REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Ľudstvo v súčasnosti produkuje množstvo odpadu a vytvára si vážny problém. Odpadu je okolo nás čím ďalej viac a netýka sa to len rozvojových krajín, či ostrovov z odpadu v oceánoch 모바일 댄싱오니 다운로드. Problém odpad je oveľa bližšie ako si myslíme. Jednou z možností ako sa tejto situácii postaviť, je minimalizovať množstvo tvoreného odpadu, napríklad uplatňovaním filozofie Zero Waste Wide-area download.

V Piešťanoch pred pár dňami otvorili svoje dvere bezobalové potraviny. Adam Raksányi z tejto prevádzky príde vo štvrtok 26. apríla do klubu ŽiWell  porozprávať o filozofii Zero Waste – nulový odpad – nulový dopad na prírodu 오토캐드 2019 한글 다운로드.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Prednáška a diskusia o Zero Waste alebo filozofii nulového odpadu, ktorá je pre niektorých ďaleká budúcnosť, pre iných spôsob myslenia, ktorý sa v priebehu pár rokov úspešne zaviedol do praxe za účelom jednoduchšieho, praktickejšieho, ale najmä zmysluplnejšieho života, začína o 19:00 h 유심칩 다운로드.

-inf-

 

REKLAMA