Connect with us

Aktuality

Záujemcovia o členstvo v komisii zastupiteľstva sa môžu prihlásiť do polovice decembra

Máte záujem byť členom niektorej z komisií piešťanského mestského zastupiteľstva. Prihlásiť sa môžete do polovice decembra.

Published

on

Reklama
Reklama

Komisie sú pre zastupiteľstvo poradnými, iniciatívnymi a kontrolnými orgánmi. Na ustanovujúcom rokovaní Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany bolo vytvorených osem komisií, kde je okrem poslancov vysoko vítaná činnosť odbornej verejnosti. Počet komisií sa oproti minulému volebnému obdobiu rozšíril, keď boli oddelené predovšetkým legislatíva a ekonomika, rovnako ako výstavba a životné prostredie.

Aktuálne má piešťanské zastupiteľstvo teda schválené komisie:

Komisia pre legislatívu a právo
Komisia pre financie a podnikanie
Komisia pre výstavbu, dopravu a územné plánovanie
Komisia pre životné prostredie
Komisia pre školstvo a mládež
Komisia pre kultúru a cestovný ruch
Komisia pre šport a telovýchovu
Komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie.

Záujemcovia o činnosť v komisiách sa môžu prihlásiť u viceprimátora Jána Krupu na email jan.krupa@piestany.sk alebo listom do podateľne MsÚ Piešťany, či do schránky na budove MsÚ, Nám. SNP 3, 921 45 Piešťany. Na obálku je potrebné napísať „Komisie MsZ“. Pri zaslaní záujmu je potrebné pripojiť aj stručný životopis a ďalej e-mailový a telefonický kontakt. Termín zaslania žiadostí bol predĺžený do 15.12.2022.

Reklama

-red- Zdroj: Mesto Piešťany

Populárne články