Connect with us

Aktuality

Za uloženie drobného stavebného odpadu sa od januára bude platiť podľa váhy

Published

on

Reklama
Reklama

Za uloženie drobného stavebného odpadu z opravy či rekonštrukcie domu alebo bytu na zberné stredisko, budeme musieť od januára zaplatiť pár eur navyše. Doteraz Piešťany postupovali podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o odpadoch, podľa ktorého bola likvidácia drobného stavebného odpadu (do 1 m3) na zbernom stredisku zahrnutá v poplatku za komunálny odpad. Štát však od januára ukladá samosprávam nové povinnosti a jednou z nich je aj množstevný zber a poplatok za uloženie drobného stavebného odpadu podľa váhy. Sadzby, ktoré by sa mali však pohybovať len v sumách pár centov za kilogram, určuje mesto a schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

SAMSUNG

SAMSUNG

Nové poplatky a zároveň zmenu VZN má na programe aj decembrové zasadanie Mestského zastupiteľstva v Piešťanoch tento štvrtok. Podľa vyjadrení, uvedených v predkladanej dôvodovej správe mestského úradu, od prvého januára nadobudne účinnosť zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, podľa ktorého je obec povinná zaviesť množstevný zber drobného stavebného odpadu. Zároveň ukladá samosprávam určiť poplatok za jeho zber. Výšku poplatku stanoví samospráva podľa rozmedzia zákona o miestnych daniach od 0,015 €/kg po 0,078 €/kg. Kým úrad navrhol sumu 0,033 € za kilogran, teda v približne polovici určeného rozmedzia, komisie pri MsZ sa prikláňajú k najnižšej možnej sadzbe – 0,015 €/1 kg. Napríklad za tisíc kilogramov drobného stavebného odpadu by tak pri najnižšej sadzbe stavebník zaplatil 15 eur.

V dôvodovej správe mestský úrad tiež uvádza, že v roku 2014 bolo na zberné stredisko uložených približne 500 ton drobného stavebného odpadu a náklady na jeho spracovanie sa pohybovali vo výške 63 500 eur. Po zavedení poplatku v najnižšej výške by mesto za rovnaké množstvo odpadu získalo od stavebníkov sumu 7 500 eur. V prípade navrhovanej sadzby 0,33 € by celková suma predstavovala 16 500 eur, ktoré by pokryli približne 26 percent nákladov.

Za ukladanie stavebného odpadu platili Piešťanci aj v minulosti – až do roku 2013, kedy bol tento poplatok zrušený a drobný neporiadok zo stavby mohli obyvatelia mesta ukladať na zberné stredisko zdarma. Či opätovné zavedenie váženia a poplatku nepovedie k čiernym skládkam, za ktoré sa považuje aj uloženie odpadu ku kontajneru a hrozí zaň i sankcia, zostáva najmä na svedomí jednotlivcov.

Reklama
SONY DSC

SONY DSC

-red-, Zdroj: www.piestany.sk

Populárne články