Úvod Aktuality Vodné a stočné od TAVOS-u síce zlacnelo, mnohí si navzdory tomu priplatia

Vodné a stočné od TAVOS-u síce zlacnelo, mnohí si navzdory tomu priplatia

REKLAMA

TAVOS podobne ako ďalšie vodárenské spoločnosti zaviedol pre rok 2017 novú tarifikáciu svojich služieb exid hot pink mp3. Jednotková cena vodného a stočného síce klesla o niekoľko centov, pribudla však fixná platba za vodomer. K sume, ktorú domácnosti každý mesiac zaplatia budú musieť pripočítať zložku závislú od veľkosti potrubia. Za vodu si podľa novej tarifikácie priplatia najmä majitelia viacerých nehnuteľností s vodomermi, vlastníci vodomerov s väčším prietokom, zvýšenie poplatkov pre bežné domácnosti spadajúce do kategórie fixných poplatkov T1 bude zanedbateľné 런웨이브 다운로드.

Vodné

REKLAMA
Knebl
Chlapci na panvici
Sheriff Taxi Piešťany
PN Taxi
Dompek Pizza donaskova sluzba
Buenos pizza  burger

Tarifikácia je rozdelená podľa priemeru potrubia v milimetroch do 6 skupín, najlacnejšia kategória T1 do 20 milimetrov zaplatí na novej fixnej zložke vodného a stočného 21,60 eur s DPH za rok, najvyššiu fixnú sumu zaplatia veľkoodberatelia v T6 s priemerom potrubia od 150 milimetrov, ktorí musia počítať s ročnými nákladmi 1603,20 eur s DPH hidden folks.

stočné

„Vážený zákazník, dôvod, ktorý viedol nás ako aj ostatné vodárenské spoločnosti na Slovensku k zavedeniu dvojzložkovej ceny bol taký, že existuje významné množstvo zazmluvnených odberných miest, ktoré zákazníci využívajú len zriedkavo, alebo vôbec nevyužívajú pripojenie sa k verejnému vodovodu alebo k verejnej kanalizácii vybudované vodárenskou spoločnosťou Download Cubase Autotune. Z hľadiska krytia nákladov na starostlivosť o takéto odberné miesta výnosmi, ktoré vznikajú zo spotrieb(produkcie) takýchto odberných miest sú neefektívne a stratové 번개손 다운로드. V konečnom dôsledku väčšinu týchto strát znášajú naši zákazníci, ktorí majú pravidelné a zároveň aj väčšie odbery (produkcie) pitnej (odpadovej) vody a disciplinovane  za svoje faktúry za vodu platia 심즈3 오리지널 다운로드. Preto, aby sa vyrovnala finančná záťaž a zmiernila vzájomná diskriminácia medzi našimi zákazníkmi, pristúpil TAVOS k zavedeniu dvojzložkovej ceny,“ uvádza Obchodno-ekonomický úsek Trnavskej vodárenskej spoločnosti v oznámení o dvojzložkovej cene 킹오브 99 다운로드.

Cena vodného za 1 meter kubický je 0,8154 eur a oproti tarifám platným od roku 2015 teda klesla o 0,0589 eur. Cena stočného je aktuálne 1,2272 eur za meter kubický, čo rovnako predstavuje pokles o 0,0638 eur wind or a little wedge.

Domácnosť, ktorá minie mesačne napríklad 10 metrov kubických zaplatí na vodnom 8,154 a za stočné 12,272 eur čo predstavuje dohromady 20,426 eur hp laptop touchpad driver. Po pripočítaní fixných zložiek v kategórii T1, teda 8,40 eur a 13,20 eur, dohromady 21,6 eur za rok, zaplatia odberatelia vody mesačne o 1,8 eur viac, teda pri objeme 10 metrov kubických 22,226 eur s DPH Download the android image. V minulom roku predstavoval poplatok za rovnaký objem vody 21,653 eur s DPH. Rozdiel teda predstavuje zanedbateľných 0,573 eur s DPH. Pri väčšej spotrebe vody sa cenový rozdiel bude samozrejme zmenšovať, napríklad pri spotrebovanom objeme 20 metrov kubických podľa novej tarifikácie odberateľ naopak ušetrí 0,654 eur.

Majitelia vodomeru v kategórii T2 však zaplatia na fixných platbách na vodnom a stočnom ročne 108 eur a mesačne 9 eur. Oproti minuloročnej cene 21,653 eur pri odbere 10 metrov kubických mesačne tak zaplatí v tejto kategórii 29,426 eur s DPH. Za rok si tak priplatí 93,276 eur s DPH.

-lt/Zdroj a grafika: Trnavská vodárenská spoločnosť/Foto: archív-

REKLAMA