Connect with us

Aktuality

V Piešťanoch sa bude hovoriť o vode nad zlato

Published

on

Reklama

Život bez nej nemôže jestvovať, ona je život a to je naozaj viac ako zlato. V polovici októbra sa v Piešťanoch bude hovoriť o tom, ako vodu efektívne využívať a čo robiť, aby jej bol dostatok pre súčasnosť i pre budúce generácie. Témou bude predovšetkým zrážková voda.

Workshop Voda nad zlato, ktorý organizuje Seniorský parlament Piešťany, sa koná pod záštitou župana Jozefa Viskupiča a je financovaný z participatívneho rozpočtu TTSK. Uskutoční sa vo štvrtok 17. októbra v piešťanskom Kursalone. Hlavným odborným garantom podujatia je uznávaný klimatológ Prof. RNDr. Milan Lapin, PhD. Účastníci podujatia sa v dvoch blokoch dozvedia, prečo treba zadržiavať zrážkovú vodu a následne akým spôsobom. Na podujatí sa predstavia odborníci z rôznych oblastí. Spoločne návštevníkov uvedú do témy, ale rovnako sa pokúsia ozrejmiť možnosti riešenia problémov.

Reklama

Bývalý generálny riaditeľ SHMÚ Štefan Škulec bude hovoriť o význame vody pre človeka v kontexte globálnej klimatickej zmeny. Aké sú príčiny a dôsledky vzniku mestských ostrovov tepla priblíži Juraj Holec, vedecko-technický pracovník SHMÚ. Na záver prvého bloku ozrejmí možnosti použitia zdrojov geotermálnej vody Igor Miček, člen Slovenskej komory stavebných inžinierov.

V druhom bloku o zadržiavaní zrážkovej vody a nových trendoch využitia zachytenej dažďovej vody v krajinnej architektúre porozpráva krajinná architektka Eva Wernerová. Technické riešenia odvádzania a využitia zrážkových vôd predstaví Tomáš Paulík, technický riaditeľ spoločnosti  Pipefife Slovakia. Hovoriť sa bude tiež o možnosti využitia externých zdrojov pri financovaní opatrení na zadržiavanie zrážkovej vody. Bližšie informácie prinesie projektová manažérka Zita Bruncková.
Vode z pohľadu právneho systému Slovenskej republiky sa bude venovať Jiří Rais zo Seniorského parlamentu.  Záverečné slovo bude patriť profesorovi Milanovi Lapinovi. Úplne na záver mu v panelovej diskusii s účastníkmi workshopu bude sekundovať Peter Tremboš.

Reklama

„Z osobnej skúsenosti vieme, že problematiku zrážkovej vody treba riešiť zdola nahor. Snažili sme sa pred časom pri našom bytovom dome zrealizovať vodozádržné opatrenia, narazili sme však na viaceré komplikácie. Preto sme sa radšej rozhodli venovať čas tejto aktivite, ktorá môže pomôcť rozlúsknuť dané problémy väčšiemu množstvu ľudí,“ hovorí Jiří Rais, ktorý stojí za zrodom workshopu Voda nad zlato.

„Mysli globálne, konaj lokálne, mi bolo vždy blízke. Zmena klímy je jedna z najpálčivejších globálnych výziev, ktorej ako ľudstvo čelíme. Zodpovedný prístup k ochrane prírody a životného prostredia by preto mal byť našou prioritou. Aktivity  projektu Voda nad zlato smerujú k osvete a hľadaniu efektívnych riešení zachytávania a využívania zrážkovej vody za účelom zmiernenia negatívnych dopadov zmeny klímy (nielen) v piešťanskom okrese. Preto ma mimoriadne teší, že tento projekt bol podporený v rámci premiérového ročníka participatívneho rozpočtu trnavskej župy s že som nad ním mohol prevziať záštitu,“ hovorí trnavský župan Jozef Viskupič.

Cieľovou skupinou sú funkcionári samosprávy okresu Piešťany a Trnavského kraja, organizácie, ktoré spravujú bytové domy, študenti stredných škôl, ale zúčastniť sa môže i široká verejnosť. 

VODA NAD ZLATO – Program

09:00 – 10:00
Prezentácia účastníkov

10:00 – 10:20
Otvorenie workshopu
1. blok: Prečo treba zadržiavať zrážkovú vodu
10:20 – 10:40
Voda a jej význam pre človeka v kontexte globálnej klimatickej zmeny
Ing. Štefan Škulec, PhD. – emeritný generálny riaditeľ SHMÚ
10:40 – 10:50
Prírodné podmienky okresu Piešťany
Mgr. Juraj Holec, PhD. – vedecko-technický pracovník SHMÚ
10:50 – 11:10
Mestské ostrovy tepla – príčiny a dôsledky
Mgr. Juraj Holec, PhD. – vedecko-technický pracovník SHMÚ
11:10 – 11:30
Použitie a zdroje geotermálnej vody
Ing. Igor Miček, PhD. – Slovenská komora stavebných inžinierov

11:30 – 12:30
Prestávka

2. blok: Ako zadržiavať zrážkovú vodu
12:30 – 12:50
Využitie zachytenej dažďovej vody v krajinnej architektúre – nové trendy
Ing. Eva Wernerová – krajinná architektka, AWE ATELIER, s.r.o.

12:50 – 13:10
Technické riešenia odvádzania a využitia zrážkových vôd
Ing. Tomáš Paulík – technický riaditeľ, Pipefife Slovakia, s.r.o.
13:10 – 13:30
Možnosti využitia externých zdrojov pri financovaní opatrení na zadržiavanie zrážkovej vody
Ing. Zita Bruncková – projektová manažérka
13:30 – 13:40
Voda a právo Slovenskej republiky
Jiří Rais – Seniorský parlament

13:40 – 14:10
Poznámky na záver workshopu „Voda nad zlato“
Prof. RNDr. Milan Lapin, PhD. – klimatológ, FMFI Univerzita Komenského
14:10 – 15:00
Panelová diskusia
Prof. RNDr. Milan Lapin, PhD.
RNDr. Peter Tremboš, PhD.
15:00
Záver workshopu

TS

Populárne články