Úvod Aktuality Za uloženie drobného stavebného odpadu sa od januára bude platiť podľa váhy

Za uloženie drobného stavebného odpadu sa od januára bude platiť podľa váhy

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Za uloženie drobného stavebného odpadu z opravy či rekonštrukcie domu alebo bytu na zberné stredisko, budeme musieť od januára zaplatiť pár eur navyše 클리앙 윈도우10 다운로드. Doteraz Piešťany postupovali podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o odpadoch, podľa ktorého bola likvidácia drobného stavebného odpadu (do 1 m3) na zbernom stredisku zahrnutá v poplatku za komunálny odpad 죠죠 슈퍼 파이트 다운로드. Štát však od januára ukladá samosprávam nové povinnosti a jednou z nich je aj množstevný zber a poplatok za uloženie drobného stavebného odpadu podľa váhy Emergency Contact Network form. Sadzby, ktoré by sa mali však pohybovať len v sumách pár centov za kilogram, určuje mesto a schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

SAMSUNG
SAMSUNG

Nové poplatky a zároveň zmenu VZN má na programe aj decembrové zasadanie Mestského zastupiteľstva v Piešťanoch tento štvrtok 유오기 다운로드. Podľa vyjadrení, uvedených v predkladanej dôvodovej správe mestského úradu, od prvého januára nadobudne účinnosť zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, podľa ktorého je obec povinná zaviesť množstevný zber drobného stavebného odpadu fixedsys fonts. Zároveň ukladá samosprávam určiť poplatok za jeho zber. Výšku poplatku stanoví samospráva podľa rozmedzia zákona o miestnych daniach od 0,015 €/kg po 0,078 €/kg 카라 큐피드 다운로드. Kým úrad navrhol sumu 0,033 € za kilogran, teda v približne polovici určeného rozmedzia, komisie pri MsZ sa prikláňajú k najnižšej možnej sadzbe – 0,015 €/1 kg Forced php files. Napríklad za tisíc kilogramov drobného stavebného odpadu by tak pri najnižšej sadzbe stavebník zaplatil 15 eur.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

V dôvodovej správe mestský úrad tiež uvádza, že v roku 2014 bolo na zberné stredisko uložených približne 500 ton drobného stavebného odpadu a náklady na jeho spracovanie sa pohybovali vo výške 63 500 eur dropbox videos. Po zavedení poplatku v najnižšej výške by mesto za rovnaké množstvo odpadu získalo od stavebníkov sumu 7 500 eur. V prípade navrhovanej sadzby 0,33 € by celková suma predstavovala 16 500 eur, ktoré by pokryli približne 26 percent nákladov 연극 대본 다운로드.

Za ukladanie stavebného odpadu platili Piešťanci aj v minulosti – až do roku 2013, kedy bol tento poplatok zrušený a drobný neporiadok zo stavby mohli obyvatelia mesta ukladať na zberné stredisko zdarma Ring of Elysium. Či opätovné zavedenie váženia a poplatku nepovedie k čiernym skládkam, za ktoré sa považuje aj uloženie odpadu ku kontajneru a hrozí zaň i sankcia, zostáva najmä na svedomí jednotlivcov.

SONY DSC
SONY DSC

-red-, Zdroj: www.piestany.sk

REKLAMA