Connect with us

Aktuality

Skládkou v Hlohovci by sa mala zaoberať generálna prokuratúra

Published

on

Reklama
Reklama

Environmentálna organizácia Greenpeace Slovensko podala trestné oznámenie na neznámeho páchateľa v súvislosti so skládkou Vlčie Hory – Hlohovec. Areál odpadového hospodárstva preverovali ešte v piatok 30. novembra príslušníci polície, hasičov a Kontrolného chemického laboratória v Nitre. Štátne orgány odobrali vzorky a zisťovali tiež prítomnosť škodlivých látok v ovzduší. Nezávisle od ich činnosti vykonala v utorok 3. novembra odbery pôdy a vody v okolí skládky aj organizácia Greenpeace. Dôvodom “razie” bola informácia, že na skládke sa našiel vyliaty chemický odpad ako riedidlá, farby či rozpúšťadlá. Tieto chemikálie by sa mali ukladať do sudov.

_JKE5537x

„Dnes ráno sme podali na Generálnu prokuratúru trestné oznámenie na neznámeho páchateľa vo veci neoprávneného nakladania s odpadmi na skládke odpadu Vlčie Hory – Hlohovec. Zodpovedné orgány dodnes neuviedli, aké chemikálie sa našli počas zásahu zložiek Integrovaného záchranného systému a Policajného zboru SR. Na náš podnet do dnešného dňa nereagovala ani Slovenská inšpekcia životného prostredia. Nechceme, aby sa na túto kauzu zabudlo bez vyvodenia zodpovednosti,“ uviedla koordinátorka kampane Greenpeace Slovensko Katarína Nikodemová.

Podľa advokátky Zuzany Čaputovej z Via Iuris, ktorá bude Greenpeace Slovensko právne zastupovať, vzniká vzhľadom k výsledkom analýzy vzoriek vody a pôdy odobratých v bezprostrednej blízkosti skládky Vlčie hory podozrenie, že došlo k porušeniu ustanovení v tom čase platného a účinného zákona o odpadoch, ako aj podmienok integrovaného povolenia, ktorým bola prevádzka skládky povolená. Konaním neznámeho páchateľa zároveň došlo k výraznému znečisteniu vôd a pôdy nachádzajúcich sa v okolí skládky.

Reklama

Vzhľadom k tomu, že ku znečisteniu pôdy a vody došlo v bezprostrednej blízkosti skládky odpadov Vlčie hory, je veľmi pravdepodobné, že ich znečistenie bolo spôsobené prevádzkou skládky, čo je v rozpore s niektorými ustanoveniami zákona o odpadoch. Generálna prokuratúra by teda mala preveriť, či nedošlo k nakladaniu s odpadmi v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom a teda k naplneniu citovanej skutkovej podstaty trestného činu „Neoprávnené nakladanie s odpadmi“.

Tesne po zásahu zložiek Integrovaného záchranného systému a Policajného zboru SR na skládke odpadu Vlčie hory – Hlohovec odobrali ešte v novembri minulého roku experti organizácie Greenpeace vzorky vody a pôdy z jej bezprostredného okolia. Vo vzorkách, ktoré analyzovalo nezávislé laboratórium Environmental Institute v Koši pri Prievidzi, sa potvrdil výskyt nebezpečných chemikálií – napríklad zakázaných látok PCB, ale aj rôznych druhov priemyselných polutantov či herbicídov, mnohé niekoľko násobne prekračovali najvyššie predpokladané koncentrácie bez škodlivých účinkov pre ekosystém.

„Existuje vážne podozrenie, že mnohé nebezpečné látky, ktoré majú byť bezpečne uložené na skládke odpadu, unikajú z areálu do životného prostredia. Nie je v poriadku, ak sú nebezpečné látky mimo areálu skládky v takom rozsahu a v takých koncentráciách, aké sa potvrdili v našich vzorkách,“ uviedla vtedy koordinátorka kampane Greenpeace Slovensko Katarína Nikodemová.

-lt/Zdroj Greenpeace SLovensko-

Populárne články