REKLAMA

Kresťania na celom svete v týchto dňoch prežívajú najväčšie sviatky roka. V piešťanskej farnosti sv. Štefana si tiež pripomenuli utrpenie Ježiša Krista, ktoré prežíval na Veľký piatok 멜론 차트 top 100 다운로드.

Hraná krížová cesta sprítomnila štrnásť zastavení krížovej cesty usim. V zamysleniach veriaci rozjímali nad jednotlivými udalosťami a ich prenesením do ich súčasného života. Pripravilu ju dobrovoľníci z farnosti sv 유니클로 화면보호기 다운로드. Štefana, ktorých cieľom bolo sprostredkovať účastníkom hlboký duchovný zážitok a pomôcť pochopiť význam Ježišovej obety ako aj vyzdvihnúť hodnoty kresťanstva Nero BurningRom 7 download.

REKLAMA
Dompek Pizza donaskova sluzba
Knebl
Chlapci na panvici
Sheriff Taxi Piešťany

Veľkopiatočné obrady začínajú v kostole sv. Štefana o 15-tej hodine. Večer sa bude konať ďalšia krížová cesta tradične na Červenú vežu Sudden Strike 2. Začiatok je o 19:30 h pri kostole sv. Cyrila a Metoda.

Veľká noc vyvrcholí sobotňajšou vigíliou a nedeľou zmŕtvychvstania Ježiša Krista 새벽 기도 음악 다운로드.


-th- Foto: Tomáš Hudcovič

REKLAMA