Connect with us

Aktuality

Župan informoval, kam mieni kraj v piešťanskom okrese investovať. Starostovia sa posťažovali, čo ich trápi

Published

on

Reklama

Župan Jozef Viskupič pozval na stretnutie primátorov a starostov okresu Piešťany. Uskutočnilo sa v utorok 5. marca v piešťanskej mestskej knižnici. Šéfov miest a obcí na ňom spolu s vicežupanmi Neštickým, Sovom a Kalmanom informoval o plánovaných investíciach v okrese, rádovo v miliónoch eur, či už vlastných zdrojov, alebo z fondov Európskej únie. Zo zástupcov okresu Piešťany v zastupiteľstve TTSK sa ho zúčastnila iba poslankyňa Lucia Drábiková. Ďalšími cieľmi stretnutia bolo predstaviť starostom a primátorom vedúcich jednotlivých odborov úradu TTSK, ako aj vypočuť si problémy, ktoré obce a ich predstaviteľov trápia.

Župan Jozef Viskupič, počas predstavovania priorít kraja.

V dopravnej infraštruktúre kraj plánuje preinvestovať v roku 2019 takmer 3 milióny eur. Z rozpočtu kraja sa má použiť 200 000 eur do rekonštrukcie cesty č. II/504 Trebatice – Borovce a 680 000 eur do rekonštrukcie cesty č. II/504 Krakovany – hranica kraja. V oboch prípadoch sa pripravuje projektová dokumentácia. Ďalším veľkým projektom má byť modernizácia cesty II/499 v obci Banka a rekonštrukcia Krajinského mosta v sume 2 milióny eur, ktorý je financovaný z fondov Európskej únie.

Reklama

Predseda TTSK považuje za hlavné problémy okresu v doprave absenciu obchvatu mesta Piešťany, nedoriešené majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve kraja, a na ktorých sa nachádzajú cesty II. a III. triedy, ako aj zvýšenú intenzitu nákladnej a tranzitnej dopravy po cestách II. triedy z dôvodu obchádzania spoplatnených úsekov ciest. Obchvat Piešťan by sa podľa jeho slov mal riešiť v horizonte dekády a do plánov ho zaradili z pohľadu dlhodobejšej stratégie investícií do dopravnej infraštruktúry.

Značnú časť investícií by mali pokryť eurofondy

Z fondov Európskej únie by do okresu Piešťany malo prísť v nasledujúcom období cez 4 milióny eur. Kraj do tejto sumy zarátal rekonštrukciu cesty na Banke a Krajinského mosta, ktorá tvorí polovicu z nej. Rovnako je v tomto čísle započítané vypracovanie Plánu udržateľnej mobility v sume 466-tisíc eur, ale i Nízkouhlíková stratégia Trnavskej župy v hodnote 300-tisíc a ďalšie menšie projekty.

Reklama

Z fondov EÚ plánuje kraj financovať i ďalšie projekty v sume cez 1,2 milióna eur. Na Vážsku cyklomagistrálu časť Šulekovo – hranica TTSK/TSK, úsek most Bodona – hranica Trnavského a Trenčianskeho samosprávneho kraja chce župa žiadať cez 465-tisíc eur. Modernizácia dielní odborného výcviku a odborných učební pre strojárstvo a elektrotechniku na Strednej odbornej škole technickej Piešťany by mohla byť taktiež financovaná z fondov EÚ v plánovanej sume takmer 650-tisíc eur.

Do stredných škôl pôjde na investície tento rok viac ako milión

Vlani kraj investoval do škol v okrese Piešťany cez 300-tisíc eur. Zrekonštruované boli sociálne zariadenia na Gymnáziu vo Vrbovom, cvičné kuchynky Hotelovej akadémie Ľ. Wintera Piešťany, okná SOŠ záhradníckej Piešťany, a taktiež strecha na SOŠ Rakovice.

Pre rok 2019 sú plánované v školstve investície cez milión eur. Najväčšou je rekonštrukcia strechy SOŠ zahradníckej Piešťany nad Strednou odbornou školou priemyselnou. Začiatok prác je naplánovaný na 1. apríla a ich hodnota je cez 800-tisíc eur. Za 100-tisíc eur by sa mal rekonštruovať výťah v študentskom internáte v kuchyni Hotelovej akadémie Ľ. Wintera a v  areáli školy by malo byť vybudované tiež multifunkčné ihrisko za 37-tisíc eur. Investíciu očakávajú aj na SOŠ Rakovcie, kde je naplánované zateplenie objektu výmenou okien v sume 110-tisíc eur.

Starostovia majú rôzne problémy, župan prisľúbil s niektorými pomôcť

Starostov v okrese Piešťany trápia rôzne veci. Na stretnutí sa s nimi posťažovali županovi i vedeniu kraja. Ratnovce majú problém s rómskymi obyvateľmi bývajúcimi pri hlavnej ceste, ale i s čiernymi stavbami. Rovnako ich trápi kanalizácia, na ktorú síce dostali schválenú dotáciu z EÚ, ale zmluvy podpísané nie sú a rovnako nevedia, ako budú riešiť spolufinancovanie.

Viacero starostov spomínalo ťažkú komunikáciu so Slovenským vodohospodárskym podnikom, ktorý sa „nechce starať“ o toky štvrtej kategórie, pre nedostatok techniky a ľudí.

Trebatice a okolité obce združené v Mikroregióne nad Holeškou majú problém s realizáciou cyklocesty. Pustili sa sami do vykupovania pozemkov, pričom mali od bývalého vedenia kraja prisľúbené peniaze, ale nedostali ich. Župan deklaroval ochotu pomôcť avšak veci podľa jeho vyjadrenia musia prejsť schválením zastupiteľstva.

Text a foto: -th-

Populárne články