REKLAMA
Dompek Pizza 2021

V nedeľu 30. apríla sa uskutočnila tradičná Svätojurajská púť k Rotunde sv. Juraja nad Nitrianskou Blatnicou. Tá je najstaršou rotundou v stredoeurópskom priestore wingset. Postavená bola v polovici 9. storočia.  V rokoch 2010  až 2016 prešla komplexnou obnovou, ktorá bola ukončená v minulom roku celkovou revitalizáciou stavby a jej okolia 신의퀴즈 시즌3 다운로드. V rámci programu tohtoročnej púte sa uskutočnilo slávnostné požehnanie vzácnej pamiatky.

Slávnostnú svätú omšu v  novom amfiteátri pred rotundou celebroval nitriansky diecézny  biskup Office. Mons.  Viliam Judák. V  kultúrnom programe sa predstavili  žiaci ZŠ s  MŠ
v  Nitrianskej Blatnici  a regionálne hudobné skupiny wget. Na lúke Púsť pod rotundou rozložili svoje stánky obchodníci v rámci tradičného jarmoku.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Púte k Rotunde sv. Juraja sa konajú už takmer 500 rokov a tak Nitrianska Blatnica patrí k k najstarším pútnickým miestam na Slovensku a už dávnejšie sa začala spájať
aj s pripomínaním cyrilo-metodskej misie I'm oking Lee Chang-hui.  Rotunda sv. Juraja s  veľkým rozsahom
zachovaného pôvodného muriva je najstaršou stojacou rotundou nielen na území Slovenska, ale aj v  rámci širšieho stredoeurópskeho priestoru 피구왕 통키 게임 다운로드.

V rámci reštaurátorských prác bol zdôraznený historický význam a jedinečnosť stavby.  Na uzavretie objektu po reštaurovaní boli použité veľkoplošné sklené uzávery dvier
a  okien, keďže pôvodné sa nezachovali 초속 5cm 다운로드. Vďaka nim je možné pozrieť si interiér rotundy a pustovne každý deň počas celého roka. Rotunda nabrala ďalší rozmer rovnako nasvietením interiéru a exteriéru, ktoré sa spúšťa po zotmení 명화그림 다운로드.


-th- Zdroj: Blatnické noviny Foto: Eduard Budke

REKLAMA