelenie výnosov z predaja prebytočného a neupotrebiteľného nehnuteľného majetku samosprávneho kraja je podľa dôvodovej správy zabezpečované podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom v znení Dodatku č.2. Všetky príjmy z predaja sú zdrojom kapitálových príjmov samosprávneho kraja a v  prípade organizácie, ktorá je perspektívna z hľadiska strategického zámeru, je 50% použitých na rozvoj danej organizácie alebo pre rozvoj infraštruktúry v sídle organizácie, so zohľadnením časových a technických možností využitia predmetného výnosu z predaja. V prípade neperspektívnej organizácie je 50% výnosu z predaja  prednostne použitých pre rozvoj infraštruktúry alebo pre organizácie v katastrálnom území alebo okrese, v ktorom  sa daná organizácia nachádzala.

 

 

Reklama

Celkom boli v  22. kole obchodnej verejnej súťaže boli predané nehnuteľnosti v hodnote 1 508 660 €, v okrese Piešťany kraj predal majetok v čiastke 1 044 760 € a polovica z týchto peňazí, čiže 523 000 € bude určená na investície pre Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú v Piešťanoch a Hotelovú akadémiu Ľ. Wintera v Piešťanoch. Finančné prostriedky budú použité v roku 2016 na rekonštrukciu kuchýň, rekonštrukciu budovy školy a internátu, na riešenie technického stavu objektov a zariadení a podpory regionálneho rozvoja.  

„Poslanci schválili všetko tak, ako bolo uvedené v materiáloch,“ potvrdil hovorca Trnavského samosprávneho kraja Ivan Krajčovič. Bližšie rozdelenie peňazí v nich špecifikované nebolo, podľa dôvodovej správy však majú prednosť napríklad investície, smerujúce k zníženiu energetickej náročnosti budov, či tie, ktorými sa zabráni škodám a znehodnoteniu majetku, ako aj investície na zvýšenie bezpečnosti. Pri podpore regionálneho rozvoja má ísť najmä o budovanie cyklotrás.

Zdroj: www.trnava-vuc.sk

Populárne články