Úvod Aktuality Vyučovanie v stredných školách bude prebiehať online

Vyučovanie v stredných školách bude prebiehať online

REKLAMA
Esesko
novel Guest

Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v nedeľu 11. októbra 2020 rozhodli o zavedení dištančnej formy vzdelávania vo všetkých stredných školách 령 제로 다운로드.

Žiaci 53 škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja sa budú učiť online od pondelka 12. októbra 2020 až do odvolania 반디집x 다운로드.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Pedagogickí zamestnanci budú viesť online vyučovanie zo škôl, pričom z rozvrhu hodín žiakom vypadnú výchovy – telesná, hudobná, či výtvarná webtoon satoon. Zrušiť by sa mali výlety, exkurzie alebo plavecké a lyžiarske kurzy.

Prevádzka školských jedální a internátov bude obmedzená. V jedálňach bude strava podávaná len zamestnancom škôl a žiakom základných škôl Javascript forced download. Ubytovanie v internátoch bude umožnené výhradne zahraničným žiakom, pre ktorých bude zabezpečovaná strava.

Zdroj: Tlačová správa TTSK

REKLAMA