Úvod Aktuality Cyklotrasa do Vrbového dostala zelenú, železnice si nechávajú aj zadné vrátka

Cyklotrasa do Vrbového dostala zelenú, železnice si nechávajú aj zadné vrátka

REKLAMA
Esesko

Združenie obcí Zelená cesta dostalo od Železníc Slovenskej republiky súhlas s využitím nevyužívaného úseku trate z Piešťan do Vrbového na výstavbu cyklotrasy 지오디 다운로드. Za týmto účelom v polovici marca spoločne uzavreli zmluvu o jej prenájme na desať rokov s možnosťou ďalšieho predĺženia. Ak sa s výstavbou cyklotrasy začne, odstránia koľajnice a podvaly oz report. Podmienkou stavby je však aj možnosť obnovenia železnice v prípade potreby štátu.

Fotka Združenie obcí Zelená cesta.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Združenie, ktorého zakladajúcimi členmi sú Piešťany, Vrbové, Krakovany a Trebatice sa pokúšalo získať pozemky pre cyklotrasu od svojho oficiálneho vzniku v roku 2017 body has returned. V polovici marca tohto roku sa mu podarilo podpísať  so železnicami dlhodobú zmluvu o prenájme „železničnej dráhy č. 803 Piešťany – Vrbové“ Eclipse sts. Nájomné predstavuje 0,03 eur za rok a m2, čo pri výmere 211 267 m2 činí viac ako šesťtisíc eur ročne. Dobu nájmu dohodli na desať rokov s možnosťou predĺženia na ďalšie desaťročie Ied the singer. Zrušenú trať môže Zelená cesta použiť na výstavbu Cyklotrasy Piešťany – Vrbové, pričom stavba musí mať „dočasný“ charakter. Zmluva tak počíta so zachovaním možnosti obnovenia dráhy v pôvodnom telese a trase v závislosti na celospoločenskej a národohospodárskej potrebe.

Železnice zároveň súhlasili s odstránením železničného zvršku na traťových a staničných koľajach vrátane výhybiek, priecestí, nástupíšť a zabezpečovacieho zariadenia na náklady nájomcu. V prípade ukončenia nájmu je združenie povinné opäť na svoje náklady trať uvoľniť, vypratať, odstrániť dočasnú stavbu a odovzdať ju prenajímateľovi v stave zemného telesa a vybudovanej asfaltobetónovej vrstvy. Tá by mala tvoriť konštrukčnú časť vozovky.

Mesto Vrbové zverejnilo na svojej stránke poslednú dopravnú štúdiu k cyklotrase.  Návrh počíta s dĺžkou koridoru pre cyklistov 7,6 km. Súčasťou stavby by mali byť aj opravy a úpravy jestvujúcich mostíkov, odpočívadlo pre cyklistov a taktiež inštalácie verejného osvetlenia vo vybraných úsekoch. Trasa začne v Piešťanoch pri východe z podchodu na Vrbovskej ceste. Končiť bude za železničnou stanicou vo Vrbovom. Náklady projektu sú odhadované na 1,8 milióna eur.

 

-red- Ilustr. foto: archív, FB Združenie obcí Zelená cesta

 

REKLAMA