Connect with us

Aktuality

Pre úspešnú adaptáciu na škôlku potrebuje dieťa cítiť podporu, istotu a lásku

Published

on

Reklama
Reklama

Vstup dieťaťa do materskej školy je veľká zmena v živote dieťaťa i rodiča. Dieťa sa ocitá v novom prostredí, v novej budove, priestoroch, prichádza do kontaktu s novými tvárami a táto zmena nastáva bez matky. Materskú školu navštevujú zväčša deti od troch rokov. Predprimárne zariadenie ako výchovná inštitúcia zohráva spolu s rodinou dôležitú úlohu pri rozvoji a výchove našich detí.

Presne ako dospelý jedinec aj každé dieťa je výnimočné, jedinečné. Navyše keďže deti sú v tomto veku vo vývoji, ich adaptácia na prostredie tak závisí aj od detskej povahy. Okrem nej v adaptačnom procese zohráva významnú úlohu aj príprava na škôlku. Rodičia by mali postupne venovať pozornosť vysvetľovaniu dôležitosti škôlky, [singlepic id=7911 w=320 h=240 float=right] oboznamovať dieťa s tým, čo všetko sa tam naučí, že bude mať nových kamarátov, pozitívne ho motivovať, prípadne spolu s dieťaťom pred samotným vstupom škôlku aj navštíviť, aby sa vopred zoznámilo s prostredím. K dobrej adaptácií prispieva naplnená potreba lásky, istoty, bezpečia, na ktorej sa zakladá proces osamostatňovania. Už vo veku dvoch rokov začína mať dieťa aktívny záujem o vrstovníkov, je schopné odbehnúť od matky kvôli svojím záujmom. Osamostatňovanie naplno prebieha v 3-4 roku a schopnosť odpútať sa od matky je vhodné postupne trénovať napr. trávením určitého času s inými osobami napr. zo začiatku so starým rodičom. Pre deti, ktoré sa horšie adaptujú je vhodný individuálny adaptačný program, ktorý sa nastaví na každé dieťa podľa potreby. Adaptácia trvá zväčša 3-4 týždne. V úplných začiatkoch sa odporúča návšteva škôlky na hodinu, 2-3 denne, podľa dieťaťa. Postupne sa počas adaptácie predlžuje čas strávený v materskej škole. Pre uľahčenie prechodu adaptácie si dieťa môže priniesť zo sebou obľúbenú hračku, alebo vec, ktorá mu pripomína domov. Lepšie sa na nové prostredie adaptuje v skupine, v ktorej je ďalšie známe dieťa, prípadne súrodenec.

Medzi najčastejšie prejavy nespokojnosti patrí plač a hnev. Rodičia sa stretávajú každé ráno s tými istými situáciami. Dieťa plače, nechce sa „odlepiť“ od matky, sťažuje sa na bolesti bruška, má zvýšenú agresivitu a iné. Tieto reakcie sa u mnohých detí vyskytujú na začiatku a postupne pominú.

Prvý adaptačný týždeň je pre dieťa orientačný, čo znamená, že sa orientuje v materskej škole, pozoruje deti, aktivity. V druhom týždni sa začína presadzovať, začínajú sa prvé kontakty, dieťa začína komunikovať a v treťom týždni sa zvyčajne dieťa „upokojuje“, je istejšie v prostredí.

Reklama

Z uvedeného nám vyplýva, že k rýchlejšej a úspešnej adaptácii dieťa potrebuje cítiť podporu, istotu, lásku zo strany rodičov, podporovanie ho v samoobslužných činnostiach i v sociálnej interakcii s inými deťmi, poskytnúť mu odlúčenie, umožniť zoznámenie so škôlkou a pozitívne ho motivovať. Citlivý,  láskavý a odborný prístup zo strany učiteliek, vytvorenie vhodnej atmosféry v samotnej škôlke taktiež prispeje k lepšej adaptácií.

V téme budeme pokračovať.

Autor: Mgr. Klaudia Orviská – 1.Bilingválna Súkromná Materská škôlka Piešťany, Hoštáky 33, 92101 Piešťany, tel.: 033/7740220 mob.:0917/043669, email: sukromnaskolka@deltanet.sk

Populárne články