Úvod Bleskovky V lesoch sa aktuálne nesmie fajčiť. Okrem požiaru hrozí aj pokuta v...

V lesoch sa aktuálne nesmie fajčiť. Okrem požiaru hrozí aj pokuta v stovkách eur

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Hasiči v piešťanskom okrese vyhlásili od 3. júla až do odvolania čas zvýšeného nebezpečenstva požiaru. Na lesných pozemkoch a v ich ochranných pásmach je zakázané fajčiť a používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru masterpieces. Pri porušení zákazov a zákonných povinností hrozí previnilcom pokuta v stovkách až tisícoch eur.

V súvislosti s vyhláseným časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je zakázané na lesných pozemkoch a v ochranných pásmach  predovšetkým fajčiť a odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety simple resume form. Rovnako sa nesmie používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, či vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov Respond 1994 18. Na lesných pozemkoch v tomto čase je tiež zakázané spaľovať horľavé látky.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Počas času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru majú viaceré povinnosti aj vlastníci, či správcovia lesných pozemkov Movie Maker Korean edition. Musia zabezpečiť hliadkovú činnosť, rovnako umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia i udržiavať existujúce príjazdové cesty git 파일 다운로드. Povinností však podľa zákona majú aj viac.

V prípade porušenia zákonných povinností hrozí fyzickej osobe pokuta do do výšky 331 eur a právnickej osobe až do výšky 16 596 eur 문명의 충돌 다운로드.

-th- Ilustr 알함브라 궁전의 추억 8화 다운로드. foto: -mp-

REKLAMA