Connect with us

Aktuality

Trnavčania riešili v utorok Participatívny rozpočet, záujem prekonal očakávania

Published

on

Reklama
Reklama

Viac ako stovka návštevníkov rôzneho veku zaplnila v utorok 23. februára zasadaciu miestnosť mestského zastupiteľstva v Trnave, aby sa dozvedela viac o pilotnom ročníku Participatívneho rozpočtu. Samospráva spolu s občianskym združením Utopia práve rozbieha jeho prípravu a pre tento rok je jeho výška pre Trnavu 20 000 €. Tie sa prerozdelia medzi niekoľko vybraných občianskych projektov a výsledkom by mal byť vznik novej verejnej služby, ktorá v meste doposiaľ chýbala. Primátor Peter Bročka návštevníkov 1. verejného stretnutia privítal a vyjadril potešenie nad množstvom občanov, ktorí majú záujem využiť možnosti tohto nového konceptu a pomôcť tak budovať lepšie mesto, samosprávu, či komunitu. 

kultura1

V úvode stretnutia predstavil Peter Nedoroščík z OZ Utopia koncept Participatívneho rozpočtu, jeho históriu, spôsoby rozhodovania a jednotlivé fázy: „Momentálne sme vo fáze prípravy, ktorá potrvá do polovice mája, kedy dôjde k rozhodovaniu o tom, ktoré projekty získajú najväčšiu podporu a budú v druhej polovici roka realizované. V decembri nás čaká ešte fáza evaluácie, čiže vyhodnotenia celého procesu.“ Pre inšpiráciu odzneli aj príklady projektov, ktoré sa podarilo realizovať v bratislavskej mestskej časti Nové Mesto, kde takýto druh rozpočtu funguje už tretí rok.

Druhá časť stretnutia otvorila priestor pre samotné návrhy Trnavčanov. Pripravených bolo šesť tém: Verejné priestranstvá, Kultúra, Doprava, Deti a rodina, Seniori a Rôzne. Účastníci stretnutia mali možnosť vybrať si, súčasťou ktorej tematickej skupiny chcú byť, a v rámci nej mohli predkladať svoje návrhy. Niektoré si autori pripravili už doma, iné vznikli priamo na mieste ako výsledok diskusie a spoločného brainstormingu. Po vzájomnej dohode vybrali členovia jednotlivých skupín zo svojich návrhov päť, ktoré postupne prezentovali verejne pred celým zhromaždením.

Reklama

V rámci témy Verejné priestranstvá boli pre občanov dôležité otázky ako separácia bioodpadu, zriadenie komunitnej záhrady, revitalizácia zanedbaných parčíkov a rekonštrukcia priestoru na kultúrne podujatia v severnej časti promenády. V skupine Kultúra zazneli nápady ohľadne mestskej galérie či literárnej kaviarne. Jej členovia taktiež navrhli spoločenskú hru o histórii Trnavy. V Doprave rezonovali najmä témy opravy chodníkov, čistenia ulíc, parkovania a cyklochodníkov. Skupina Deti a rodina priniesla nápady na poradensko-konzultačné centrum pre deti a rodiny so zdravotnými obmedzeniami ako napr. diabetes či celiakia, komunitnú inklúziu detí z málo podnetného prostredia, či organizovanie takzvaných manželských a rodičovských večerov, ktoré by poskytovali možnosť prísť sa porozprávať a poradiť o otázkach výchovy a rodinného života.

V skupine Seniori vznikla debata o potrebe vrátiť do života osamelých starších ľudí, ktorí žijú v sociálnej izolácii. Z nej sa vyprofilovali myšlienky o praktickej výpomoci seniorom nákupmi, či upratovaním, a tiež organizovanie aktivít, kde by ľudia v dôchodkovom veku mohli byť v kontakte s deťmi a mládežou. Ďalším z nápadov bolo zriadenie prenosného petangového ihriska. Do témy Rôzne sa dostali návrhy ako sociálne a kultúrne centrum pre mladých, podujatie Trnavské bublifukovanie (po vzore obdobnej akcie v Bratislave), možnosť výmenného obchodu, či využitie železničného podjazdu na Dohnányho ulici ako priestoru na kreatívne a estetické grafiti.

rodina1V tomto bode sa práca na občianskych návrhoch prenáša na menšie celky, Participatívne komunity, ktoré sa budú pravidelne stretávať s cieľom vypracovať na základe prvotných nápadov presnejšie formulované projekty. Komunity sú otvorené pre každého, kto má záujem prispieť k celému procesu od výberu, plánovania až po realizáciu a vyhodnotenie jednotlivých ideí.

Peter Nedoroščík na záver poďakoval návštevníkom stretnutia za ich spoluprácu a pracovnú disciplínu, vďaka čomu bol priebeh akcie príjemný a bezproblémový. Obyvatelia Trnavy vložili do návrhov svoju energiu, čas i znalosti a výsledkom je veľký počet tém, s ktorými môžu Participatívne komunity začať pracovať.

-lt/Zdroj: Mesto Trnava-

Populárne články