REKLAMA

Vodná nádrž Sĺňava už jeden ostrov má. Hniezdia na ňom tisíce čajok, ale aj iné vtáky. Podľa Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Sĺňava na roky 2017 – 2046, by tu mal pribudnúť ďalší 2018 포토샵 cc 다운로드.

Jednou z aktivít programu je vytvorenie nových hniezdnych príležitosti pre čajkovité druhy vtákov prostredníctvom vybudovania nového ostrova Photoworks v1 5. Ostrov by mal mať približne 15 metrov a mal by sa stať útočiskom predovšetkým pre rybára riečneho. „Aktuálny stav, kedy hniezdne biotopy sú len na jednej lokalite, neumožňuje optimálne zacieliť manažment na rybára riečneho a na čajky, ktoré majú mierne odlišné nároky 영화 빅쇼트 다운로드. Vytvorenie takéhoto ostrovčeka umožní lepšie zacieliť manažment jednotlivých predmetov ochrany v súlade s cieľmi ochrany,“ zadefinovala ciele Štátna ochrana prírody 궁귀검신 다운로드.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
Dompek Pizza 2021
PN Taxi
Rybár riečny hniezdo Foto: Erich Kubica

Už vlani Slovenský vodohospodársky podnik, ktorý je správcom vodnej nádrže pracoval na špecifikácii možnej polohy a rozsahu takéhoto ostrova vzhľadom na hĺbky a prúdenie vody v zdrži a stanovoval ďalšie vstupné podmienky do plánovanej projektovej dokumentácie 아바스트 프리 다운로드.

Podľa informácií od Petra Puchalu, riaditeľa CHKO Malé Karpaty kam Sĺňava spadá, má byť projekt ostrova financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia Windows 10 kn download. Prípravu projektu má na starosti Riaditeľstvo ŠOP SR v Banskej Bystrici.

Vtáčí ostrov poskytuje útočisko a výborné hniezdne podmienky tisícom vtákov
Vodná nádrž Sĺňava

Text a foto: -th- 

REKLAMA