Úvod Aktuality Spoločnosť DSA sa chce stať zriaďovateľom ZŠ Scherera, učitelia ani rodičia súkromnú...

Spoločnosť DSA sa chce stať zriaďovateľom ZŠ Scherera, učitelia ani rodičia súkromnú školu nechcú

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

V pondelok 21. októbra poobede sa v Základnej škole F. E. Scherera Piešťany po prvý raz stretli predstavitelia spoločnosti Deutsch–Slowakische Akademien (ďalej len DSA) so školskou radou a podvečer aj s rodičmi žiakov Free download of Aquaman. Spoločnosť má záujem stať sa dočasným zriaďovateľom školy na obdobie 15 rokov. 9. ZŠ by tak mohol viesť podnikateľský subjekt, proti čomu sú zamestnanci školy aj rodičia Angelbell download.

IMG_6014Spoločnosť DSA funguje na Slovensku od roku 2013 a patrí pod nemeckú spoločnosť Europäische Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft, ktorá je u nás aktívna 16 rokov. DSA ponúka školám podľa vlastných slov nové modely vzdelávania 그대에게 다운로드. „Postavili sme tri základné piliere: podpora cudzích jazykov – nielen nemčiny, ale aj angličtiny ako globálneho jazyka; podpora polytechniky na základných a stredných školách – aby žiaci získavali aj manuálne zručnosti, ktoré vedia neskôr využiť (…) a tretia vec je podpora športu na školách – podporujeme viacero športov,“ povedal na stretnutí predseda predstavenstva DSA Marek Nikel 네이트 판 동영상 다운로드.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

IMG_6011Pred časom odprezentovalo predstavenstvo svoju ponuku vedeniu mesta. „Spoločnosť DSA oslovila mesto Piešťany, či by chcelo ísť do tohto projektu, nakoľko v nasledujúcom roku majú možnosť zahrnúť do projektu v prípade záujmu aj Piešťany 은지원 160 다운로드. Išlo by o dve základné školy v rámci Slovenska, ktoré by ešte vedeli kapacitne a finančne vykryť, a preto nepoviem, že sme súhlasili, ale otvorili sme rokovanie,“ prezradil primátor mesta Miloš Tamajka Download the book simulator.

IMG_6003Žiaci podľa predstavenstva nebudú platiť školné a zamestnancov sa zmeny nedotknú Bluetooth download. „Dokážeme, že školy dokážu byť finančne stabilne zabezpečené na dlhšie obdobie bez nutnosti školného. Zmluva o prechode práv a povinností hovorí, že školné sa nevyberá next Pot Player codec. To je garantované na celé obdobie,“ povedal Nikel. Platby v rámci ZRPŠ, za stravu a učebnice by zostali nezmenené.

IMG_5997Pridaná hodnota má spočívať v intenzívnej komunikácii medzi spoločnosťou, školou a rodičmi a v spätnej väzba Mercy Song. V prípade záujmu ponúka DSA rozšírenú výučbu nemčiny interaktívnou formou a návštevu Nemecka.

IMG_6012Pred viac ako rokom riešili podobnú situáciu na Súkromnej strednej odbornej škole DSA v Trebišove skycastle full. Začiatkom školského roka napokon zriaďovateľskú kompetenciu po Košickom samosprávnom kraji prevzala DSA. Riaditeľ Miroslav Tóth si zmenu pochvaľuje. Podľa jeho slov vyučovací proces bol obohatený o technické vyučovanie. Žiaci navyše absolvovali exkurzie do Magdeburg či Berlína.

IMG_6018Spoločnosť DSA je financovaná nemeckým kapitálom, normatívnymi príspevkami na žiakov a zákon umožňuje aj uchádzať sa o fondy z európskych podporných zdrojov. Podľa Nikela sa na školách dá rozvíjať viacero podnikateľských činností, napríklad rekvalifikácie. Škola by sa po určitom čase mala stať samostatnou s tým, že nebude viac potrebovať od DSA žiadne finančné prostriedky. Predseda predstavenstva Marek Nikel jednoznačne vyvrátil fámy, že DSA sa má stať zriaďovateľom od 1. septembra 2017.

IMG_5993

Na stretnutie v školskej jedálni prišli desiatky rodičov. Nedôverčivo sa postavili najmä k financovaniu spoločnosti a k možnosti, že školu bude viesť podnikateľský subjekt. Riaditeľke školy Gizele Talačovej prekáža najmä nekonkrétnosť a vyhýbavé odpovede: „Ide o nič nehovoriace a nezaväzujúce slová. Nemôžem si dovoliť predať stoosemdesiat detí len-tak, bez toho, aby bolo mne alebo rade školy jasné, o čo presne ide.“ Rodičia s učiteľmi dali najavo, že si súkromnú školu neprajú. Zmenu zriaďovateľa môžu schváliť iba rodičia, rada školy a až potom poslanci mesta Piešťany.

IMG_6008

-vv-

REKLAMA