Úvod Aktuality Riaditeľa Služieb mesta vyberú z troch kandidátov

Riaditeľa Služieb mesta vyberú z troch kandidátov

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Najbližšie mestské zastupiteľstvo, ktoré zasadne 1. októbra, by malo vybrať nového riaditeľa Služieb mesta Piešťany. Poslanci sa budú rozhodovať medzi tromi záujemcami o túto pozíciu, ktorí podľa hodnotenia výberovej komisie získali najvyšší počet bodov loadrunner. Vybranými kandidátmi sú: Hana Dupkaničová, Jaroslav Janeček a Andrej Cimbalík. Všetci traja sa na verejnom rokovaní mestského parlamentu ešte aj osobne predstavia thumb mp3.

Podľa materiálov, ktoré včera – v stredu 16. septembra predložilo mesto aj členom mestskej rady, výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Služby mesta Piešťany sa uskutočnilo 28 psp 정펌 다운로드. augusta na Mestskom úrade v Piešťanoch. Komisia na výber riaditeľa pracovala v zložení : predseda Miloš Tamajka, členovia: Dáša Reháková, Viera Mičurová, Eliška Gocká a Eva Wernerová ps3 iso 한글 다운로드.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Do výberového konania sa prihlásilo 18 uchádzačov. Obálky so žiadosťami a dokladmi uchádzačov boli otvorené dňa 12.8.2015. Komisia vykonala kontrolu úplnosti žiadostí uchádzačov 라벨양식 다운로드. Vyzvaní uchádzači o doplnenie žiadostí v stanovenom termíne nereagovali. Na výberovom konaní sa zúčastnilo 11 uchádzačov zo 14 pozvaných 영화 인크레더블 다운로드. Výberové konanie prebiehalo formou osobného pohovoru v rozsahu cca 15 minút. Komisia odporučila primátorovi mesta navrhnúť mestskému zastupiteľstvu tých kandidátov, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach, a to:

 

  1. Hanu Dupkaničovú s počtom bodov 46,
  2. Jaroslava Janečeka s počtom bodov 43,
  3. Andreja Cimbalíka s počtom bodov 40 스타크래프트 파이썬 다운로드.

Uvedení kandidáti sa predstavia na mestskom zastupiteľstve a poslanci budú hlasovať podľa poradia. Do funkcie riaditeľa Služieb mesta Piešťany bude vymenovaný ten, ktorý dosiahne potrebnú väčšinu hlasov 영화 꼭두각시 다운로드.

Hana Dupkaničová, ktorá získala pri výbere najvyšší počet bodov, v súčasnosti pracuje na Okresnom úrade Piešťany, odbore starostlivosti o životné prostredia a je tiež členkou Komisie pre životné prostredie pri Mestskom zastupiteľstve v Piešťanoch iriver plus 4. Druhým bol Jaroslav Janeček, ktorý pôsobil od roku 2002 až do uplynulých volieb ako starosta obce Banka. Na treťom mieste sa umiestnil šéf Strediska verejnej zelene Služieb mesta Piešťany Andrej Cimbalík 올챙이 db 다운로드.

Poslanci budú menovať nového riaditeľa príspevkovej organizácie už po druhý raz v tomto roku. Miroslav Procháska odišiel ešte v skúšobnej dobe v júni. Dočasným vedením Služieb mesta poverili poslanci jej právničku Eriku Studenú.

Zdroj: www.piestany.sk, foto: www.sluzbymesta.sk, L. Turňa

REKLAMA