REKLAMA

Rekonštrukcia Sládkovičovej ulice sa pomaly blíži do finále. Minulý týždeň však z posledného úseku od Rastislavovej ulice po ulicu Dominika Tatarku zmizli stavebné mechanizmy. Obyvatelia sa pýtali, či išli na dovolenku? Dôvodom pozastavenia ich činnosti je neplánovaná aktivita Trnavskej vodárenskej spoločnosti, ktorá sa rozhodla vymeniť v tomto úseku vodovodné potrubie.

Soltec Job

Podľa informácií, ktoré odzneli na rokovaniach mestského zastupiteľstva boli všetci vlastníci sietí vyzvaní, aby spolu s rekonštrukciou cesty rekonštruovali ak je to potrebné i sieťové rozvody. Tavos deklaroval, že v danom úseku nie sú potrebné žiadne rekonštrukcie. Teraz však po odkrytí potrubia padlo rozhodnutie vymeniť ho v poslednom úseku od Rastislavovej op Dominika Tatarku.

Rekonštrukcia Sládkovičovej ulice, ktorú realizuje spoločnosť Eurovia SK v celkovej hodnote 766 441,85 EUR, by mala byť podľa zmluvy ukončená do štyroch mesiacov od protokolárneho prevzatia staveniska, čiže približne do polovice augusta.

Stavbári mali veci rozbehnuté tak, že mohli skončiť aj o niečo skôr, avšak neplánovaná výmena potrubia ich zdrží. Podľa dostupných informácii by však aj napriek tomu mali zmluvne dohodnutý termín dodržať.

-th-

REKLAMA