Úvod Aktuality Riaditeľka piešťanskej nemocnice bola odvolaná, pripravuje sa výberové konanie

Riaditeľka piešťanskej nemocnice bola odvolaná, pripravuje sa výberové konanie

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

V piešťanskej Nemocnici Alexandra Wintera sa pripravuje výberové konanie na post riaditeľa. Riaditeľka Ing. Erika Chudá bola odvolaná 9. decembra minulého roka novou správnou radou nemocnice, ktorú v novembri menoval minister zdravotníctva Ivan Uhliarik Sims 4 Hair. Jej predsedníčkou je poslankyňa NRSR JUDr. Katarína Cibulková.

[singlepic id=9108 w=320 h=240 float=right]Začiatkom novembra 2010 odvolal minister zdravotníctva Ivan Uhliarik členov správnej rady Nemocnice A. Wintera (NAW) v Piešťanoch za ministrerstvo zdravotníctva, konkrétne predsedu MUDr. Stanislava Gerbela, Máriu Beňovú a Ing. Gregora Gbelského Free spss Hangul edition. Zároveň menoval nových členov, zástupcov ministerstva, JUDr. Cibulkovú, Ing. Kiššovú a MUDr. Bielika. V správnej rade, aj po ministerských rošádach, pôsobia zástupkyne nemocnice JUDr. Daniela Suchánková a Mgr. Ivana Drlíková. Z troch pätín nová správna rada sa stretla začiatkom decembra a rozhodla o odvolaní riaditeľky Eriky Chudej 웹윤고딕 130 다운로드. Dôvody, pre ktoré sa [singlepic id=9107 w=320 h=240 float=left]správna rada pristúpila k tomuto kroku zhrnula jej predsedníčka Katarína Cibulková: ,,Nemocnica s poliklinikou sa už dlhšie borí s problémami. Pre verejnosť nie je tajomstvom, že kvalita poskytovaných zdravotníckych služieb neustále klesá, čo úzko súvisí so zhoršujúcou sa finančnou situáciou v nemocnici a jej hospodárskymi výsledkami movie Lion. Súčasný stav nemocnice bol niekoľkokrát aj predmetom rokovania mestského zastupiteľstva, resp. mestskej rady. Doterajšia riaditeľka neprijala dostatočné opatrenia na odstránenie tohto stavu, nerešpektovala odporúčania správnej rady a svojim konaním prispievala k zhoršovaniu situácie. Po zhodnotení zhoršujúcich sa hospodárskych výsledkov nemocnice dospela správna rada k rozhodnutiu o zmene na čele NWA.  Vedením bola poverená Ing right base. Mária Balková. Povedie nemocnicu až do ukončenia transparentného výberového konania.“ To by sa podľa K. Cibulkovej mohlo uskutočniť v priebehu januára, resp. februára.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

[singlepic id=9106 w=320 h=240 float=right]S dôvodmi odvolania, nesúhlasí bývalá riaditeľka. „Po mojom nástupe som si pozrela hospodárske výsledky NAW za posledných niekoľko rokov, ktoré malo ekonomické oddelenie k dispozícii a nemocnica bola vždy  v strate, pričom nie je medzi slovenskými nemocnicami ojedinelá Kakao Mobile. Za ekonomickú situáciu nemocníc môžu nedostatočné odvody štátu, podfinancovanie a nedostatočne ohodnotenie výkonov poisťovňou. Nie je to ekonomickou nespôsobilosťou toho ktorého riaditeľa. Dôrazne nesúhlasím s  vyjadrením pani Cibulkovej, že kvalita zdravotnej starostlivosti klesá. Naopak, myslím si, že až na 2 – 3 výnimky má nemocnica  vysoko kvalitných a obetavých odborníkov Download the 2019 calendar. Taktiež nie je pravda, že neboli prijaté ozdravné opatrenia,“ hovorí bývalá riaditeľka Erika Chudá (celé stanovisko si môžete prečítať tu). Podľa nej je celé zdôvodnenie odvolania, zavádzanie a dezinformácia, aby sa zahmlila politická motivácia, i keď ona sama nie je členkou žiadnej politickej strany Tekken Tag Tournament 1 Download.

[singlepic id=9110 w=320 h=240 float=left]Bývalá riaditeľka si myslí, že už odvolanie správnej rady bolo nezákonné. K tomuto tvrdeniu sa pridáva aj jej bývalá členka Mária Beňová. Podľa nich, je funkčné obdobie člena správnej rady päťročné a mandát člena správnej rady môže podľa zákona 213/1997 o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby zaniknúť iba uplynutím funkčného obdobia, odstúpením, odvolaním, ak člen správnej rady poruší ustanovenia tohto zákona, alebo prestane spĺňať podmienky bezúhonnosti, či je trestne stíhaný 미인심계 다운로드. Poslednou alternatívou je smrť člena správnej rady. Svoje tvrdenie odôvodňuje Ing. Chudá aj tým, že sa v lete 2010 snažila menovať do správnej rady namiesto JUDr. Suchánkovej a Mgr. Drlíkovej, ktoré nie sú zamestnankyňami NAW, skutočne zamestnancov, avšak ministerstvo zdravotníctva to neakceptovalo. Podľa E osmc 다운로드. Chudej uvidelo vtedy ako dôvod, že na základe zákona 213/1997 a štatútu nemocnice majú mandát na 5 rokov a možno ich odvolať len ak by sa stali trestne stíhanými a takáto situácia nenastala.

Autor: Tomáš Hudcovič Foto: Tomáš Hudcovič – hugophoto agency

REKLAMA