Úvod Bleskovky Piešťanský mestský úrad hľadá zamestnancov

Piešťanský mestský úrad hľadá zamestnancov

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Po výberových konaniach na obsadenie viacerých vedúcich pozícií aktuálne piešťanská radnica avizuje výberové konanie na post vedúceho Odboru životného prostredia a taktiež viaceré voľné referentské pozície Samsung Restore Solution.

Záujemcovia o post vedúceho Odboru životného prostredia sa môžu prihlásiť do výberového konania do 7 Millennium Fox Fox. novembra. Kvalifikačným predpokladom je vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa zamerané na prírodné vedy. Požadovaná je riadiaca prax minimálne 2 roky, prax v oblasti životného prostredia minimálne 3 roky short video. Záujemca musí mať znalosť legislatívy v oblasti zelene, odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia, vôd a pôd.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Funkčný plat na tejto pozícii je stanovený na základe zákona  o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo verejnom záujme vo výške minimálne 925 € v závislosti od započítanej praxe, k platu sa pripočíta osobný príplatok a príplatok za riadenie autocad 2009. Ako benefity ponúka samospráva polročné a koncoročné odmeny, odmeny za prácu vykonanú nad rámec požadovaných činností, odmeny pri pracovných a životných jubileách, pri narodení dieťaťa, týždeň dovolenky naviac, možnosť využívania posilňovne, priznanie osobného príplatku, odborné vzdelávanie, príspevok zamestnávateľa na DDP a príspevok na rekreáciu Download Coco Melon.

Radnica potrebuje aj päť referentov

Mestský úrad ponúka taktiež viaceré pozície referentov 닌자 가이덴 블랙 다운로드. Hľadá referenta pre komunikáciu, vonkajšie vzťahy a propagáciu, ďalej referenta pre investičnú činnosť a referenta civilnej ochrany, krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie, obrany štátu, ochrany pre požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Photoshop patterns. Štvrtou voľnou pozíciou je miesto referenta pre právne zabezpečenie. Záujemcovia o tieto pozície majú možnosť podať prihlášku na pohovor s požadovanými dokladmi najneskôr do 11 Seoul National University Lifelong Education Institute. novembra do 13:00 h. 

Posledným aktuálne ponúkaným voľným miestom na piešťanskej radnici je post referenta pre plánovanie a rozvoj dopravy Papago voice download. Prihlášku na toto miesto je možné podať do 15.11.2019 do 13.00 hod.

-red-

REKLAMA