Úvod Aktuality Trnavská župa získala z eurofondov 4,2 mil. eur, investuje ich do školstva

Trnavská župa získala z eurofondov 4,2 mil. eur, investuje ich do školstva

REKLAMA

Peniaze sú určené predovšetkým na modernizáciu počítačových učební, mimoškolskú činnosť žiakov a doplnkové vzdelávanie učiteľov, vrátane ich finančnej podpory stone feast music. Do programu bude zapojených viac ako 2 800 žiakov a 330 učiteľov a odborných zamestnancov zo 14 stredných škôl.

„Ide to sap 엑셀 다운로드! Župa na seba prevzala celú prípravu žiadostí o eurofondy, čím sme našim školám výrazne pomohli pri získaní rozvojových prostriedkov. Tie nemuseli jednotlivo prejsť zložitým administratívnym procesom a budú aktivity projektu len realizovať 파이널판타지3 다운로드. Viac ako 4,2 mil. € bude zmysluplne použitých na modernizáciu počítačových učební, mimoškolskú činnosť žiakov, ako aj na vzdelávanie a finančnú podporu pedagógov,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič 사탄의인형 2019 다운로드.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi
Knebl

Časť prostriedkov je vyčlenených na modernizáciu odborných učební s prvkami informačno-komunikačných technológií.

V rámci projektu budú ďalej vytvorené nové vyučovacie predmety, ktoré podporia osobnostný a profesijný rast žiakov 연애의 맛 6회 다운로드. Vzniknú tiež mimoškolské aktivity na podporu čitateľskej, matematickej, jazykovej či finančnej gramotnosti a IT zručností. Tieto aktivity budú realizované prostredníctvom workshopov, seminárov, prednášok, súťaží či exkurzií.

Učitelia a odborní zamestnanci budú finančne motivovaní vymieňať si skúsenosti zo zavádzania inovácií do procesu vzdelávania v tzv. pedagogických kluboch.

Projekt bude spustený začiatkom školského roka 2020/2021 s dobou trvania 24 mesiacov a podporou vo výške 3 998 364,36 € z Operačného programu Ľudské zdroje. 210 440,23 € tvorí spoluúčasť Trnavského samosprávneho kraja.

Zdroj: Tlačová správa TTSK

REKLAMA