Úvod Aktuality Trnavská župa získala z eurofondov 4,2 mil. eur, investuje ich do školstva

Trnavská župa získala z eurofondov 4,2 mil. eur, investuje ich do školstva

Peniaze sú určené predovšetkým na modernizáciu počítačových učební, mimoškolskú činnosť žiakov a doplnkové vzdelávanie učiteľov, vrátane ich finančnej podpory stone feast music. Do programu bude zapojených viac ako 2 800 žiakov a 330 učiteľov a odborných zamestnancov zo 14 stredných škôl.

„Ide to sap 엑셀 다운로드! Župa na seba prevzala celú prípravu žiadostí o eurofondy, čím sme našim školám výrazne pomohli pri získaní rozvojových prostriedkov. Tie nemuseli jednotlivo prejsť zložitým administratívnym procesom a budú aktivity projektu len realizovať 파이널판타지3 다운로드. Viac ako 4,2 mil. € bude zmysluplne použitých na modernizáciu počítačových učební, mimoškolskú činnosť žiakov, ako aj na vzdelávanie a finančnú podporu pedagógov,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič 사탄의인형 2019 다운로드.

REKLAMA
Knebl
Sheriff Taxi Piešťany
Chlapci na panvici
Dompek Pizza donaskova sluzba

Časť prostriedkov je vyčlenených na modernizáciu odborných učební s prvkami informačno-komunikačných technológií.

V rámci projektu budú ďalej vytvorené nové vyučovacie predmety, ktoré podporia osobnostný a profesijný rast žiakov 연애의 맛 6회 다운로드. Vzniknú tiež mimoškolské aktivity na podporu čitateľskej, matematickej, jazykovej či finančnej gramotnosti a IT zručností. Tieto aktivity budú realizované prostredníctvom workshopov, seminárov, prednášok, súťaží či exkurzií.

Učitelia a odborní zamestnanci budú finančne motivovaní vymieňať si skúsenosti zo zavádzania inovácií do procesu vzdelávania v tzv. pedagogických kluboch.

Projekt bude spustený začiatkom školského roka 2020/2021 s dobou trvania 24 mesiacov a podporou vo výške 3 998 364,36 € z Operačného programu Ľudské zdroje. 210 440,23 € tvorí spoluúčasť Trnavského samosprávneho kraja.

Zdroj: Tlačová správa TTSK

REKLAMA