Connect with us

Blogy

Blog Tomáša Hudcoviča: Rozpočtové trampoty – koniec, alebo nový začiatok?

Published

on

Reklama
Reklama

Máme to za sebou. Rozpočet schválený. Vôbec nie je taký, ako by som chcel. V tomto momente je dôležitejšie, že je. Po desiatich hodinách rokovania som prišiel domov a môj druhý najmladší syn mi na otázku, prečo ešte nespí, hovorí: „Oci, čakal som na teba.“

Hoci hladný, tak, že mi brucho zviera,  nemôžem mu predsa spraviť, že by som si ho teraz nevšímal. Ľahnem si k nemu, vypočujem zapálené rozprávanie, čo všetko dnes zažil v škôlke, pohladkám a o pár minút už sladko odfukuje. Mňa však, síce unaveného, na spánok nejako neberie. Po rozume mi chodia myšlienky ako ďalej, čo všetko treba spraviť, aby sme splnili to, čo od nás ľudia očakávajú.

V tomto kontexte mi rezonujú hlavne slová pána primátora na záver desaťhodinového maratónu počas bodu Rôzne. Neodcitujem to presne, ale bolo to v duchu – dávate nám veľmi veľa uznesení, zavaľujete nás prácou, potom sa nečudujte, že nestíhame a neplníme vaše uznesenia. Vtedy mi prebehol mráz po chrbte. Pretože pred schvaľovaním rozpočtu, počas toho ako sme za dva mesiace dobiehali to, čo sa malo diať od polovice minulého roka, sa zdalo, že vedenie mesta začína chápať, čo treba urobiť, aby sme zostavili rozpočet podľa našich predstáv. Je to množstvo práce, kde treba zanalyzovať a navrhnúť riešenia dlhudcovicre[1]ho neriešených problémov, alebo zabehnutých stereotypov. Súčasný rozpočet totiž do značnej miery kopíruje rozpočty predošlých rokov. Bez toho, aby sa pripravili zmeny a optimalizácie v systéme fungovania našej samosprávy – v sociálnej oblasti, oblasti kultúry, školstva, na Službách mesta Piešťany, ale i v MHD…, nikdy nebudeme mať vlastné prostriedky, ktoré by sme mohli investovať do rozvoja mesta. Doteraz sme prevažnú väčšinu vlastných prostriedkov „prejedali“, to znamená, že gro ide na bežnú spotrebu. Na všetko ostatné si peniaze požičiavame. Ak si nechceme požičať veľa, aby sme mesto nezadlžili, tak adekvátne tomu aj zrealizujeme rozvojové veci. Jedinou cestou je teda tá zložitejšia a ťažšia, kde treba vynaložiť veľa úsilia.

K tomu sme smerovali od začiatku nášho nástupu do poslaneckých lavíc. Možno sa niekomu zdali zbytočné informačné a analytické materiály, ale seriózne a správne sa rozhodovať, sa dá len na základe dobrých podkladov. Nechcem veci riešiť na základe pocitov alebo nálad. Chcem fakty, čísla, zdôvodnenia a vybrať pre nás obyvateľov najlepšie riešenie. Áno, je to prácne, ale veď od toho sú na úrade desiatky ľudí (podľa org. štruktúry aktuálne 88 administratívnych pracovníkov), ktorí s tým majú pomôcť.

Reklama

Naspäť však k postate, prečo píšem v nadpise – Rozpočtové trampoty – koniec, alebo nový začiatok? Smerujem k tomu, či si vedenie mesta konečne uvedomilo, že dnešným, pardon včerajším, dňom sa síce jedna etapa skončila, ale hneď začína ďalšia. Nerád by som zažíval podobné patálie ako pri tvorbe práve schváleného rozpočtu, aj s rozpočtom na rok 2017. Preto som si dovolil hneď predniesť návrhy na uznesenia, ktoré verím, že posunú veci ďalej.

Konkrétne:

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní ukladá MsÚ pripraviť materiál navrhujúci právne riešenia možností vzájomného vzťahu Mesta Piešťany a SLK Piešťany priamo mestom, alebo ním zriadenou organizáciou (rozpočtová, sro…) pri prípadnom riešení rekonštrukcie Kúpaliska Eva, v čo najkratšom možnom čase.

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní ukladá MsÚ pripraviť materiál analyzujúci finančné náklady na realizáciu a prevádzku plánovanej kompostárne a ďalšie nakladanie s bioodpadom v porovnaní s finančnými nákladmi iných možných riešení nakladania s bioodpadom.

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní ukladá mestskému úradu v spolupráci so správcami mestských objektov pripraviť návrh alternatív obnovy mestských objektov, ktoré si to vyžadujú, s dôrazom na zníženie energetických a prevádzkových nákladov v čo najkratšom možnom termíne.

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní ukladá mestskému úradu zabezpečiť rozčlenenie projektu obnovy mestského parku parku do menších etáp v spolupráci s autorkami projektu, tak aby bola postupne realizovateľná.

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní ukladá hlavnému kontrolórovi vykonanie kontroly finančných operácií spojených s obstaraním tovarov a služieb v Mestskej knižnici mesta Piešťany za mesiace december 2014 a december 2015 a predložiť jej výsledky na májové rokovanie MsZ.

V rámci dnešného rokovania som zistil, že hoci si myslím, že rozprávam a vysvetľujem dosť, verejnosť má stále málo informácií. Preto si dávam predsavzatie, že vás prostredníctvom blogov budem informovať častejšie. Postupne vysvetlím všetky uznesenia a dúfam, že sa mi medzi tým podarí rozobrať aj ďalšie témy. Na dnes toľko. Dobrú noc, vlastne pre vás, keď budete tieto riadky čítať – dobré ráno, alebo dobrý deň :-).

Tomáš Hudcovič

Populárne články