Connect with us

Kultúra

Umenie ducha prináša už roky kvalitné súčasné umenie s kresťanským posolstvom

Published

on

Reklama

Projekt Umenie ducha vytvára od roku 2011 priestor pre diela súčasného umenia, ktoré odzrkadľujú kresťanské posolstvo a približuje ich návštevníkom kostolov. Predsieň Kaplnky Sedembolestnej Panny Márie na Poštovej ulici v Piešťanoch je priestorom, kde je možné prezrieť si rôzne výtvarné diela. Momentálne je tam možné vidieť obraz Vianočná kontemplácia od autorky Barbory Kožíkovej-Lichej, ktorý vznikol kombinovanou technikou.

V minulosti bola práve Cirkev významnou podporovateľkou umenia. Vytvárala priestor pre tvorbu tých najprogresívnejších umelcov svojej doby. Toto puto sa prerušilo v 19. storočí, keď umelci prestali byť viazaní na objednávateľov a začali hľadať nové témy a spôsoby vyjadrenia. Na druhej strane, Cirkev, až na niektoré výnimky, stratila kontakt s umeleckou scénou. Na Slovensku nebola počas minulého režimu výstavba chrámov vo väčšom rozsahu možná a kvalitné umelecké diela v interiéroch chrámov, vznikajúcich po roku 1989, sú tiež skôr výnimkou. Obnovenie vzájomného dialógu umenia a Cirkvi a vytvorenie priestoru pre ich komunikáciu preto v súčasnosti naďalej ostáva otvorenou výzvou.

Reklama

Religionista Mircea Eliade považuje vstup do chrámu za hranicu, územie, kde sa uskutočňuje prechod zo sveta profánneho do sveta posvätného. Slúži ako miesto modlitby, ktoré denne navštevujú mnohí veriaci, práve vystavené diela majú napomáhať k prechodu pomyselnej hranice. Ponúkajú možnosť preniknúť do hĺbky posolstiev, ktoré umelci prinášajú novým a často aj netradičným spôsobom. Ich cieľom totiž nie je ilustrácia zobrazovaných tém, ale ich pretlmočenie do aktuálneho jazyka, ich vypovedanie novým spôsobom.

„Vo svojej tvorbe Barbora Kožíková-Lichá odkryla svoje osobné zápasy, hľadania a nádeje, vlastnú cestu, ktorú vizuálne zaznamenala a zanechala nám autentický ľudský aj umelecký príbeh. Vďaka svojej senzibilite dala vizuálnu podobu aj tým najobyčajnejším zážitkom, ktoré skladali celok jej života. Cez svoju skúsenosť zápasu s ťažkou chorobou pomenovala konkrétne a zároveň univerzálne udalosti života, blízke každému z nás – tie, čo vidieť navonok, aj tie, čo sa dejú v našom vnútri. Keďže i tu platí známe exupéryovské – to hlavné je očiam neviditeľné,“ píše o autorke v pripravovanej monografii Daniela Čarná.

Reklama

Barbora Kožíková-Lichá (1976 – 2015, Bratislava) študovala maľbu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Rudolf Sikora). Venovala sa maľbe, ilustrácii, tvorbe objektov a inštalácií, ktoré reflektujú osobnú skúsenosť ženy, matky a umelkyne, ale reagujú aj na svet archetypov a symbolov, oživených svetov detstva a osobných spomienok. Jej tvorbu charakterizuje práca s materiálmi, ktoré majú svoj vlastný príbeh (obrusy, textílie, kvety, hračky). Vystavovala na viacerých individuálnych a kolektívnych výstavách.

-red/Zdroj a foto: jezuiti.sk-

Populárne články