Connect with us

Aktuality

Zastupiteľstvo sa zaoberalo výsledkami kontroly až dve hodiny

Published

on

Reklama
Reklama

AKTUALIZOVANÉ – Hlavný kontrolór mesta Peter Konečný na mestskom úrade zistil v rámci vykonanej kontroly hneď niekoľké nedostatky. Vo viacerých prípadoch finančnej kontroly za obdobie 01. novembra 2014 do 31. augusta 2015 neboli dodržané niektoré paragrafy zákonov o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Ďalšia kontrola, ku ktorej dali podnet na svojom zasadnutí poslanci Mestského zastupiteľstva, sa týkala zabezpečenia preneseného výkonu štátnej správy v mesiaci september, v ktorom prebehla reštrukturalizácia úradu. Mesto Piešťany podľa kontrolných zistení predložených na dnešné 11. rokovanie Mestského zastupiteľstva nevykonávalo svoju činnosť ani v tomto prípade podľa paragrafov príslušných zákonov. 

Primátor sa v rámci rokovania ohradil, že o pochybeniach a vyplácaní záloh sa dozvedel až z výsledkov finančnej kontroly a materiálov, ktoré boli pripravené na dnešné zasadnutie mestského zastupiteľstva. Podľa reakcií poslancov príslušné doklady podpisoval, takže o týchto finančných prostriedkoch by mal byť informovaný. Miloš Tamajka podľa vlastných vyjadrení nemal do doručenia výsledkov kontroly informáciu o tom na čo boli zálohy použité. Podľa poslankyne Ivety Babičovej je neprípustné, aby primátor podpisoval bianco šeky, navyše bez toho, aby nebol oboznámený s účelom ich využitia.IMG_3304_resize

 

„Každý týždeň máme nejakú novú aféru. Každý týždeň sa Piešťany zviditeľnujú nie pozitívne, ale naopak negatívne. Začalo to CT-čkom, pokračovalo to pochybným auditom, nasledoval Centroom, teraz tu máme prípad s nehospodárnym nakladaním s prostriedkami. Cítim sa veľmi nepríjemne keď sa dozvedám takéto veci a myslím, že verejnosť to vníma podobne. Je to veľmi nešťastné a rád by som sa dozvedel ako z tejto situácie von,“ konštatoval poslanec Jozef Malík.

Reklama

IMG_3241_resize

„Ťažko sa hľadajú slová na tú situáciu, v ktorej sme sa ocitli. Občania od nás očakávajú, že Piešťany sa budú posúvať dopredu a my budeme robiť to čo treba. V zásade si myslím, že obidve strany to chcú, tak poslanci ako aj vedenie mesta, ale dejú sa veci, na ktoré musí mestské zastupiteľstvo reagovať. Občania by si mali uvedomiť jednu vec, lebo mnohí tomu nerozumejú a to ako sú rozdelené kompetencie. Teda čo je úlohou poslancov, čo je úlohou primátora a mestského úradu. Občania očakávajú od poslancov, že budú robiť, vyrokovávať, riešiť, vypracovávať dokumenty, ale to nie je v ich silách. Poslanci sú zamestnaní ľudia, ktorí sa musia normálne živiť a poslaneckú prácu vykonávajú vo svojom voľnom čase. Berú za to síce nejakú odmenu, ale tá určite nie je adekvátna na to, aby poslanci vykonávali prácu niekoho iného. Túto prácu musí vykonávať mestský úrad, jeho zamestnanci a vedenie mesta. Ak mestský úrad nefunguje a s každou jednou správou hlavného kontrolóra sa dozvedáme o pochybeniach a o tom aké boli porušené zákony. Takto veci jednoducho fungovať nemôžu,“ povedal poslanec Tomáš Hudcovič.

IMG_3313_resize„Chcel by som reagovať na situáciu okolo vyplatenia záloh. Ja sa budem opakovať, reálne som sa to dozvedel až v správe hlavného kontrolóra. Ak sa pozriete na tie dátumy bol to marec, apríl, keď bola vyplatená záloha v marci, v apríli bola vrátená a opäť bola vyplatená. Zamestnanci, ktorí sú za to zodpovední, predsa museli vidieť, že tá záloha, ktorú si pani prednostka vybrala a nebola zúčtovaná,“ reagoval na vyjadrenia primátor Miloš Tamajka.

IMG_3310_resize

„Ja sa razantne ohradzujem, odmietam a vyprosujem si takéto obvinenia, ktoré na moju adresu zazneli. Ja som so nikdy, žiadnu zálohu na služby alebo tovary z pokladne nebral, pretože nemám na to dôvod, nakoľko nespravujem pokladňu a nemám na to dôvod a takéto veci razantne odmietam,“ vyjadril sa viceprimátor Michal Hynek k poznámkam ohľadom toho, že podobné zálohy si vyberal aj on.

IMG_3250_resize

„V novinách som sa dočítal, že pani prednostka vlastne hovorila, že toto je taký štandartný postup alebo bežná prax na úrade. Pochopiteľne každého z našej finančnej komisie prenikol strach a práve z toho dôvodu by som chcel navrhnúť uznesenie, aby táto finančná kontrola, ktorá bola vykonaná u pani Rehákovej, aby bola uskutočnená aj u ďalších ľudí, ktorým boli vyplácané zálohy vrátane vedenia mesta,“ reagoval na tému poslanec Andrej Klapica.

„V materiáli sa uvádza, že pri kontrole bolo zistené, že celý mesiac september až do termínu 7. 10. 2015 neboli žiadosti o vydanie súhlasu na výrub stromov vybavované v zmysle príslušnej legislatívy. Dovolím si povedať z akého dôvodu k tomu mohlo prísť. Asi to nebude náhoda. Zrušili ste miesto jediného človeka, ktorý mal oprávnenie dávať povolenia na výruby. To miesto bolo zrušené a jediný človek to mal v náplni práce. To znamená, že v tej chvíli o tom nikto nemohol rozhodovať. Až keď ste ľuďom zrušili pracovné náplne, až potom mohli začať rozhodovať o výruboch stromov. To znamená, že ten vyše mesiac nastal kvôli tomu, že tie zmeny v organizačnej štruktúre, boli tak amatérsky a nekoncepčne spravené, že ste vôbec nemysleli na to, že vyše mesiaca nebudú vybavované výruby,“ povedal poslanec Peter Jančovič.

IMG_3258_resize

Správa o finančnej kontrole má 28 strán a časť textu, ktorá sa týka medializovaných informácií o výbere záloh znie nasledovne:

Kontrolou pokladničných dokladov bolo zistené, že v období od III./2015 do termínu
vykonania kontroly bola prednostke MsÚ z pokladne vyplácaná peňažná hotovosť formou zálohových platieb. Tieto zálohové platby boli vyplácané pravidelne a pravidelne boli po niekoľkých týždňoch vrátené do pokladne, pričom vždy v ten istý deň, alebo najbližší pracovný deň ako bola záloha do pokladne vrátená, jej bola opäť a to ešte vo vyššej sume vyplatená. Vo dvoch prípadoch nebol predbežnou finančnou kontrolou overený súlad s osobitnými predpismi a vnútornými aktmi riadenia a tiež nebolo realizované overenie zo strany vedúceho zamestnanca pri poskytnutí a vyúčtovaní záloh. Tieto zálohy boli vyplatené a vrátené nasledovne, pričom posledné dve vyplatené zálohy boli vrátené k termínu ukončenia kontroly, t. j dňa 26. 10. 2015:
– vyplatená záloha v zmysle VPD č. 202/15 v sume 224 € dňa 04. 03. 2015
– vrátená záloha v zmysle PPD č. 5335/15 v sume 224 € dňa 30. 04. 2015
– vyplatená záloha v zmysle VPD č. 418/15 v sume 450 € dňa 30 04. 2015
– vrátená záloha v zmysle PPD č. 11097/15 v sume 450 € dňa 30. 06. 2015
– vyplatená záloha v zmysle VPD č. 694/15 v sume 500 € dňa 03. 07. 2015
– vyplatená záloha v zmysle VPD č. 932/15 v sume 600 € dňa 21. 09. 2015
– vrátená záloha v zmysle PPD č. 14051/15 v sume 1100 € dňa 26.10. 2015

Diskusia o rozsiahlom materiáli trvala viac ako dve hodiny a ku kontrole vystúpilo aj niekoľko dotknutých zamestnankýň mesta. Ďalšie informácie vám prinesieme v piatok.

-lt-

 

 

 

Populárne články