Úvod Koktail Práce detí z Piešťan vystavovali v Slovenskom rozhlase i v Bruseli

Práce detí z Piešťan vystavovali v Slovenskom rozhlase i v Bruseli

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Materská škola Staničná a jej elokovaná trieda Zavretý kút sa zapojili do projektu Eurorozprávky. Európsky výtvarný projekt detí materských škôl z európskych miest sa realizuje pri príležitosti slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie. Na základe užšieho výberu autorky projektu bola do jeho realizácie pozvaná aj piešťanská materská škola ako jediná v Piešťanoch a celom okrese 미니언 즈 파라다이스 다운로드. Krajina, ktorá deťom pripadla žrebovaním bolo susedné Poľsko a ľudová rozprávka O zlatej rybke. Práce piešťanských detí boli už vystavené od 20.októbra 2016 v budove Slovenského rozhlasu a 5 히오스 백그라운드 다운로드. novembra sa objavili v Bruseli v Galérii IFA Laboratory. 

20161013_150849_resize

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Projekt Eurorozprávky figuruje ako podujatie pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade EU 넥서스5x 유심 다운로드. Jeho cieľom je prinášať do Európy prostredníctvom výtvarného umenia krásu detskej duše vyjadrenú srdcom i štetcom a tak formovať, upevňovať lásku a vzťah k jednotlivým krajinám európskeho spoločenstva už od útleho veku. Zároveň deti predškolského oddelenia Európskej školy v Bruseli budú taktiež svojim spôsobom originálne stvárňovať dané typické európske rozprávky. Výsledné produkty detskej tvorby budú vystavené v Bruseli a na medzinárodnej konferencii v Bratislave 다음 동영상 다운로드.

Každá rozprávka projektu Eurorozprávky zavedie deti do blízkeho i vzdialeného sveta európskeho spoločenstva. Materské školy z jednotlivých miest Slovenska maľovali a priestorovo stvárňovali 28 rozprávok zozbieraných zo všetkých členských krajín Európskej únie 범죄 도시 다운로드. Takto EÚ spozná slovenské mestá a slovenské detí a 28 klasických rozprávok typických pre jednotlivé krajiny je navyše výtvarne spracovaných v plošnej aj priestorovej podobe 요리인류 키친 다운로드. Prostredníctvom spontánnej detskej tvorby tak Slovensko bude prezentované ako mladá, moderná a dynamická krajina.

20161020_172427_resize

Realizácia projektu prebieha v niekoľkých etapách Go Program Zen. Deti sa oboznámili s krajinami Európskej únie, spoznávali jej symboly a sídlo. Hľadali na mape Slovensko a Poľsko, porovnávali ich rozlohu, prírodné a kultúrne krásy spss 한글판 다운로드. Nasledoval prvý kontakt s rozprávkou, kreslenie zážitkov z vypočutej rozprávky. Učiteľky z materských škôl s nimi následne rozprávky dramatizovali, rozprávali sa o nich a kreslili i maľovali zážitky z dramatizácie lease agreement. Deti začali priestorovo stvárňovať postavy i prostredie rozprávky s využitím rôzneho materiálu a zhotovovať výstavný panel. tento krok bol aj doplnený o výpovede detí o pocitoch, ktoré mali počas tvorby 유니티 32비트 다운로드. Záverečnou etapou bolo odoslanie rozprávkového projektu

-Text a foto: Jana Remiášová a Jaroslava Tarabová-

REKLAMA