Úvod Bleskovky Riaditeľa piešťanského gymnázia nevybrali ani na druhý pokus. Nasleduje tretí

Riaditeľa piešťanského gymnázia nevybrali ani na druhý pokus. Nasleduje tretí

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Trnavský samosprávny kraj zverejnil už tretiu výzvu pre záujemcov o post riaditeľa piešťanského Gymnázia Pierra de Coubertina. Ten totiž nevzišiel ani z druhého výberového konania, ktoré sa konalo v júni 다음 동영상 다운로드. Záujemcovia majú teraz znovu možnosť podať prihlášky do 25. júla.

Foto: Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany

Budúci riaditeľ školy, ktorá patrí k najlepším v kraji, musí mať vysokoškolské vzdelanie 2 범죄 도시 다운로드. stupňa, odbornú a pedagogickú spôsobilosť podľa zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a minimálne 5 rokov pedagogickej praxe 요리인류 키친 다운로드. Nutnosťou je absolvovanie minimálne prvej atestácie, znalosť školskej legislatívy, legislatívy samosprávnych krajov a Zákonníka práce.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Medzi požiadavkami je tiež občianska bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, aktívne ovládanie štátneho jazyka, práca s PC (Windows, Word, Excel, Internet), či riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti i flexibilita Go Program Zen.

Záujemcovia musia dodať písomnú žiadosť o účasť vo výberovom konaní, štruktúrovaný životopis, motivačný list, overený doklad o nadobudnutom vzdelaní (diplom) a doklad o absolvovaní prvej atestácie, doklad o pedagogickej praxi – min spss 한글판 다운로드. 5 rokov, prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti a návrh koncepcie rozvoja školy.

Platové podmienky v zmysle zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a nariadenia vlády sú 927,50 € až 1 038,50 € lease agreement.

Ďalšie detaily nájdete tu 유니티 32비트 다운로드.

-red-

REKLAMA