Úvod Aktuality Trnava plánuje odpustiť nájomné zatvoreným prevádzkam, podporu podnikateľom chystajú i ďalšie mestá

Trnava plánuje odpustiť nájomné zatvoreným prevádzkam, podporu podnikateľom chystajú i ďalšie mestá

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Mestská rada v Trnave začiatkom apríla rokovala o možnostiach podpory lokálnej ekonomiky počas mimoriadnej situácie spojenej s koronavírusom 용비불패 컬러판 다운로드. Napríklad povinne zatvoreným prevádzkam v mestských priestoroch plánuje odpustiť samospráva nájom, nevyrubí poplatky za letné terasy a pre miestne dane ponúkne dlhšie splátkové kalendáre webcam central 다운로드. Opatrenia pripravujú aj ďalšie mestá ako Myjava či Pezinok.

Medzi opatrenia na podporu lokálnej ekonomiky v Trnave patrí napríklad odpustenie nájmu za prevádzky, v nebytových priestoroch vo vlastníctve mesta, ktoré museli byť povinne zatvorené Download colorpop. Platiť by mali iba za energie. Najbližšia úhrada splátky za nájomné sa bude vyžadovať až mesiac po odvolaní núdzového stavu. Nájomné plánuje samospráva odpustiť aj prevádzkovateľom zdravotníckej starostlivosti v mestskej poliklinike na Družbe a zdravotnom stredisku na Prednádraží 공사계약서 양식 다운로드. Zdravotníci v priestoroch mesta alebo jeho organizácií zaplatia tiež iba energie. Vyberať by sa nemal ani poplatok za letné terasy v sezóne 2020 your retirement certificate.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Právnické a fyzické osoby si budú môcť tiež rozložiť platenie dane nehnuteľnosti na tri až šesť splátok. „Právomoci a zdroje mesta sú zákonom extrémne obmedzené, no aj napriek tomu sa ešte pokúsime o doplnkové sociálne programy pre najohrozenejších občanov,“ uviedol trnavský primátor Peter Bročka. Doplnil pritom, že bez pomoci štátu hrozí samosprávam finančný kolaps. „Štát do tejto chvíle takmer vôbec nespomína pomoc pre samosprávy. Výpadky v rozpočte, ktoré prognózuje rada pre rozpočtovú zodpovednosť budú v najhoršom scenári bez zásahu štátu likvidačné pre drvivú väčšinu obcí, miest a krajov.“ Navrhnuté opatrenia by mali byť platné na marec a apríl 2020 a predĺžené podľa okolností, pokiaľ mestská rada či mestské zastupiteľstvo nerozhodne inak.

Podobné aktivity chystajú aj ďalšie mestá

Aj Myjava rozhodla o zrušení povinnosti platenia nájmu za prenajaté priestory, priestranstvá a pozemky mesta a mestských organizácií. Ide o prevádzky, v ktorých sa vykonávajú činnosti a služby podnikateľmi a samostatne zárobkovo činnými osobami a ktoré sú zatvorené na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu.

„Nájomné sa nebude účtovať počas doby uzatvorenia prevádzok, platby za služby zostávajú nezmenené a budú zúčtované podľa skutočnej spotreby a nákladov,“ uvádza na svojej stránke Mesto Myjava. Rozhodnutie sa vzťahuje aj na majetok mesta v správe spoločností Správa majetku mesta Myjava, s. r. o. a Samšport s. r. o. Zároveň samospráva skráti dotácie spoločnostiam s majetkovou účasťou mesta približne o 30 percent.

Pezinok zasa ponúka podnikateľom dočasný pardon za neuhradenie či omeškanie platieb nájomného v priestoroch vo vlastníctve mesta, pričom každý prípad bude individuálne posudzovať. Dopad na rozpočet mesta vyčíslilo približne na 30-tisíc eur mesačne.

Pezinská mestská rada pripravuje aj návrh riešenia nájomného v mestských priestoroch s konkrétnymi možnosťami finančných úľav pre nájomcov, ktorí boli priamo postihnutí rozhodnutiami vlády Slovenskej republiky, resp. Ústredného krízového štábu SR.

-red- Ilustr. foto a zdroje: trnava.sk, myjava.sk, pezinok.sk, FB

REKLAMA