Úvod Kultúra Súťaž Piešťany očami detí pozná svojich víťazov, predstavujeme mladých básnikov

Súťaž Piešťany očami detí pozná svojich víťazov, predstavujeme mladých básnikov

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Zástupcovia mesta tento týždeň ocenili literárne práce žiakov základných škôl v Piešťanoch v súťaži Piešťany očami detí 인스톨 쉴드 다운로드. Mladí autori posielali svoje básne a krátke prózy do školských kôl a vybraní jednotlivci potom postúpili do mestského kola, kde komisia určila poradie na prvých troch miestach v dvoch kategóriách podľa ročníkov Tigan download. Ich práce budú vystavené v knižnici a niektoré z nich vám predstavíme aj na našom portáli PNky.

IMAG1518

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

V kategórii Poézia sa na prvom mieste v I 교육방송 다운로드. kategórii – žiaci 4.- 6. ročníka, umiestnil Viktor Roták zo ZŠ Vajanského s básňou Zima, druhá bola Eliška Sobotová zo ZŠ Mojmírova s dielkom Vianočný čas a tretiu priečku obsadila Dominika Táborská a jej báseň Zimička, zimička TimeSpy download.

Medzi staršími žiakmi v II. kategórii (7.-9. ročník ZŠ) zvíťazila Jarmila Oklepková zo ZŠ Brezová s básňou Zimná noc, druhou bola Ema Prišticová tiež zo ZŠ Brezová, jej dielo má názov Pani Zima a tretie miesto získal Filip Foltýn z F.E Monster Federation. Scherera s básničkou Piešťany v zime.

Na uverejnenie sme ako prvé vybrali diela víťazov:

V II. kategórii – žiaci 7 Mamme game collection. až 9. ročníka komisia vyhodnotila ako najlepšiu báseň s názvom Zimná noc a jej autorkou je žiačka ZŠ Brezová Jarmila Oklepková 파이썬 강좌 다운로드. Nechajte sa inšpirovať…

verejne osvetlenie-zima

Z i m n á   n o c

Prichádza  noc,

hviezdy  svietia,

moja  duša  volá  o  pomoc Download copytrans control center.

A  fantázia  vzlieta.

Tisnem  si  nos  na  okno,

pozorujem  svetlo  lámp,

blikajú  dosť  nejasno,

tvoria  chodník  plný  máp Download customs law.

Do  teplých  krajín  letia  vtáky,

počuť  nežné  zimné  sláky

ako  hrajú  na  husliach

melódiu  po  nociach Square's Dream.

Prvá  vločka – detský  smiech,

keď  dopadne  do  kočíka.

Zima  to  je – smútku  liek,

sneh  prikryje  trpaslíka.

V I. kategórii zvíťazil  Viktor Roták žiak 6.ročník, ZŠ M.R.Štefánika na Vajanského ul.

Zima

Keď zvieratá sa v lese snehom brodia,
pod ľadovou škrupinkou čosi pod zub snoria.
A každý deň musia zimu prečkať hladom
a každú noc o holý život bojujú s chladom.

Vtedy v našich domovoch krby ohňom hrejú,
pri vianočných koláčikoch deti sa spokojne smejú.
Piekli ich v pieckach spolu s mamami,
domček zavoňal všetkými vôňami.

Na obrázkoch premenil mráz naše zarosené okná,
tu Van Gogove slnečnice, tam Monetove lekná.
dúchnem na sklo, vyrobím si kukátka,
predstavím si v lese tie premrznuté chúďatká.

Kým náš stôl na rozprávkový sa premení,
mne do lesa sa s vrecom jabĺk vôbec nelení.
Musím zahnať nekľud v mojej duši,
nech všetko v poriadku je, tak sa to sluší!

Nech teraz drevo v ohni nahlas praská,
nech v snehových vločkách na zem padá láska.

Všetkým oceneným gratulujeme a mená autorov próz, ako aj ďalšie vybrané dielka  prinesieme v nasledujúcich článkoch.

(red – aktualizované)

REKLAMA

Plesen_banner w

REKLAMA