Úvod Kultúra Známku s motívom Muchovho obrazu pokrstila aj veľvyslankyňa Lívia Klausová

Známku s motívom Muchovho obrazu pokrstila aj veľvyslankyňa Lívia Klausová

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Slávnostná inaugurácia poštovej známky s motívom piešťanského obrazu Buď požehnaný prameň zdravia od Alfonza Muchu sa uskutočnila v stredu 25 Download the 2019 calendar. novembra v kaviarni hotela Thermia Palace. Ešte predtým otvorilo Balneologické múzeum v priestoroch Vily Dr. Lisku výstavu, venovanú tomuto najznámejšiemu predstaviteľovi secesie u nás Tekken Tag Tournament 1 Download. Oboch častí podujatia sa zúčastnila aj veľvyslankyňa Českej republiky na Slovensku Lívia Klausová, ktorá sa stala i jednou z „krstných mám“ tlačového listu tejto pre Piešťany výnimočnej poštovej známky z edičného radu Umenie 미인심계 다운로드.

IMG_8659Výstavu Z tvorby Alfonza Muchu otvoril riaditeľ Balneologického múzea v Piešťanoch Vladimír Krupa osmc 다운로드. Spomenul aj zaujímavú históriu Muchovho obrazu, ktorý bol v roku 2000 ukradnutý zo steny reštaurácie v Thermii Palace. Tiež vďaka piešťanským filatelistom, najmä Alexandrovi Urminskému, ktorý inicioval vydanie príležitostnej „pátracej“ pohľadnice nakoniec obraz objavila česká polícia u prechovávačov a vrátila ho kúpeľom 토 도우 다운로드. Obraz sa tak po reštaurovaní o pár rokov neskôr vrátil na svoje miesto.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

 

Expozície na výstave vo Vile Dr. Lisku pochádzajú nielen z domácej zbierky, ktorá sa venuje najmä vzťahu Alfonza Muchu k Piešťanom, ale aj z exponátov zapožičaných z múzea v Ivančiciach či poštových múzeí na Slovensku a v Čechách 인스타 다운로드. Okrem fotografií, kresieb tušom, plagátovej či grafickej tvorby obsahuje napríklad aj Muchov cyklus Otčenáš v latinčine, knihy, ktoré vydal, či jeho životopis hp unix 다운로드.

IMG_8672Návštevníkom vernisáže krátko zatancovali v programe baletky tanečnej skupiny Bella zo Základnej umeleckej školy v Piešťanoch 미확인 다운로드. Po ich vystúpení prehovorila pár slov aj ambasádorka Lívia Klausová. Priznala sa, že pôsobenie Alfonza Muchu v Piešťanoch je pre ňu novinkou, ale aj tieto vzťahy poukazujú na výnimočné spojenie oboch našich národov, čoho dôkazom je napríklad aj neprítomnosť jazykovej bariéry „Aj keď hovorím po česky, všetci mi rozumiete,“ doplnila gpu tweak 다운로드.

IMG_8733Podujatie ďalej pokračovalo v kaviarni hotela Thermia Palace, kde slávnostné uvedenie známky do života otvoril jeho riaditeľ Josef Provázek 애나벨 1 다운로드. Privítal organizátorov, autora návrhu – rytca Františka Horniaka, predstaviteľov Slovenskej pošty, Trnavského samosprávneho kraja, POFISu, filatelistov a odovzdal slovo riaditeľovi POFISu, Martinovi Vančovi, ktorý priblížil okolnosti vzniku tejto známky a ocenil i snahu piešťanských zberateľov známok, najmä predsedu Klubu filatelistov Ladislava Vanča a aktívneho člena Alexandra Urminského. Obaja dostali za svoje zásluhy i čestné ocenenie.

IMG_8770Autorom návrhu poštovej známky s výrezom z obrazu Alfonza Muchu je František Horniak. Okrem gratulácií za práve pokrstený tlačový list, dostal aj cenu za Najlepšiu slovenskú známku roku 2014, opäť z emisného radu Umenie. Vypracoval ju podľa portrétu Petra Michala Bohúňa, znázorňujúcu jeho manželku Žofiu. Ocenenie udeľuje Zväz slovenských filatelistov už od šesťdesiatych rokov minulého storočia na základe výsledkov verejnej ankety, v ktorej František Horniak za rok 2014 získal štvrtinu hlasov všetkých účastníkov. Na svojom konte má však tento autor aj celý rad ďalších významných úspechov ako napríklad dve víťazstvá zo svetovej výstavy poštových známok, či niekoľko rezortných ocenení od Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, a tiež ceny čitateľskej verejnosti.

ZN_601UTL_UMENIE_Alfonz_Mucha_malba_z_hotela_Thermia_Palace_v_PiestanochPre návrh novej poštovej známky z edičného radu Umenie s vyobrazením maľby Alfonza Muchu „Buď pozdravený požehnaný prameň zdravia“ z hotela Thermia Palace v Piešťanoch použil zo spomínaného obrazu iba výrez. „Je to dominantná časť celej tej výtvarnej kompozícii a jeho dcéra,“ uviedol na vysvetlenie. „Okrem toho ide o veľmi malý rozmer 4,4 krát 5,5 centimetrov, a čím viac sú tieto veci popisné, tým viac sa na malom priestore strácajú.“

MuchaNávrh poštovej známky bol vyhotovený technikou ocelotlače z plochej platne v kombinácii s ofsetom. Vydaná bola 25. novembra v Prahe, v počte 8 tisíc kusov a jej nominálna hodnota je 1,20 €. Návštevníci podujatia mali možnosť si ju spolu s príležitostnou pohľadnicou k podujatiu kúpiť vo foyeri Thermia, kde im známku pracovníci Slovenskej pošty opečiatkovali aj príležitostnou pečiatkou.

-ad-

REKLAMA