Úvod Koktail Zahlasujte za vtáčie kŕmidlá či prírodnú učebňu pre školy

Zahlasujte za vtáčie kŕmidlá či prírodnú učebňu pre školy

REKLAMA
Esesko

Dve piešťanské základné školy sa so svojimi projektmi na ochranu a tvorbu životného prostredia zapojili do výzvy na podporu komunít, ktorú vyhlásila Raiffeisen banka 오렌지캬라멜 다운로드. Získať tisíc eur na stavbu kŕmidiel a pozorovanie vtáčikov, či vybudovanie prírodnej učebne s ovocným sadom, okrasným parčíkom a bylinkovou záhradou im môžete pomôcť aj vy, a to zahlasovaním za vybraný projekt vyplnením hárku priamo v novej pobočke banky na Teplickej ulici do konca marca 안드로이드 유튜브 영상 다운로드.

czs1
V areáli cirkevnej školy už spustili prvé práce na vybudovaní prírodnej učebne, ktorá má byť napojená na prihlásený projekt.

Jednou zo škôl, ktoré sa súťaže zúčastňujú, je Cirkevná základná škola sv mms address. Márie Goretti v Piešťanoch. „Cieľom projektu je vybudovanie ovocného sadu a okrasného parku s oddychovou zónou v areáli našej školy, ako formu prírodnej učebne na vyučovanie prírodovedných a technických predmetov, ako aj v rámci záujmových činností žiakov v čase mimo vyučovania,“ uvádzajú zástupcovia školy 공인중개사 모의고사 다운로드.  Základom prírodnej učebne budú ovocné stromy, okrasné dreviny a byliny, zberné nádoby na zrážkovú vodu, ovocinárske nožnice na strihanie drevín, lavičky a meteorologická stanica pcsx2 0.9.5 다운로드.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

„Realizáciou daného projektu budú mať žiaci možnosť prehlbovať schopnosti pozorovania a skúmania prírody, najmä vzťahov a zákonitostí prírody a aktívne sa podieľať na starostlivosti o zeleň Cat gamesed. Prostredníctvom zberných nádob na zrážkovú vodu chceme u žiakov prehlbovať potrebu šetrenia a hospodárneho zaobchádzania s vodou. U žiakov budeme prehlbovať environmentálne cítenie a prirodzenú potrebu žiakov aktívne sa zapájať do aktivít súvisiacich s ochranou a tvorbou životného prostredia v našom meste,“ dopĺňajú možnosti ich plánovaného projektu, na ktorom už začali pracovať 이클립스 메이븐 다운로드.

Svoj nápad prihlásila a tisíc eur chce získať aj Základná škola Holubyho.  „Zapojili sme sa do súťaže, ktorú organizuje Raiffeisen banka fastboot 다운로드. Môžeme získať 1000 eur na oplotenie priestoru, plánovanú otvorenú triedu v areáli školy, materiál pre výrobu vtáčích búdok, kŕmidiel a kamerový systém napojený na PC sieť- pozorovanie vtáčikov a pod,“ oslovuje priaznivcov tejto školy jej riaditeľ Vilém Vrba 구글 크롬 설치파일 다운로드. Podľa projektu by mali kúpiť niekoľko vzorových kŕmidiel,  upraviť ich do farieb banky a vyrobiť ďalšie vtáčie búdky a kŕmidlá v školskej dielni 고속도로 표지판 다운로드. Plánujú tiež využiť technológie, nainštalovať live kameru či vyrobiť kalendár z fotografií z kŕmidiel.

Hlasovať môže každá osoba vo veku od 18 rokov, ktorá vypíše hlasovací hárok v pobočke Raiffeisen banky so sídlom na Teplickej ulici 2 (oproti Auparku) v Piešťanoch. Každá osoba môže hlasovať iba raz, a to počas mesiaca marec 2016.
Banka pripravuje na podporu komunít v tomto roku aj ďalšie tri priame výzvy, každú na jeden štvrťrok. Už od 1. apríla môžu materské, základné a stredné školy, mimovládne neziskové organizácie, mesto alebo obec či verejné inštitúcie, ktoré svojou činnosťou vykonávajú verejnoprospešný účel, prihlásiť svoje projekty do súťaže na Podporu vzdelávania.

Požiadať o finančný príspevok vo výške 1 000 € môžu na pobočke, kde spolu s pracovníkom iba vypíšu jednoduchý elektronický formulár so základnými parametrami svojho projektu. Z nich potom Raiffeisen banka v každom meste vyberie 5 najlepších, za ktoré budú obyvatelia mesta v priestoroch pobočky hlasovať. Tá istá organizácia si môže v jednom kvartáli prihlásiť iba jeden projekt. Do konca roka majú možnosť záujemcovia podať ešte žiadosti s projektmi na Podporu telesnej kultúry od 1.7. a poslednou témou výzvy je  Zachovanie kultúrnych hodnôt.

-red-, foto: T. Hudcovič

REKLAMA