Connect with us

Samospráva

Koncert AC/DC Revival bol vraj zrušený základe diskusných príspevkov

Published

on

Reklama

Na prvých plagátoch k tohtoročnému otvoreniu letnej kúpeľnej sezóny  bolo posledným bodom sobotňajšieho programu vystúpenie skupiny AC/DC Revival. V aktuálnom programe koncert už nenájdete. Podľa vyjadrenia pracovníčky mestského úradu Marty Mrázikovej sa primátor Remo Cicutto: „Rozhodol zrušiť plánovaný koncert skupiny AC/DC Revival predovšetkým na základe diskusných príspevkov prispievateľov na webstránku www.pnky.sk.“

Koncom apríla sme priniesli materiál, ktorý sumarizuje výdavky na podujatie OLKS. Plánované boli vo výške 25-tisíc eur. V článku bola zverejnená aj výšku honoráru 5280 Eur za koncert skupiny AC/DC Revival podľa objednávky Mestského kultúrneho strediska Piešťany zo dňa 25. 2. 2011 podpísanej riaditeľkou Martou Jurčovou. Bola vystavená na dodávateľa Milana Šimona (bubeník kapely) a jej znenie bolo nasledovné: „Objednávame si u Vás vystúpenie skupiny AC/DC Revival na dňa 4. 6. 2011 o 22.00 hod. v Hudobnom pavilóne v mestskom parku v Piešťanoch v dĺžke 2 hodiny. Dohodnutý honorár je 4400 Eur + DPH.“ Pod článkom sa rozprúdila búrlivá diskusia či je výška honoráru primeraná. Riaditeľka MsKS Marta Jurčová na otázku či sa jej výška honoráru nezdá neúmerne vysoká v porovnaní s ostatnými kapelami, odpovedala: „Nezdá sa mi vysoká, pretože ich program bude 2 až 2,5 hod. Hosť programu bude Roland / Rony / Janeček – sólová gitara. Dnes iba 14 ročný virtuóz ktorý sa pred dvomi rokmi prvýkrát zviditeľnil na súťaži Slovensko má talent. Vysoko ho vtedy hodnotil aj porotca Paľo Habera. Na  vystúpení bude aj ohňová show. Je to niečo nové a verím, že zaujme divákov.“ O takomto rozsahu vystúpenia nehovorila nič objednávka ani zverejnené plagáty. Podľa Marty Jurčovej informácie na plagáty nedali preto, že to malo byť prekvapenie.

Reklama

Podľa riaditeľky MsKS mala byť objednávka zrušená a vystavená nová

Podľa riaditeľky MsKS bola objednávka vystúpenia, ktorá neobsahuje žiadne detaily a bola vystavená s DPH na osobu, ktorá nie je v registri platcov DPH, len predbežná, aby mohli kapelu napísať na plagáty a mala byť dva týždne pred koncertom nahradená novou. Podľa hlavného kontrolóra mesta Piešťany Petra Konečného na povinne zverejnenej objednávke na webstránke MsKS chýbalo vykonanie predbežnej finančnej kontroly resp. chýbal podpis pracovníka zodpovedného za vykonanie predbežnej [singlepic id=12862 w=320 h=240 float=left]finančnej kontroly. „Archivovaná objednávka v MsKS už tento nedostatok nevykazovala,“ konštatoval P. Konečný, potvrdil tiež, že dodávateľ uvedený na objednávke nie je platcom DPH, hoci objednávka bola vystavená s DPH. „V uvedenom prípade, kedže sa jedná o výkon, resp. dielo posudzované podľa autorského zákona, by malo byť s účinkujúcimi postupované v súlade s ustanoveniami autorského zákona a teda uzatvorená aj zmluva o vytvorení diela, ktorá – aby bola účinná musí byť aj zverejnená na webovom sidle subjektu verejnej správy v súlade s ust. zák. č. 546/2010 Z.z. V praxi sa však uplatňujú aj iné formy zabezpečenia takejto umeleckej produkcie a to formou objednávok. V každom prípade, či sa jedná o zmluvu, alebo o objednávku, táto vždy musí mať písomnú formu,“ povedal P. Konečný s tým, že ďalšie vysvetlenie by mala podať riaditeľka MsKS.

Reklama

Tá vysvetlila celú situáciu okolo koncertu slovami: „MsKS každý rok už v mesiaci január pripravuje predbežný program na OLKS. S predbežným a neskôr so schváleným programom (zasadá komisia MsKS a MsÚ) začíname oslovovať umelcov. Koncom januára nás navštívil člen skupiny AC/DC s ponukou vystupovania na OLKS s tým, že nám pošle CD skupiny, čo aj dodržal, ako materiál do komisie. Predbežne sme sa dohodli na požiadavkách, ktoré od nich očakávame. Tento rok je 20. výročie OLKS a program so súhlasom mohol byť predĺžený až do 24.00 h.  Okrem toho, že skupina mala vystupovať  2 hodiny s hosťom programu Rony Janečkom, počas vystúpenia mala byť aj ohňová show, ktorá vynikne hlavne v neskorších nočných hodinách. Ako prekvapenie malo byť pre osoby, ktoré v sobotu, alebo v nedeľu 4-5. 6. oslávia 20 rokov, sada CD s podpismi členov skupiny a ich hosťa. Po odsúhlasení vystúpenia tejto skupiny komisiou, MsKS vystavilo predbežnú objednávku so sumou 4.400 Euro + DPH s tým, že skupina v tom momente bola bez manažéra, a keď urobia registráciu bude táto objednávka stornovaná a nahradená zmluvou na manažéra so sumou, ktorá bola uvedená na objednávke. Zmluva platí na druhý deň po uvedení na web stránku. Predbežná objednávka sa napísala iba preto, aby sme mohli túto skupinu zaradiť do programu a uviesť ich na plagát ktorý už v mesiaci apríl musí byť pripravený na korektúry. Zhotovenie plagátov trvá aj vyše mesiaca, pokiaľ získame všetky podujatia aj od ostatných subjektov. Na základe zverejnenia príspevkov na PNkach bola dňa 2. 5. komisiou zastavená výroba plagátov a následne 3. 5. zrušený koncert skupiny AC/DC. Objednávka koncertu č.35/2011 bola stornovaná po vzájomnej  telefonickej dohode, následne aj poštou.“ Otázku, aký bol dôvod, pre ktorý bol koncert zrušený, sme opakovane položili aj primátorovi mesta Removi Cicutto. Ten po májovom rokovaní zastupiteľstva reagoval odpoveďou: „Môj osobný.“ Postup vedenia mesta a MsKS sa nepáčil manažérovi kapely Stanovi „Stanley“ Žúdelovi, ktorý sa chcel stretnúť s primátorom a riaditeľkou MsKS a vyjasniť si celú situáciu. Podľa jeho vyjadrenia sa stretnutie zatiaľ neuskutočnilo.

Na postup ohľadom vystavenia objednávky a zrušenia koncertu sme sa pýtali tiež Pavla Nechalu z Transparency International Slovensko, ktorý reagoval: „To či suma je alebo nie je primeraná neviem vyhodnotiť, každopádne je dobre o tom občanov informovať. To, že došlo k zrušeniu objednávky, je zrejmý následok zverejnenia. Osoba, ktorá objednávku podpisovala preukázateľne konala aj so súhlasom ostatných osôb. Súhlasím so záverom, že to nebolo uskutočnené na zodpovedajúcej odbornej úrovni. Zodpovednosť z tohto postupu môže vyvodiť iba zamestnávateľ.“

Text a foto: T. Hudcovič

 

Populárne články