Úvod Aktuality Koho by ste navrhli na Úradnícky čin roka?

Koho by ste navrhli na Úradnícky čin roka?

REKLAMA

Inštitút SGI v spolupráci s Klubom úradníkov dobrej vôle organizujú prvý ročník ocenenia Úradnícky čin roka. Chcú ním zviditeľniť a vyzdvihnúť príbehy slovenských úradov a úradníckych tímov, ktoré výnimočným spôsobom zlepšujú fungovanie štátu a zvyšujú kvalitu verejných služieb pre ľudí na Slovensku 사랑의 불시착 1화 다운로드.

REKLAMA
Dompek Pizza 2021
Knebl
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Ocenením by organizátori chceli prispieť k zlepšeniu obrazu úradníctva na Slovensku 바이오쇼크 다운로드. Zároveň chcú motivovať a inšpirovať ďalšie úrady k proaktívnemu a modernému prístupu s dôrazom na kvalitu služieb. „Chceme verejnosti aj úradníkom ukázať skutočné príbehy, ktoré už dnes prispievajú k lepšiemu fungovaniu štátu,“ uviedla riaditeľka Inštitútu SGI Veronika Prachárová 샵캐스트 다운로드. „V rámci nášho výskumu sme sa stretávali najmä s negatívnym obrazom o úradníkoch. Ľudia vnímajú viac náklady než hodnotu, ktorú verejné inštitúcie prinášajú magic one 2.0. Aj to môže prispievať k nezáujmu o prácu vo verejnom sektore. Považujeme preto za dôležité tento obraz napraviť. Chceme upozorniť na úrady a kolektívy, ktoré výnimočným spôsobom pomáhajú zvyšovať kvalitu verejných služieb a napĺňať verejný záujem,“ dodáva Prachárová Free png download.

Zuzana Vargová z Klubu úradníkov dobrej vôle hovorí, že vo verejných inštitúciách pracuje veľké množstvo schopných a zapálených ľudí, ktorí robia užitočnú, no navonok často neviditeľnú prácu Amazing Saturday download. „Vidíme väčšie zapájanie verejnosti na úrovni samosprávy, rozrastanie sa analytických inštitútov, alebo snahy úradov využívať moderné technológie memoit 다운로드. Mnohé opatrenia existujú vďaka nápadu, ale najmä práci a snahe úradníkov a úradníčok,“ zdôrazňuje.

V Klube úradníkov sa často stretáva s pocitom nedocenenosti: „Aj šikovní a nadaní ľudia ľahko strácajú motiváciu, keď majú dojem, že si ich prácu nikto neváži.“ Na jednej strane práca pre štát prináša zaujímavé príležitosti podieľať sa zlepšovaní sveta okolo nás, na druhej strane sa málokedy stane, že úradníkov niekto za ich prácu pochváli shoal. „S týmto povolaním sa nespája ani spoločenská prestíž, ani vysoký zárobok. Tí najlepší úradníci to robia najmä z presvedčenia,“ upozorňuje Vargová Gothic11. Význam kvalitných úradníkov si uvedomujú aj zástupcovia súkromného sektoru.

Ako nominovať?

Nominovať úrady alebo úradnícke tímy môže ktokoľvek do konca júna na webe www.uradnickycin.sk 카탈리스트 컨트롤 센터 다운로드. O víťazoch bude v kategóriách samospráva, miestna štátna správa a ústredná štátna správa rozhodovať deväťčlenná porota zložená z odborníkov z akademickej obce či neziskového sektora a tiež zástupcov štátu a podnikateľského sektora. Hodnotiť bude na základe štyroch kritérií: orientácia na používateľa, orientácia na výsledky, inovatívnosť a schopnosť reagovať na vývoj, otvorenosť a spolupráca. Ocenenie prebieha pod záštitou Úradu vlády SR, Rady pre štátnu službu a Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Organizátori v najbližších dňoch umožnia širokej verejnosti podporiť ocenenie prostredníctvom kampane na Startlabe.

TS Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť

REKLAMA