Úvod Aktuality Za prvých 7 mesiacov spôsobili vodiči 4 831 nehôd, v 680 prípadoch...

Za prvých 7 mesiacov spôsobili vodiči 4 831 nehôd, v 680 prípadoch úradoval alkohol

REKLAMA
Knebl

Slovenské združenie výrobcov piva a sladu v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru zorganizovali 26. augusta už piatykrát Deň zodpovednosti, ktorého cieľom je poukazovať na nebezpečenstvo alkoholu za volantom. Aktuálny ročník sa zameriava na porovnanie štatistík nehodovosti u mužov a žien. Počas Dňa zodpovednosti bude preto vo všetkých krajoch prebiehať celoslovenská policajná akcia zameraná na kontrolu alkoholu u vodičov motorových vozidiel. Za prvých 7 mesiacov tohto roka eviduje Policajný zbor celkom 7 463 dopravných nehôd, pričom 4 831 zavinili vodiči motorových vozidiel a v 680 prípadoch úradoval za volantom alkohol 매도소녀 다운로드.

dn nehodyPolicajné hliadky sa v piatok 26. augusta zamerali na kontroly frekventovaných ciest vo všetkých krajoch našej republiky. Zodpovední vodiči boli odmenení balíčkom obsahujúcim jednorazový alkotester a nealkoholické pivo – s odporúčaním vypiť si ho až po jazde 첵 무료 다운로드. V prípade pozitívnej dychovej skúšky musia vodiči počítať so sankciami v zmysle platnej legislatívy.policia-drager

REKLAMA
Chlapci na panvici
Sheriff Taxi Piešťany

December patrí podľa policajných štatistík za posledné roky medzi najrizikovejšie mesiace. V tomto období si ženy najčastejšie sadajú za volant aj napriek tomu, že pred jazdou pili alkohol. U mužov môžeme povedať, že takýmto rizikovým obdobím je celé leto, teda mesiace jún až august 언차티드3 다운로드. Obe pohlaia pijú a šoférujú obe pohlavia najmenej v mesiaci február. Čo sa týka dní v týždni, víkendy patria ku dňom, kedy si vodiči častejšie ako inokedy vypijú a potom sadnú za volant či na bicykel. Muži najviac pijú a šoférujú v sobotu a nedeľu, ženy v piatok a sobotu. „Najbezpečnejším“ dňom v týždni, s najmenším počtom nehôd spôsobených vodičmi pod vplyvom alkoholu, je pre obe pohlavia streda 마스터캠 x9 다운로드.
dn alkohol pohlavie

MUŽI VERZUS ŽENY

Podľa štatistík Prezídia Policajného zboru zavinili v minulom roku slovenskí vodiči motorových vozidiel 13 547 dopravných nehôd; počas siedmich mesiacov roku 2016 ich spôsobili už 7 463. Hoci celkový trend dopravných nehôd spôsobených pod vplyvom alkoholu má klesajúcu tendenciu, ešte stále 9 percent nehôd spôsobia vodiči, ktorí pred jazdou pili alkohol Wizard of Legends.

„V priemere 80 percent všetkých dopravných nehôd na slovenských cestách zapríčinia muži. Ak sa však zameriame na nehody po požití alkoholu, tam je rozdiel v pomere muži verzus ženy ešte viditeľnejší, v priemere 90 k 10 percentám. V tomto roku, od januára do júla, nás však prekvapilo, že narástol tento pomer žien voči mužom na 13 percent,“ vysvetľuje plukovník Ján Ignaták, riaditeľ odboru dopravnej polície PPZ Download Alder Friends.

Najčastejšie si za volant pod vplyvom alkoholu sadajú ženy v Bratislavskom a najmenej v Banskobystrickom kraji. Opitých mužov vodičov sa zase najviac vyskytuje na cestách Košického kraja a najmenej v Trnavskom. Kým pre ženy je najrizikovejším mesiacom v roku december a najrizikovejšími dňami v týždni zas piatok a sobota, muži majú kritické celé leto, a v týždni najmä sobotu a nedeľu 카라 큐피드 다운로드. „Podľa našich štatistík je najbezpečnejším dňom v týždni, kedy šoféri či šoférky najmenej kombinujú jazdu s alkoholom, streda a v roku je to mesiac február,“ uzatvára plukovník Ignaták.dn kraje

DEŇ Z(odpovednosti): KEĎ PIJEM, AUTO OSTANE DOMA

Slovenské združenie výrobcov piva a sladu V prvých siedmich mesiacoch roku 2016 zistili policajné hliadky alkohol u 5 300 vodičov motorových vozidiel nielen pri dopravných nehodách, ale aj pri kontrolách v rámci dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky paper dolls. Až v 54 percentách prípadov bola dokonca nameraná hodnota nad 1 promile, čo je už kvalifikované ako trestný čin.

„Štatistiky Prezídia Policajného zboru poukazujú na to, že najnezodpovednejší sú vodiči s vodičskou praxou do piatich rokov, pričom kritické sú dve vekové kategórie: 21 až 29 rokov (32 %) a 30 až 39 rokov (23%), bez ohľadu na pohlavie. Dňom Zodpovednosti chceme už po piaty krát poukázať na problém alkoholu za volantom. Chceli by sme, aby pre tých, ktorí sadajú za volant či na bicykel, bol samozrejmosťou postoj „keď pijem, auto či bicykel zostane doma,“ konštatovala Jana Shepperd, prezidentka Slovenského združenia výrobcov piva a sladu. dn pohlavie

KAŽDÝ DEŇ MÔŽETE MAŤ DEŇ ZODPOVEDNOSTI

„Preventívno-osvetová kampaň Deň Zodpovednosti je súčasťou Národného akčného plánu pre problémy s alkoholom 2013 – 2020 경고음 다운로드. Hlavným zámerom je zvýšenie povedomia na podporu zodpovedného, kultúrneho a kontrolovaného požívania alkoholu. Pred piatimi rokmi sme sa v tejto súvislosti rozhodli zamerať našu kampaň o zodpovednej konzumácii piva z pohľadu zdravia a bezpečnosti na cestách,“ vysvetľuje prezidentka združenia Jana Shepperd.

„Zo štatistík PPZ tiež vyplýva, že najopatrnejší sú vodiči s praxou do 1 roka. Rešpekt a opatrnosť, ktoré sú príznačné pre motoristické začiatky, by v nás mali pretrvať počas celej vodičskej praxe Download the acheong law. Ak budeme vždy, keď si sadáme za volant, myslieť na to, že každý deň by mal byť dňom zodpovednosti, veríme, že sa to pozitívne odzrkadlí aj na našich cestách,“ zhodli sa na záver prezidentka združenia Jana Shepperd a riaditeľ dopravnej polície Ján Ignaták.

prax

-lt/Zdroj: TS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky/Foto: archív-

REKLAMA
Dompek Pizza donaskova sluzba