Connect with us

Blogy

Blog Jána Jánošíka: Zhodnotenie výmeny osvetľovacích bodov

Published

on

Reklama

V minulom roku Mesto Piešťany na základe výzvy Ministerstva hospodárstva SR v rámci Operačného programu konkurencieschopnosť a hospodársky rast realizovalo projekt výmeny výbojkových svietidiel za LED svietidlá. Verejné obstarávanie vyhrala firma LEDKY s.r.o , ktorá v rekordne krátkom čase výmenu v decembri aj realizovala a tak sa na území mesta objavilo 446 ks LED svietidiel LDK 23-108W s LED čipmi f. CREE.

Svietidlá sú doplnené digitálnym riadením intenzity osvetlenia prostredníctvom modulačného systému f. SEAK. Tento systém umožňuje časovú reguláciu intenzity osvetlenia až v desiatich úrovniach príkonu. V zmysle STN-EN 13201-2 je totiž povolené, aby svetelná sústava VO v nočných hodinách /keď je na pozemnej komunikácii znížená frekvencia osôb/ znížila svoj príkon až na 60% nominálneho. Výzva na predkladanie žiadostí o NFP zaviedla dokonca výpočet modelovej úspory energie na základe regulácie, ktorý vychádza z ročnej doby svietenia 3 900 hodín pri rozdelení regulácie v rozsahu: 980 hodín svietenia pri výkone 100% ,1095 hodín svietenia pri výkone 80% , 1825 hodín svietenia pri výkone 60% . Ak teda zohľadníme že boli nahradené staršie sodíkové výbojkové svietidlá s merným výkonom približne 80lm/W modernými LED svietidlami s merným príkonom 100-120lm/W a hore uvedené časové rozloženie regulácia príkonu, dostaneme sa už samotným výpočtom k viac ako 50% úsporám elektrickej energie, pričom realita môže byť ešte priaznivejšia vzhľadom na neustále stúpajúce napätie v elektrizačnej sústave.Ledky (10)

Reklama

V priebehu mesiaca február bolo vykonané meranie intenzity osvetlenia firmou LIGHTECH s.r.o.,  ktoré bolo podmienkou poskytnutia NFP a prevádzkovateľ systému Služby mesta Piešťany začne v blízkej dobe postupne uplatňovať aj časovú reguláciu.

K najčastejšie diskutovanej „farebnosti svetla“ nových LED svietidiel uvediem asi toľko, že teplota chromatičnosti pôvodných sodíkových výbojok je v oblasti „teplej bielej“ a preto výmena za „chladnejšie“ LED svetlo prinieslo rozčarovanie mnohým občanom. Odporúčaná teplota chromatičnosti vo „Výzve“ bola zhora ohraničená tak, aby teplota neprekročila 4200K v obytných zónach.  Projektant mohol predpísať aj nižšiu teplotu, ale zároveň ak by predpísal teplotu výrazne nižšiu /napr. 3000K/ tak by súťažiacich dosť obmedzoval, pretože u LED so znižujúcou sa teplotou chromatičnosti klesá aj svetelný výkon. Rozdiel  v svetelnom toku medzi 5000K a 3000K  je asi 20%. To by znamenalo vyššie príkony a teda aj nižšie úspory. Občania najčastejšie uvádzajú, že sa stratila z ulíc pokojná a relaxačná atmosféra, ktorú spôsobovalo mäkké teplé sodíkové osvetlenie. Zostáva mi iba dúfať, že si na nové svetlo zvyknete a že ho časom nebudete považovať za zásadnú prekážku.
Nasadenie LED technológie vo verejnom osvetľovaní spolu s reguláciou príkonu naráža na neustále vysokú cenu tejto technológie. Hore uvedený projekt stál takmer 200 tisíc € čo znamená, že za jeden svetelný bod sa zaplatí takmer 450€. Vzhľadom na uplatnenie NFP je však účasť mesta iba 5% z uvedenej sumy za predpokladu, že nám všetky náklady uznajú za oprávnené a výsledky merania sústavy budú vyhovovať požiadavkám. To znamená, že návratnosť vynaložených investícií je už pri ušetrení 173 kWh na jeden svetelný bod a teda pri priemernom dennom svietení 10 hodín a priemernom ušetrenom príkone svetelného bodu 50W je návratnosť uvedenej investície pre mesto iba necelý rok.

Reklama

Ak by však mesto uvedenú technológiu LED chcelo nasadiť na celú osvetľovaciu sústavu v meste, ktorá je ešte zvyšných viac ako 3000 svetelných bodov, tak by muselo počítať s investíciou presahujúcou 1,35 mil. € a dobou návratnosti približne 10-15 rokov. Takáto investícia z vlastných zdrojov, alebo prostredníctvom úveru by však silne zaťažila mestský rozpočet a pri znižujúcej sa cene elektrickej energie by asi nebola tou najlepšou investíciou. Existuje však niekoľko spôsobov riešenia, ktoré umožnia mestu elektrickú energiu šetriť a zároveň nezaťažovať jeho rozpočet. Preto MsZ v novembri prijalo uznesenie podľa, ktorého pracovníci mestského úradu v spolupráci so správcom verejného osvetlenia v Piešťanoch, teda so Službami mesta Piešťany, majú pripraviť návrh alternatív obnovy verejného osvetlenia v meste a návrh alternatív zabezpečenia energetických úspor pri prevádzke verejného osvetlenia v čo najkratšom možnom termíne. Aktuálne sa spracúva projekt, ktorý načrtne možné riešenie. Viac informácií v ďalšom blogu – článku.
Ján Jánošík

Populárne články