Úvod Koktail Záhradnícka škola v Piešťanoch otvorila dvere Vianociam aj novým záujemcom

Záhradnícka škola v Piešťanoch otvorila dvere Vianociam aj novým záujemcom

REKLAMA
Skola Rakovice

Na Deň otvorených dverí sa pedagógovia a študenti Strednej odbornej školy záhradníckej v Piešťanoch opäť pripravili. Tretiemu decembru predchádzala súťaž vo vianočnej výzdobe tried 사파리에서 유튜브 동영상 다운로드. Prváci sa rozhodli pre tradičné kresťanské Vianoce, druháci zhotovili imitáciu kozubu s čižmičkami a vianočne nastretým stolom, tretiaci vsadili na biele Vianoce a štvrtáci moderne floristicky vyzdobili vestibul školy Minecraft Jumpmap.

IMG_0042V deň D sprevádzali návštevníkov, ktorí prišli nielen z Piešťan a blízkeho okolia ale aj z Námestova, Malaciek či Šale študenti head soccer 버그판 다운로드. Rodičia i deviataci tu získali nielen informácie o ponúkaných študijných odboroch Záhradnícka výroba a služby; Životné prostredie; Lesníctvo a krajinná ekológia – a ich náplni, ale aj o aktivitách školy a živote študentov v nej 배트맨 아캄나이트 다운로드.

REKLAMA
Knebl
Dompek Pizza 2021
PN Taxi
Buenos pizza  burger

IMG_0024Pozhovárali sa o škole, v triede tretiakov si pozreli odbornú prezentáciu, u prvákov ukážky aranžovania vo veľkej spoločenskej miestnosti si mohli sami zhotoviť vianočný aranžmán pod vedením riaditeľky Evy Stručkovej a vybraných žiakov 가는 으뜸체 다운로드. Pre malé deti boli pripravené omaľovánky a každého návštevníka ponúkli jablkovým koláčikom a čajom. Žiaci a rodičia, ktorí mali záujem, potom prešli i cez skleníky, botanickú záhradu a školský internát gta 5 다운로드.

IMG_0037IMG_0051Text a foto: AK

REKLAMA