Úvod Aktuality Počet nehôd na železničných priecestiach klesol o tretinu, znížil sa i počet...

Počet nehôd na železničných priecestiach klesol o tretinu, znížil sa i počet obetí

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Významný obrat v bilancii nehôd na železničných priecestiach priniesol rok 2016. Železnice Slovenskej republiky zaznamenali historicky najnižšie číslo v počte nehôd, ako aj v počte obetí, ktoré si nehody vyžiadali 디즈니월드잉글리쉬 다운로드. V roku 2016 sa stalo 38 nehôd na priecestiach, pri ktorých zahynulo 6 ľudí a ťažko sa zranilo 10. Pre porovnanie, oproti roku 2015 bolo zaznamenaných o 17 nehôd menej, počet usmrtených klesol zo 14 na 6 osôb a počet ťažko zranených z 12 na 10 osôb 레인보우 디펜스 다운로드.

nehoda Zemianska Olca_resize

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Je to najnižší počet nehôd za posledných 16 rokov next body. V porovnaní s uplynulými rokmi klesol počet nehôd zhruba o 30%, počet obetí klesol až o 57%. Medzi obeťami boli 2 vodiči, 2 chodci, 1 cyklista, 1 rušňovodič 판도라 영상 다운로드.

„Uvedené čísla nás nesmierne tešia. Sú výsledkom systematickej práce ŽSR v oblasti prevencie bezpečnosti, a to nielen z pohľadu samotných železničných priecestí, ale najmä výchovy a vzdelávania už od najmenších detí, a predovšetkým neustáleho prízvukovania verejnosti, ako správne prechádzať cez železničné priecestia 신의나라 버닝헬 다운로드. Čísla sú veľmi potešujúce, Dôležité je ich však udržať na tejto, alebo aj nižšej úrovni aj do budúcnosti. Aj napriek zníženému počtu nehôd neustále apelujeme na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby pri prejazde cez železničné priecestia boli mimoriadne pozorní, ohľaduplní, nepodceňovali možné nebezpečenstvo a dôrazne dodržiavali zákon o premávke na pozemných komunikáciách, pretože zrážky s mnohotonovým kolosom, ktorého brzdná dráha môže byť niekoľko sto metrov, mávajú fatálne následky.“, uviedol generálny riaditeľ ŽSR Martin Erdössy Download the asx video.nehoda V <a class=스위시 맥스 다운로드. Meder_resize" width="1067" height="800" srcset="https://www.pnky.sk/wp-content/uploads/2017/01/nehoda-V.-Meder_resize.jpg 1067w, https://www.pnky.sk/wp-content/uploads/2017/01/nehoda-V.-Meder_resize-320x240.jpg 320w, https://www.pnky.sk/wp-content/uploads/2017/01/nehoda-V.-Meder_resize-768x576.jpg 768w, https://www.pnky.sk/wp-content/uploads/2017/01/nehoda-V.-Meder_resize-560x420.jpg 560w, https://www.pnky.sk/wp-content/uploads/2017/01/nehoda-V.-Meder_resize-80x60.jpg 80w, https://www.pnky.sk/wp-content/uploads/2017/01/nehoda-V.-Meder_resize-100x75.jpg 100w, https://www.pnky.sk/wp-content/uploads/2017/01/nehoda-V.-Meder_resize-180x135.jpg 180w, https://www.pnky.sk/wp-content/uploads/2017/01/nehoda-V.-Meder_resize-238x178.jpg 238w, https://www.pnky.sk/wp-content/uploads/2017/01/nehoda-V.-Meder_resize-640x480.jpg 640w, https://www.pnky.sk/wp-content/uploads/2017/01/nehoda-V.-Meder_resize-681x511.jpg 681w" sizes="(max-width: 1067px) 100vw, 1067px" />

Obrovským paradoxom stále ostáva fakt, že na zabezpečených železničných priecestiach, teda tých, ktoré sú vybavené výstražnou svetelnou a zvukovou signalizáciou, prípadne aj závorami, stále dochádza k väčšiemu počtu nehôd ako na nezabezpečených priecestiach označených len značkami. Konkrétne na zabezpečených priecestiach došlo k 28 nehodám, čo je takmer 74% zo všetkých nehôd lg 드라이버 다운로드.

V prípade, že sa už stane na železničnom priecestí nehoda, alebo je niekto svedkom akejkoľvek ohrozujúcej situácie v blízkosti či priamo na železničnom priecestí, stačí okamžite zavolať na linku integrovaného záchranného systému 112 a nadiktovať jedinečné identifikačné číslo priecestia (JIČ) kirby games. Tak môžu záchranné zložky a železničiari okamžite zistiť miesto nehody, rýchlo zasiahnuť a v prípade bezprostredného ohrozenia až zastaviť železničnú dopravu web square.

nehoda Lipany_resizeJIČ sú pridelené ku každému železničnému priecestiu (zabezpečenému aj nezabezpečenému), ktoré je v správe ŽSR. Ku každému priecestiu je priradená databáza údajov: telefónne číslo kancelárie výpravcu a dispečera, názov traťového úseku, železničná poloha priecestia v km, údaje o elektrifikácii, triede a čísle pozemnej komunikácie, cestná kilometrická poloha a cestné číslo križovania s traťou, miestny názov prejazdu, zemepisná dĺžka a šírka, nadmorská výška, a iné poznámky. Tieto údaje sú poskytované Integrovanému záchrannému systému a polícii a týždenne aktualizované.

Jedinečné identifikačné číslo je vyhotovené zo samolepiacej fóliou z retroreflexného materiálu, takže je dobre viditeľné aj v noci. Táto sa prednostne nalepuje na zadnú stranu (t.j. strana od železničnej trate) výstražného kríža (t.j. dopravné značky A 30a, A 30b). V prípade poškodenej dopravnej značky je možné fóliu nalepiť na skriňu výstražníka zo strany od železničnej trate.

Vzor označenia nálepky:
SP2727

SP (slovenské priecestie) a 4 – miestne číslo.

Nálepka sa obyčajne nachádza na zadnej strane týchto dopravných značiek:

1 žsr2 žsr

 

 

 

 

 

Označenie JIČ v praxi:

3 žsr

Základné pravidlá pri prejazde železničným priecestím:
Pri križovaní železničnej dráhy s pozemnou komunikáciou má železnica vždy prednosť. Pred železničným priecestím je vodič povinný počínať si mimoriadne opatrne a najmä presvedčiť sa, či môže bezpečne prejsť cez železničné priecestie.
Vodič nesmie vojsť na železničné priecestie, ak…
• sa dáva výstraha dvoma striedavo blikajúcimi červenými svetlami
• sa dáva výstraha prerušovaným zvukom húkačky alebo zvončeka
• sa spúšťajú, sú spustené alebo sa dvíhajú závory
• je už vidieť alebo počuť prichádzajúci vlak, prípadne iné dráhové vozidlo
• zamestnanec dráhy dáva znamenie na zastavenie krúžením červenou alebo žltou zástavkou, alebo červeným svetlom
• situácia na železničnom priecestí nedovoľuje, aby ho vodič bezpečne prešiel

 

prehľad

-Tlačová správa Železnice Slovenskej republiky-

REKLAMA