REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Na Veľkej Javorine sa i počas tohtoročnej poslednej júlovej nedele stretnú dvaja veční bratia, ktorých nerozdelili ani pomyselné hranice 디즈니월드잉글리쉬 다운로드. Mnohí Česi a Slováci sa aj viac ako dve desaťročia po osamostatnení stále cítia ako jeden národ a sú aj cez javorinské slávnosti pevne spätí 레인보우 디펜스 다운로드. Väzbu príslušníkov oboch národov symbolizuje na Veľkej Javorine od roku 1990 aj Pamätník česko-moravsko-slovenskej vzájomnosti.

Veľká Javorina – symbol, majestát, história a mnoho ďalších prívlastkov by sa dalo povedať o najvyššom vrchu Bielych Karpát, ktorý patrí do katastrálneho územia obce Lubina next body. Pre nás, ktorí si ctíme odkaz našich predkov v duchu česko-slovenskej vzájomnosti a spolupatričnosti je to najmä každoročné stretnutie obyvateľov zo slovenskej a českej strany na hraničnom pomedzí 판도라 영상 다운로드. Je dôkazom priamych väzieb medzi obyvateľmi nielen pohraničia, ale celého Česko-Slovenska.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Tohtoročné Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine sú o niečo významnejšie, pretože v tomto roku si pripomíname 100 신의나라 버닝헬 다운로드. výročie vzniku Česko-slovenskej republiky. Ak sa vzťahy neudržiavajú, postupne zanikajú, a preto sa so železnou pravidelnosťou už viac ako 170 rokov na vrchu Veľká Javorina stretávajú priatelia, rodiny i susedia spoza hraníc, ktorí chcú naďalej upevňovať česko-moravsko-slovenskú vzájomnosť Download the asx video. Tú nám môže závidieť celý svet.

„Tu bratia vždy stretať sa budú, tu vernosť prisahať si budú“, motto Jozefa Miloslava Hurbana, zaznelo v roku 1945 po oslobodení na vrchu Veľká Javorina z úst 25 tisíc Slovákov a Čechov 스위시 맥스 다운로드. Práve na vrchu Veľká Javorina, z ktorého je nádherný výhľad na okolitú krajinu, si Slávnosťami bratstva Čechov a Slovákov každoročne pripomíname vzájomné priateľstvá a pevné putá, ktoré nás spájajú lg 드라이버 다운로드.

Slávnosti sa konajú vždy poslednú júlovú nedeľu a ľudia na česko-slovenskom pomedzí týmito slávnosťami žijú kirby games. Pri vzájomných stretnutiach zažívajú vždy príjemné a radostné okamihy, ktoré dlho zostávajú v pamäti. Ide o najväčšie podujatie tohoto druhu na spoločnej hranici, najväčšie nielen počtom návštevníkov, ale aj svojou históriou a významom web square.

Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Javorine, ako ich poznáme dnes, sa konajú pravidelne už 26 rokov a predstavujú symbol spoločnej histórie a kultúry Čechov a Slovákov. Javorinské slávnosti každoročne organizuje prípravný výbor, ktorý je zložený najmä zo starostov, primátorov obcí a miest prihraničného výboru. Predsedníctvo výboru sa každý rok mení. Jeden rok predsedá slovenská strana, druhý rok česká. Slávnosti sa môžu konať vďaka finančnej podpore obcí a miest a osobnej účasti ich predstaviteľov.

TS

REKLAMA