Úvod Aktuality Pútač pobúril ľudí, v konaní neboli vznesené žiadne námietky

Pútač pobúril ľudí, v konaní neboli vznesené žiadne námietky

REKLAMA
Knebl

Reklamný pútač pri novotvorenej predajni Lidl na Bratislavskej ulici pobúril viacerých ľudí v meste, ktorým prekáža najmä jeho nevhodné umiestnenie nad plochou cintorína 무료 카지노 게임 다운로드. Podľa stanoviska spoločnosť Lidl zvolila toto umiestnenie, aby svetlom nerušila obyvateľov bytov. Mesto Piešťany prerokovalo žiadosť v stavebnom konaní ešte v apríli roku 2014, v rámci ktorého neboli vznesené žiadne námietky ani záporné stanoviská. 

IMG_9259_resize„Pútač sme umiestnili v zadnej časti našej predajne na Bratislavskej ulici na základe právoplatného povolenia Download chrome exe. Jeho umiestnenie bolo zvolené tak, aby neosvetľoval obyvateľov
bytoviek v blízkosti predajne a zároveň tak, aby sa naši zákazníci mohli k predajni bezproblémovo dostať,“ napísal vo svojej odpovedi hovorca spoločnosti Lidl Tomáš Bezák Wonderland Dubbing.

REKLAMA
Sheriff Taxi Piešťany
Chlapci na panvici

„V priebehu konania a ani na ústnom pojednávaní, spojeného s miestnym šetrením neboli vznesené žiadne námietky účastníkov konania Hangul word processor. Taktiež zo strany dotknutých orgánov neboli doručené žiadne záporné stanoviská, a preto dňa 10. apríla 2014 Mesto Piešťany rozhodnutím č.j volume booster. 1577/22/4/2014-He povolilo vyššie uvedené reklamné zariadenia s odôvodnením v závere, že žiadateľ splnil požiadavky a podmienky vydania povolenia umiestnenia navrhovaných reklamných zariadení 세카이노 오와리 다운로드. Stavebný úrad v konaniach postupuje v súčinnosti s dotknutými orgánmi štátnej správy, ktoré chránia záujmy podľa osobitých predpisov. Reklamné zariadenie „Pútač“ je osadené na pozemku parc tout from the stars. č. 10013/1 vo vlastníctve spoločnosti Lidl Slovenská republika, v.o.s. . Horná časť predmetného zariadenia neprečnieva nad susedným pozemkom parc 기생수 다운로드. č. 10009, t.j. nad priestorom cintorína,“ uviedla v stanovisku mesta Piešťany hovorkyňa Eva Bereczová.

Po článku uverejnenom na našom portále, ktorý informoval čitateľov o otvorení Lidla sa v komentároch na webe a facebooku objavilo viacero negatívnych reakcií na veľký pútač v tvare kocky, ktorý vystupuje nad panorámu cintorína. Tu je zopár reakcií pre vytvorenie obrazu o tom čo napísali komentujúci krátko po Dušičkách:

„Keby radšej odmontovali tú hroznú tabuľu, ktorá sa týči nad cintorínom 오페라 스트리밍 다운로드. Kazí celú scenériu cintorína. Keď som ju ju včera večer zbadal, tak som zostal zhrozený. Nechápem, kto to mohol povoliť.“

„A to buď ešte rád, že včera nesvietila 윈도우7 폰트 다운로드. Keď bola vo štvrtok zapnutá, bolo ju vidno z diaľnice (to je asi aj jej účel)…“

„Tá svietiaca ohava čo má byť akože reklama je fakt super. Intenzitou svietenia poráža aj slnko.“

IMG_9261_resize„Pre kompletnú informáciu uvádzam, že v danej lokalite bola krátkodobo osadená nelegálna reklamná stavba s logom „LiDL“ a s informáciami pre nákupné centrum (zistené tunajším stavebným úradom dňa 2. novembra. Táto bola stavebníkom bezodkladne odstránená, zároveň tunajší stavebný úrad začal dňa 2. novembra konanie o správnom delikte vo veci porušenia stavebného zákona a predvolal vlastníka reklamnej stavby na ústne pojednávanie,“ doplnila hovorkyňa mesta.

-lt-

REKLAMA
Dompek Pizza donaskova sluzba