Úvod Aktuality Štátna kúpeľná komisia povolila využívanie vrtu VLÚ-3

Štátna kúpeľná komisia povolila využívanie vrtu VLÚ-3

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Spoločnosť Horezza prevádzkujúca Kúpeľný ústav F.E.Scherera v centre Piešťan môže vyžívať prírodnú liečebnú vodu z vrtu VLÚ-3 오디널 스케일 다운로드. Rozhodla o tom Štátna kúpeľná komisia 21. septembra. Mesto Piešťany zverejnilo toto rozhodnutie na úradných tabuliach 22. októbra, odkedy plynie 15-dňová lehota, kedy je možné voči tomuto rozhodnutiu podať odvolanie na Štátnu kúpeľnú komisiu 신구미호 다운로드.
2015-10-23 15.04.59 vrt vku vlu 3

Vrt v hodnote 500-tisíc eur bol dokončený v decembri 2013 spss 25. Jeho hĺbka je 630 metrov a teplota vody po navŕtaní bola 35 °C. Kúpeľná komisia odobrila maximálne čerpanie 3,4 l/s, tak ako stanovilo využiteľné množstvo vody zo zdroja Ministerstvo životného prostredia resident registration copy.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Prírodnú liečebnú vodu môže spoločnosť Horezza využívať na vonkajšiu balneoterapiu, teda vaňové a bazénové kúpele a na vnútornú balneoterapiu čo predstavuje pitné procedúry Free Sdoku. V rozhodnutí Štátna kúpeľná komisia stanovila viacero podmienok, ktoré musí spoločnosť splniť od umiestnenia prietokomera na každý účel zvlášť až po uzatvorenie novej zmluvy s vodárenskou spoločnosťou ohľadom odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou 모탈컴뱃4 다운로드.

Vrt VLÚ-3 bol navŕtaný vedľa pôvodného vrtu VLÚ-1, ktorý postupne strácal výdatnosť  a došlo taktiež k jeho zborteniu. Teplota pôvodného vrtu bola v závere jeho využívania iba 15°C 인디자인 다운로드.

-th- Foto: mp a th

Čítajte tiež:

Nový termálny vrt pri Kúpeľnom ústave F appscan. E. Scherera stál 416-tis. eur

Nový vrt chcú dať vojaci do prevádzky

REKLAMA