Úvod Aktuality Vrbové, Trebatice a Krakovany žiadajú jasné stanovisko k cyklotrase

Vrbové, Trebatice a Krakovany žiadajú jasné stanovisko k cyklotrase

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Starostovia Trebatíc a Krakovian spolu s primátorkou Vrbového adresovali 19. októbra primátorovi Milošovi Tamajkovi list, v ktorom ho vyzvali k zaujatiu jasného stanoviska mestského zastupiteľstva a mesta k výstavbe cyklotrasy 메이즈 러너2 다운로드. Postoj má byť hlavným signálom k tomu, či majú s Piešťanmi aj naďalej počítať ako s rovnocenným partnerom alebo majú cestu pre cyklistov riešiť len v katastrálnom území dotknutých obcí Windows 98 se download. Na ďalších štúdiách a ani prevádzkovaní železničnej trate pre príležitostné účely sa v budúcnosti finančne podieľať nechcú. Rozhodujúce v tomto prípade nie je len stanovisko mesta, ale najmä Ministerstva dopravy, ktoré momentálne pripravuje všeobecné pravidlá k postupu pre narábanie s nepoužívanými traťami Black Desert Download.

006

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

„Situáciu na tejto trati komplikuje fakt, že na nej sa už od roku 2007 každoročne organizujú preteky drezín, čo dáva koľajovej doprave do budúcna určitý potenciál na rozvoj endless os 다운로드. Ministerstvo dopravy preto aktuálne pripravuje všeobecné pravidlá, ktoré jasne definujú všeobecný postup pre narábanie s neprevádzkovanými alebo neperspektívnymi traťami New West Organic 5. Až po ich vytvorení bude možné definitívne rozhodnúť o prípadnom prevode tejto trate na ďalšie subjekty,“ reagoval hovorca Ministerstva dopravy Slovenskej republiky Martin Kóňa call of duty2 다운로드.

cesta-do-vrboveho-07a
Začiatkom októbra zverejnili Železnice slovenskej republiky na svojej webovej stránke odpovede na otázky Piešťanského týždňa 택시5 자막 다운로드. V nich uvádzajú, že neevidujú snahy o odkúpenie trate obcami a rovnako spomínajú nesúhlasné stanovisko Ministerstva dopravy k zrušeniu trate: „ŽSR plnia vo vzťahu k železničnej trati Piešťany – Vrbové na základne zmluvného vzťahu s Ministerstvo dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR SR), ktorý je zástupcom vlastníka, funkciu prevádzkovateľa dráhy pgsql 다운로드. O zámere vybudovať na telese tejto železničnej trate cyklotrasu ŽSR vedia. Neevidujeme snahy o odkúpenie tejto trate obcami pozdĺž nej. V nedávnej minulosti bol oslovený Trnavský samosprávny kraj, ktorý deklaroval, že nemá záujem o prevádzkovanie tejto trate na dopravné účely ale rovnako ako OZ Čango podporuje zámer jej využitia ako cyklotrasy a na prevádzkovanie drezín Download Adobe Reader 10. Využitie železničnej infraštruktúry Piešťany – Vrbové na tieto tzv. rekreačné účely je možné, len za podmienky jej zrušenia, k čomu dalo nesúhlasné stanovisko MDVRR SR ako zástupca vlastníka. V súčasnosti prebiehajú intenzívne rokovania s vlastníkom o prípadnom prekategorizovaní tejto trate a o hľadaní modelu jej využitia naďalej ako železničnej dráhy.“

Primátorka Vrbového Eva Maggiová spolu so starostami Jurajom Valom a Františekom Klimovským považujú odstránenie železničnej trate v celej dĺžke a následnú výstavbu na jej mieste za jediné možné riešenie keynote version.  Podľa informácií ministerstva dopravy je celková hodnota majetku trate 2 343 051 eur, z ktorej 1 868 051 eur je hodnota pozemkov. Ministerstvo dopravy posielalo Mestu Piešťany v máji tohto roka informáciu, aké by boli náklady na prípadné znesenie, teda odstránenie, trate. Cena odhadovaná štátnymi orgánmi je 401 500 eur. Štúdia realizovateľnosti, ktorá bola vypracovaná vlani pre mestá a obce spoločnosťou Pro Via, hovorí že odstránenie trate by nestálo ani 200-tisíc. Toto číslo železničiari spochybňujú.

Podľa spomenutej štúdie má byť cena cyklotrasy vo variante 1 teda v telese železničnej trate 758 812 eur vrátane DPH. Druhý variant, ktorý počíta s postavením novej trasy vedľa železničnej trate by stál 1 530 000 eur s DPH, ale komplikované by bolo najmä vysporiadanie pozemkov.

Odborníci a železničiari hovoria, že existuje ešte tretí variant, kedy by sa dráha preklasifikovala na špeciálnu a cyklotrasa by mohla byť realizovaná v telese trate v tesnej blízkosti koľají. Piešťanské mestské zastupiteľstvo preto v júli tohto roka prijalo uznesenie, ktorým bolo mestskému úradu uložené zabezpečiť spracovanie overovacej štúdie tejto možnosti. Radnica doposiaľ tento krok nerealizovala, s odôvodnením, že nie je krytý rozpočtom, čo je však riešiteľné zmenou rozpočtu. Naopak v materiáloch, ktoré sú aktuálne predložené do niektorých komisií MsZ pripravila radnica návrh na schválenie cyklotrasy namiesto trate a zrušenie uznesenia na preverenie tretej možnosti.

-lt/foto: archív-

REKLAMA