Connect with us

Aktuality

Župa pomáha pri celoplošnom skríningu

Published

on

Reklama

Trnavský samosprávny kraj poskytuje súčinnosť aj pri celoplošnom testovaní obyvateľstva na ochorenie Covid-19, ktoré je organizované okresnými úradmi, obcami a mestami medzi 18. a 26. januárom 2021. Župa podobne prispela k uskutočneniu dvoch kôl celoplošného testovania na jeseň minulého roka.

V priestoroch 11 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti župy sú zriadené odberové miesta. Päť z nich sa nachádza v Piešťanoch, dve v Galante a po jednom v Senici, Skalici, Šamoríne a Trnave.

Reklama

Odbor zdravotníctva Úradu Trnavského samosprávneho kraja zároveň poskytuje metodickú a konzultačnú podporu jednotlivým okresným úradom, obciam a mestám. Ide o aktivitu nad rámec jeho bežnej agendy, no je vykonávaná s cieľom prispieť k čo najväčšej dostupnosti testovania pre obyvateľov župy. Ide predovšetkým o sprostredkovanie praktických rád ako postupovať pri zazmluvňovaní mobilných odberových miest a pri výkone iných súvisiacich administratívnych úkonoch.

Nad rámec testovania sa trnavská župa na dennej báze podieľa na krízovom riadení v spolupráci s okresným úradom v sídle kraja. Vďaka novelám zákonov číslo 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu a 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva, ktoré poslanci Národnej rady SR schválili 14. januára 2021 sa samosprávne kraje aj oficiálne stali orgánmi krízového riadenia. Tým sa potvrdilo ich skutočné, dôležité postavenie minimálne od začiatku pandémie ochorenia Covid-19. Zabezpečujú niektoré úlohy alebo ich časti, pričom ide o napríklad o spravodlivú distribúciu ochranných prostriedkov zo štátnych zásob pre všetky zariadenia sociálnych služieb v kraji, teda župné, obecné, mestské i neverejné, ako aj pre ambulancie lekárov.

Reklama

Odberné miesta v Piešťanoch sú 23. a 24. januára otvorené v čase od 8.00 do 20.00 h (s dvoma pol hodinovými prestávkami v čase medzi 11.00 a 12.00 h, a medzi 17.00 a 18.00 h).


1. Základná škola Mojmírova – Pavilón A, Mojmírova 98/30


2. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28


3. Základná škola Holubyho – telocvičňa, Holubyho 1053/1


4. Cirkevná spojená škola – telocvičňa, Pod Párovcami 1392/127


5. Hotelová akadémia Ľ. Wintera – vstup od parkoviska, viacúčelová sála, Stromová 1329/34


6. Gymnázium Pierra de Coubertina – nová budova prízemie, Nám. SNP 1493/9


7. MsKS KSC Fontána, vestibul kina, Beethovenova 1794/8 IBA S REZERVÁCIOU CEZ BOOKIO


8. MsKS – Malá scéna Ivana Krasku, A. Dubčeka 2400/27


9. Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s.Kongresové centrum, Kúpeľný ostrov 4445/13


10. Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. – Napoleonské kúpele, Kúpeľný ostrov


11. Mestská knižnica mesta Piešťany – prízemie, Školská ul. 19 IBA S REZERVÁCIOU CEZ BOOKIO


12. Stredná odborná škola technická – vstup, prízemie školy, Nová 5245/9


13. Základná škola E. F. Scherera – telocvične, E. F. Scherera 4874/40


14. Základná škola Brezová – telocvične, Brezová 2876/19


15. Stredná odborná škola záhradnícka – vstup, prízemie školy, Brezová 2


16. RDD Kocurice – vstup, miestnosti na prízemí, Ul. Družby 4183/26


17. Služby mesta Piešťany, p. o. – exteriér, Skleníkové hospodárstvo – Záhrada Kanada, Vrbovská cesta


18. Vojenský kúpeľný ústav – hotel Granit, Teplická 81


Zdroj: Tlačová správa TTSK piestany.sk

Populárne články