Connect with us

Aktuality

Stanovisko Eriky Chudej, bývalej riaditeľky Nemocnice A. Wintera, k dôvodom jej odvolania

Published

on

Reklama
Reklama

Bývalú riaditeľku Nemocnice A. Wintera Eriku Chudú sme oslovili so žiadosťou o stanovisko, k dôvodom jej odvolania, ktoré uviedla správna rada nemocnice, respektíve jej predsedníčka JUDr. Katarína Cibulková. Erika Chudá konštatovala, že dôvody svojho odvolania sa dozvedela až od nás a poslala nám nasledujúce vyjadrenie:

„Po mojom nástupe som si pozrela hospodárske výsledky NAW za posledných niekoľko rokov, ktoré malo ekonomické oddelenie k dispozícii a nemocnica bola vždy  v strate. A nie je medzi slovenskými nemocnicami ojedinelá. Denne sa dozvedáme z médií, že za ekonomickú situáciu nemocníc môžu nedostatočné odvody štátu, podfinancovanie a nedostatočne ohodnotenie výkonov poisťovňou. Nie je to ekonomickou nespôsobilosťou toho ktorého riaditeľa.

[singlepic id=9106 w=320 h=240 float=right]Je pravda, že tento rok bude mať NAW väčšiu stratu, ale tá bude vyššia len o výkony, na ktoré nedokázal získať MUDr. Ottinger, ako vtedajší riaditeľ, koncom roka 2009 a začiatkom roka 2010 licencie na záchranné služby (záchranné služby sú poisťovňami dobre platené). Na tento výpadok na strane výkonov upozorňoval aj on sám v médiách. Nezískanie licencií na prevádzkovanie záchranných služieb  nebolo však  politicky motivované, ako MUDr. Ottinger často zdôrazňoval, ale NAW bola vylúčená z verejnej súťaže pre formálne chyby v predloženom projekte.

Na strane výdavkov v priebehu môjho krátkeho riaditeľovania sú zaznamenané úspory, vo viacerých oblastiach napr. v nákupných cenách špeciálneho zdravotníckeho materiálu, v informačných technológiách, telekomunikáciách a v  ďalších položkách.

Reklama

Výčitka pani Cibulkovej, že i mestské zastupiteľstvo sa zaoberalo stavom v nemocnici je tendenčná. Je síce pravda, že na novembrovom zastupiteľstve, počas rokovania o návrhu rozpočtu mesta na 2011 iniciatívne vystúpil poslanec Ottinger, ktorý požiadal zapracovať do rozpočtu väčší finančný príspevok pre nemocnicu. Z môjho pohľadu, mesto za daného právneho stavu nemá možnosť ovplyvniť ani podporiť ekonomiku nemocnice (nezisková organizácia). Túto aktivitu poslanca Ottingera veľmi profesionálne zastavil primátor mesta, ktorý dlhoročnému poslancovi vysvetlil, že na takúto podporu nemá žiadnu legislatívnu možnosť. Neviem prečo to pani Cibulková vôbec spomína, lebo to len dokazuje neznalosť oboch poslancov, ktorí by to za 4 roky pôsobenia v zastupiteľstve mali vedieť.

Dôrazne nesúhlasím aj s vyjadrením pani Cibulkovej, že kvalita zdravotnej starostlivosti klesá. Naopak, myslím si, že až na 2 – 3 výnimky má nemocnica  vysoko kvalitných a obetavých odborníkov. Aj keď už nie som vo funkcii, toto tvrdenie zásadne odmietam a stojím na strane medicínskej obce.

Ak však príde 84 ročný pán s pokročilou a zanedbanou rakovinou, tak mu nepomôže nielen lekár v Piešťanoch, ale ani najväčší špecialista. To sa proste fakt , ľudia sa v nemocnici rodia, liečia  a niektorí aj  zomierajú.

Nie je pravda, že neboli prijaté ozdravné opatrenia. Je to len trochu zložitejšie, ako v obyčajnej prevádzke, kde dáte výpoveď a zavriete oddelenie. Nemocnica je v trojsmennej prevádzke počas 365 dní. Takéto opatrenia musíte riešiť citlivo a s časovým predstihom, aby to nemalo dopad na chod jednotlivých oddelení a ich previazanosť. Napriek tomu na ozdravenie ekonomiky nemocnice boli prijaté v novembri 2010 dve mimoriadne dôležité opatrenia – zriadenie verejnej nemocničnej lekárne na poliklinike a zriadenie oddelenia dlhodobo chorých, takisto na poliklinike. Tieto dve hospodárske jednotky by mohli nahradiť výpadok na strane výkonov (záchranná služba) a nemocnica by sa mohla dostať minimálne do vyrovnaného hospodárstva.

Dúfam, že i nové vedenie bude v tomto pokračovať, pretože ekonomické opatrenia na ozdravenie sa nedajú realizovať za pár mesiacov, ktoré som mala k dispozícii ja. Musí byť vypracovaná jasná a dlhodobá koncepcia smerovania nemocnice na niekoľko desaťročí dopredu a tá musí byť striedajúcimi sa vedeniami dodržiavaná.

O žiadnych nerešpektovaniach odporúčaní správnej rady neviem – pani Cibulkovú som videla prvý krát, keď mi 9.12.2010 odovzdávala odvolací dekrét – bez udania dôvodu. Ten som sa dozvedela až teraz prostredníctvom portálu Pnky.sk. S „novou správnou radou“ som sa ani jeden krát nestretla, prvé sedenie správnej rady bolo 7.12.2010, na ktorom ma aj odvolali, takže kedy a aké ich odporúčania som nerešpektovala?

Celé zdôvodnenie môjho odvolania (nie som členom žiadnej politickej strany) je jedno zavádzanie a dezinformácia, aby sa zahmlila politická motivácia.

Nová riaditeľka v decembri len odvolávala nových, výkonných ľudí – hospodárske výsledky a ozdravenie zrejme už teraz môžu počkať.

Okrem toho treba brať „kritiku“ od pani Cibulkovej s prihliadnutím na skutočnosť, že zatiaľ čo ja som v mojom profesionálnom živote úspešne riadila niekoľko kolektívov s vysokou mierou zložitosti a komplexnosti riadených procesov, pani Cibulková tak riadila nanajvýš auto.

Ospravedlňujem sa za túto trochu emocionálnu formuláciu, ale je to jediná primeraná, ktorá mi napadla.“

Ing. Erika Chudá

Populárne články