REKLAMA
Esesko

V rámci dlhodobého programu postupnej reinštalácie stálych expozícií v Balneologickom múzeu Imricha Wintera vďaka grantu, ktorý z verejných zdrojov poskytol v roku 2019 Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu, reinštalovali expozíciu venovanú Milanovi R 후쿠오카 다운로드. Štefánikovi.

Expozičná časť približujúca detstvo, mladosť a štúdiá M Download the Dark Phoenix subtitles. R. Štefánika

Práve v   piešťanskom múzeu bola v roku 1933 slávnostné otvorená vôbec prvá expozícia M. R. Štefánika na Slovensku download cubase ai. Expozícia bola po roku 1948 zrušená a obnovili sme ju po roku 1989. V posledných rokoch sme postupne systematicky dávali reštaurovať predmety z cudzokrajných etnografických zbierok M weblogic 8.1 다운로드. Štefánika (išlo predovšetkým o textílie z Ďalekého východu, strednej Ázie, rohož z Tahiti a i.). Ale aj predmety pochádzajúce z interiéru jeho rodného domu – skrine, kolísku a detskú postieľku, obraz – olejomaľbu Ježiša Krista s tŕňovou korunou na hlave, ako aj veci z jeho osobného vlastníctva (napr Download the cell phone image. Štefánikovu podplukovnícku uniformu a i.).

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

V rámci reinštalácie expozície sme sa rozhodli expozíciu aj v budúcnosti členiť na časť prezentujúcu život a dielo Štefánika a na časť s vystavenými predmetmi z interiéru jeho rodného domu evokujúcimi zariadený priestor interiéru domu Movie Kingdom. Súčasťou reinštalácie bola aj úprava elektroinštalácie, vybavenie expozície LED-svietidlami, moderným digitálnym vlhkomerom a teplomerom a moderným odvlhčovačom pizzeria.

V expozícii sú časti: detstvo, mladosť a štúdiá, cesty a jeho vedecká činnosť, vojenská a diplomatická činnosť počas 1. svetovej vojny a podieľanie sa na zahraničnom odboji Čechov a Slovákov redhat 다운로드. Tragická smrť generála M. R. Štefánika počas návratu do vlasti 4. mája 1919.

Cesty, astronomické pozorovania, diplomatické a vojenské pôsobenie približuje ďalšia časť expozície

Jednotlivé časti a ich expozičné vitríny dotvárajú pozadia s veľkoplošnou fotografickou zväčšeninou historickej fotografie vzťahujúcou sa k tej – ktorej etape života Štefánika, s textami v slovenskej a anglickej jazykovej podobe a s nemeckým textom v príručných textoch poskytovaných návštevníkom expozície 울티마온라인 다운로드. V každej časti sú digitálne fotorámiky, v ktorých je návštevníkom prezentovaný súbor vybraných fotografií vzťahujúcich sa k tomu, ktorému obdobiu života generála Rune's Children. V jednotlivých expozičných vitrínach sú vystavené aj originálne trojrozmerné predmety zo zbierok múzea priamo sa vzťahujúce k Štefánikovi a pochádzajúce či už z jeho osobného vlastníctva ale aj menší súbor predmetov z jeho cudzokrajných etnografických zbierok, predmetov viažucich sa k jeho činnosti v období 1. svetovej vojny.

Originálne predmety sú doplnené textami, reprodukciami dobových fotografií a archívnych materiálov (aj v digitálnej podobe). V samostatnej vitríne je vystavený cenný súbor drobných predmetov, ktoré Štefánik získal do svojich etnografických zbierok v Japonsku a hodnotná vyšívaná stuha z Číny.

Časť expozície venovaná japonikám zo zbierky Štefánika, rohoži z Tahiti (vpravo) a buste od sochára L. Majerského

V menšej pultovej vitrínke sú vystavené predmety vzťahujúce sa k Štefánikovej tragickej smrti (napr. posmrtná maska), pamätné medaily, pohľadnice, bronzový reliéf generála z profilu.
Expozíciu dopĺňajú veľkorozmerné predmety z etnografických zbierok – cenný japonský záves z 18. storočia, veľká rohož z tapy pochádzajúca z Tahiti, historické plagáty vzťahujúce sa k 1. svetovej vojne a československému zahraničnému odboju.

Na tvorbe reinštalovanej expozície sa podieľali Mgr. Andrej Bolerázsky (historik múzea), Eva Drobná (fotografka múzea), Stano Jendek (externý grafik – grafické práce a tlač), firmy Horňák – Dolné Voderady a Plexiplast – Praha (zhotovenie vitríny a drobných výstavných prvkov).

Prínosom pripravovanej reinštalácie stálej expozície vedca a generála Milana R. Štefánika je moderným spôsobom priblížiť verejnosti – návštevníkom múzea významnú osobnosť slovenských i európskych dejín konca 19. a začiatku 20. storočia.

Detailný pohľad do vitríny s japonikami a vyšívanou textíliou z Číny

Vladimír Krupa Foto: Eva Drobná

REKLAMA