Úvod Aktuality Stretnutie o participatívnom rozpočte bolo rozporuplné

Stretnutie o participatívnom rozpočte bolo rozporuplné

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Dnešné stretnutie vedenia mesta so zástupcami neziskových organizácií v Kultúrno-spoločenskom centre Fontána sa nedá nazvať inak ako rozporuplné. Prednáška Michala Feika o participatívnom rozpočte síce bola zaujímavá, ale viac ako tridsiatka ľudí v publiku sa nedozvedela konkrétne kroky, ktoré by k nemu mali viesť. Primátora mesta Miloša Tamajku kvôli pracovným povinnostiam zo stretnutia ospravedlnil a zastupoval viceprimátor Michal Hynek, ktorý po hodine s tým istým ospravedlnením odišiel video on how to use fire extinguishers. S predstaviteľmi organizácií a návštevníkmi nakoniec v sále zostala Lenka Slimáková z Kancelárie vedenia mesta.

IMG_3800_resize

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

„S mnohými z vás sa v priebehu roka ja a pán primátor stretávame a vieme, že zápasíte s mnohými problémami. Od mesta očakávate pomoc vo viacerých oblastiach. Žiadate o organizačnú, materiálnu a vo väčšine prípadov aj finančnú pomoc a nám je ľúto, že nemôžeme vyhovieť všetkým vašim požiadavkám. Je nám to ľúto najmä preto, že sme jedno z miest na Slovensku, kde je občianska angažovanosť na veľmi vysokej úrovni,“ povedal v úvode viceprimátor Michal Hynek 너의 이름은 더빙 다운로드. Podľa jeho slov vyčlenili na mestskom úrade pracovníčku, ktorá bude zodpovedná za komunikáciu s neziskovými organizáciami a občianskymi združeniami.

IMG_3822_resizeMichal Feik v rámci svojej zaujímavej prednášky hovoril o skúsenostiach tvorby participatívneho rozpočtu z Bratislavy, kde pôsobil počas primátorovania Milana Ftáčnika. Spolupráca obyvateľov na tvorbe rozpočtu je podľa neho dôležitá, ale zásadným prvkom v celej problematike je, aby sa do jeho tvorby zapojilo čo najviac obyvateľov mesta 정령왕 엘퀴네스 다운로드. Iba silná vzorka obyvateľov je schopná naozaj reprezentovať potreby väčšiny. Takýto rozpočet je podľa jeho slov transparentnejší, nedochádza k lobovaniu za niekoho záujmy a mesto napĺňa záujmy ľudí, ktorí v ňom žijú.

IMG_3851_resize

Na svete existuje asi 1500 miest, ktoré používajú rôznu formu participatívneho rozpočtu. Rozdielny je napríklad podiel financií, ktoré rozdeľujú poslanci a ktoré občania, ale aj to, či sa najprv určí výška prostriedkov, ktoré sa až následne prerozdeľujú alebo naopak song as a minus. Dôležitým faktom bolo aj to, že pri tomto rozpočte takouto formou nejde o grantový systém, ale určené ciele vytýčené občanmi napĺňa samo mesto. Na svete tento systém funguje napríklad v Paríži, Londýne, Mexico City, Buenos Aires, Kolíne, Hamburgu alebo v Lisabone. Napríklad v Bratislave išlo z 246 miliónov rozpočtu mesta v roku 2014 na jeho participatívnu formu 46 000 eur. Podľa slov Michala Feika je hlavným prínosom jeho efektivita, vťahovanie obyvateľov do diania v meste, podpora aktívneho občianstva, vyššia transparentnosť, viac nápadov a lepšia komunikácia medzi obyvateľmi a samosprávou it to GomPro.

IMG_3845_resize„Som veľmi rád, že vidím naozaj veľa aktívnych ľudí, ktorí prejavili záujem podieľať sa na tvorbe rozpočtu mesta a majú veľmi veľa návrhov. Toto je naozaj veľmi nešťastná situácia. Keď niekto zvolá stretnutie a pošle za seba náhradu, ktorá navyše v polovici odíde, to je pre mňa osobne ako účastníka tohto stretnutia v tejto chvíli neprijateľné. Toto je odo mňa aj taký odkaz pre vedenie mesta, že je to treba rázne zmeniť, pretože ak si pozvem niekoho na návštevu, tak je zdvorilé a slušné, aby som na tom mieste zostal a komunikoval s ním Frog King Snow. Naozaj sa z toho cítim veľmi rozpačito,“ povedal poslanec Peter Jančovič, ktorý prišiel na stretnutie so zástupcami neziskových organizácií.

IMG_3863_resizeV následných reakciách občanov vystúpilo so svojimi príspevkami niekoľko z nich. Nie všetky sa síce týkali priamo prednášky a participatívneho rozpočtu, ale občania chceli prezentovať svoje názory na dianie v meste. Zaznel názor za zachovanie železnice a jej ďalšie využitie, ale naopak aj podpora pre vybudovanie cyklochodníku Official donggang download. So svojim postrehom vystúpil Ivan Kolárik, ktorý hovoril o potrebe rekonštrukcie bazéna na kúpalisku Eva. Občania podľa neho žiadajú výstavbu kúpaliska už desaťročie a ich snaha vychádzala doteraz nazmar. Z vlastnej iniciatívy obvolal základné školy v okrese a všetkých 25 prejavilo záujem o kurzy plávania, pričom zúčastniť by sa ich mohlo absolvovať až 2000 detí.

IMG_3867_resize„V prvom rade by tu mal byť záujem od vedenia mesta 차임벨 다운로드. Lebo ak o to nemá záujem vedenie mesta, tak my tu, žiaľbohu, sedíme zbytočne. My sme na toto stretnutie dostali pozvánku včera. Dnes som mala sedieť nad kontrolou časopisu a musela som toto stretnutie preložiť, pretože sa zaujímam o dianie v meste, nakoľko vediem občianske združenie Piešťanská liga proti reumatizmu. Máme 472 členov. Ja som hneď po nástupe pána primátora prišla na sedenie s občanmi, ktoré on inicioval. Všetko som to veľmi jasne nazvala správnymi menami. Mám kanceláriu pre 472 ľudí doma vo svojom byte, na ktorú som obetovala jednu izbu. Do dnešného dňa čakám na reakciu pána primátora. Iste sú to užasné a zaujímavé myšlienky, ktoré prezentujete 시를 잊은 그대에게 다운로드. Ale kde je pán primátor, kde je viceprimátor. Oni by tu mali byť, oni by nám mali povedať: áno občania Piešťan, my máme záujem, aby ste s nami spolupracovali,“ povedala Viera Mikulová z Piešťanskej ligy proti reumatizmu, ktorá si za svoju reč vyslúžila potlesk ostatných ľudí v sále.

IMG_3808_resize„Dnes by sme sa tu mali rozprávať o rozpočte a namiesto toho riešime to, o čom sa diskutuje v Piešťanoch a vôbec sa nebavíme o rozpočte na rok 2016. Je 3. december 2015 a všetky samosprávy okolo už majú poschvaľované rozpočty a myslím, že dnes tu sedíme už aj neskoro. Zazneli veľmi dobré návrhy, samozrejme, ďakujeme za zaujímavú prezentáciu, ale na to, aby sme do rozpočtu zapojili občanov, je treba začať robiť v marci alebo v apríli, či máji Genuine for Windows 7. Teraz je ten priestor už naozaj veľmi obmedzený,“ doplnil Jančovič.

IMG_3892_resize

-lt-

REKLAMA