Úvod Aktuality Dovozné colné vyhlásenia sa budú od 01. mája podávať už len elektronicky

Dovozné colné vyhlásenia sa budú od 01. mája podávať už len elektronicky

REKLAMA

Finančná správa dáva do pozornosti pre podnikateľské subjekty ako aj fyzické osoby nepodnikateľov povinnosť podávania dovozných colných vyhlásení v štandardnom postupe od 01 항아리 게임 무료 다운로드. mája 2017 už len elektronicky (systém eDovoz). Týmto napĺňa pracovný program týkajúci sa zavedenia elektronických systémov stanovených Európskymi colnými predpismi Download the communication program.

Prechodné obdobie na podávanie colných vyhlásení v dovoze pri štandardnom postupe v papierovej podobe končí 30. apríla 2017. Ako informoval hovorca Colného úradu Trnava Jozef Belan po uvedenom dátume príjmu colníci Colného úradu v Trnave na svojich pobočkách v Brodskom, Senici, Piešťanoch, Trnave, Galante a Dunajskej Strede podané colné vyhlásenie na dovážaný tovar z územia tretích štátov iba prostredníctvom elektronickej komunikácie v elektronickej podobe If only download. Možnosť podania colného vyhlásenia v papierovej podobe bude stále k dispozícii, ale iba v prípade výpadku informačných systémov, či už na strane colného orgánu alebo na strane hospodárskeho subjektu – uplatnenie tzv Download 13 versions of Team Viewer. „havarijného stavu“.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
Dompek Pizza 2021
PN Taxi

O výpadkoch na strane colných orgánov bude verejnosť oboznámená prostredníctvom webového portálu Finančnej správy SR kmplayer codec. V prípade výpadku informačného systému na strane hospodárskeho subjektu je možnosť aj naďalej využiť podanie colného vyhlásenia elektronickou formou (miesto papierovej) a to prostredníctvom zápisu colného vyhlásenia v prostredí workdesku obchodníka cez Centrálny elektronický priečinok movie catfish. Takéto podanie je rovnocenné elektronickému colnému vyhláseniu vytvorenému v informačnom systéme hospodárskeho subjektu pričom je podpísané oprávnenou osobou (a teda predloženie colného vyhlásenia v papierovej podobe nie je potrebné) secret video.

Základnou podmienkou elektronickej komunikácie pri podávaní dovozných colných vyhlásení v štandardnom postupe je registrácia do Centrálneho elektronického priečinku, ktorý slúži subjektom na podávanie týchto colných vyhlásení 테스트 코드 다운로드. Tí, ktorí už elektronicky komunikujú prostredníctvom tohto priečinku pri podávaní colných vyhlásení vo vývoze a tranzite, nemajú povinnosť opätovne sa registrovať Philia download. Viac informácii k Centrálnemu elektronickému priečinku je možné získať na webovej stránke www.cep.financnasprava.sk, alebo prostredníctvom call centra finančnej správy na celoslovenskej infolinke 048/ 43 17 222 – voľba 5 miraculous singing book mobile.

Podávanie colných vyhlásení v štandardnom postupe sa rovnako dotkne aj fyzických osôb nepodnikateľov, ktorí si dovážajú tovar z územia tretích štátov (prevažne objednávaný prostredníctvom internetových obchodov). Finančná správa preto pripravuje informačné materiály ako aj videoprezentácie postupov pri registrácii sa do Centrálneho elektronického priečinku a postupov pri podávaní colného vyhlásenia v systéme eDovoz. Tieto budú k dispozícii na webovom portály Finančnej správy SR i na facebookovej stránke Finančnej správy SR.

Elektronická komunikácia sa bude postupne týkať aj subjektov – držiteľov povolení na zjednodušenia v rámci colného konania, kedy colné konanie prebieha priamo u hospodárskeho subjektu. Títo už aktívne spolupracujú na nastavení podmienok s príslušnými colnými úradmi. „Termíny zavedenia elektronickej komunikácie pre tieto subjekty sú uverejnené na webovej stránke Centrálneho elektronického priečinku“, dodal Belan.

-TS Finančná správa Slovenskej republiky-

REKLAMA