Connect with us

Koktail

Zahlasujte za vtáčie kŕmidlá či prírodnú učebňu pre školy

Published

on

Reklama
Reklama

Dve piešťanské základné školy sa so svojimi projektmi na ochranu a tvorbu životného prostredia zapojili do výzvy na podporu komunít, ktorú vyhlásila Raiffeisen banka. Získať tisíc eur na stavbu kŕmidiel a pozorovanie vtáčikov, či vybudovanie prírodnej učebne s ovocným sadom, okrasným parčíkom a bylinkovou záhradou im môžete pomôcť aj vy, a to zahlasovaním za vybraný projekt vyplnením hárku priamo v novej pobočke banky na Teplickej ulici do konca marca.

czs1

V areáli cirkevnej školy už spustili prvé práce na vybudovaní prírodnej učebne, ktorá má byť napojená na prihlásený projekt.

Jednou zo škôl, ktoré sa súťaže zúčastňujú, je Cirkevná základná škola sv. Márie Goretti v Piešťanoch. „Cieľom projektu je vybudovanie ovocného sadu a okrasného parku s oddychovou zónou v areáli našej školy, ako formu prírodnej učebne na vyučovanie prírodovedných a technických predmetov, ako aj v rámci záujmových činností žiakov v čase mimo vyučovania,“ uvádzajú zástupcovia školy.  Základom prírodnej učebne budú ovocné stromy, okrasné dreviny a byliny, zberné nádoby na zrážkovú vodu, ovocinárske nožnice na strihanie drevín, lavičky a meteorologická stanica.

„Realizáciou daného projektu budú mať žiaci možnosť prehlbovať schopnosti pozorovania a skúmania prírody, najmä vzťahov a zákonitostí prírody a aktívne sa podieľať na starostlivosti o zeleň. Prostredníctvom zberných nádob na zrážkovú vodu chceme u žiakov prehlbovať potrebu šetrenia a hospodárneho zaobchádzania s vodou. U žiakov budeme prehlbovať environmentálne cítenie a prirodzenú potrebu žiakov aktívne sa zapájať do aktivít súvisiacich s ochranou a tvorbou životného prostredia v našom meste,“ dopĺňajú možnosti ich plánovaného projektu, na ktorom už začali pracovať.

Svoj nápad prihlásila a tisíc eur chce získať aj Základná škola Holubyho.  „Zapojili sme sa do súťaže, ktorú organizuje Raiffeisen banka. Môžeme získať 1000 eur na oplotenie priestoru, plánovanú otvorenú triedu v areáli školy, materiál pre výrobu vtáčích búdok, kŕmidiel a kamerový systém napojený na PC sieť- pozorovanie vtáčikov a pod,“ oslovuje priaznivcov tejto školy jej riaditeľ Vilém Vrba. Podľa projektu by mali kúpiť niekoľko vzorových kŕmidiel,  upraviť ich do farieb banky a vyrobiť ďalšie vtáčie búdky a kŕmidlá v školskej dielni. Plánujú tiež využiť technológie, nainštalovať live kameru či vyrobiť kalendár z fotografií z kŕmidiel.

Reklama

Hlasovať môže každá osoba vo veku od 18 rokov, ktorá vypíše hlasovací hárok v pobočke Raiffeisen banky so sídlom na Teplickej ulici 2 (oproti Auparku) v Piešťanoch. Každá osoba môže hlasovať iba raz, a to počas mesiaca marec 2016.
Banka pripravuje na podporu komunít v tomto roku aj ďalšie tri priame výzvy, každú na jeden štvrťrok. Už od 1. apríla môžu materské, základné a stredné školy, mimovládne neziskové organizácie, mesto alebo obec či verejné inštitúcie, ktoré svojou činnosťou vykonávajú verejnoprospešný účel, prihlásiť svoje projekty do súťaže na Podporu vzdelávania.

Požiadať o finančný príspevok vo výške 1 000 € môžu na pobočke, kde spolu s pracovníkom iba vypíšu jednoduchý elektronický formulár so základnými parametrami svojho projektu. Z nich potom Raiffeisen banka v každom meste vyberie 5 najlepších, za ktoré budú obyvatelia mesta v priestoroch pobočky hlasovať. Tá istá organizácia si môže v jednom kvartáli prihlásiť iba jeden projekt. Do konca roka majú možnosť záujemcovia podať ešte žiadosti s projektmi na Podporu telesnej kultúry od 1.7. a poslednou témou výzvy je  Zachovanie kultúrnych hodnôt.

-red-, foto: T. Hudcovič

Populárne články